Antyczna Grecja

 0    44 Datenblatt    cloudyt
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podaj datę rozwoju cywilizacji minojskiej
Lernen beginnen
3000 p.n. e - XV w. p.n.e
Podaj datę rozwoju cywilizacji mykeńskiej
Lernen beginnen
XVI - XI w. p.n.e
Podaj datę wojny trojańskiej
Lernen beginnen
XIII - XII w. p.n.e
Upadek Troi
Lernen beginnen
1184 r. p.n.e
Kto pokonał Troję? Władca i państwo.
Lernen beginnen
Agamemnon, Mykeny
Panowanie Aleksandra Macedońskiego
Lernen beginnen
336-323 p.n.e
Podaj datę rozwoju epoki hellenistycznej
Lernen beginnen
323-330 p.n.e
Największy ośrodek władzy cywilizacji minojskiej
Lernen beginnen
Knossos
Język cywilizacji minojskiej to...
Lernen beginnen
pismo linearne typu A
Plemię założycielskie cywilizacji mykeńskiej to...
Lernen beginnen
Achajowie
Język cywilizacji mykeńskiej to...
Lernen beginnen
pismo linearne typu B
Centrum kultury mykeńskiej
Lernen beginnen
Mykeny
Cywilizacja upadła z powodu...
Lernen beginnen
najazdów z północy
Najstarszą rzeźbą monumentalną w Europie jest...
Lernen beginnen
Brama Lwów w Mykenach
Grecki rynek
Lernen beginnen
Agora
Władzę sprawował jeden człowiek na drodze nielegalnej
Lernen beginnen
Tyrania
System, w którym decydującą rolę odgrywają urzędnicy oraz rada
Lernen beginnen
Oligarchia
Kto mógł być obywatelem polis?
Lernen beginnen
wolni mężczyźni, którzy osiągnęli 20 lat
Kto nie mógł być obywatelem polis?
Lernen beginnen
Kobiety, dzieci, cudzoziemcy, niewolnicy
Na początku Ateny były monarchią, kto był królem i założycielem Aten?
Lernen beginnen
Tezeusz
Urzędnicy greccy, którzy przejęli władzę od monarchy
Lernen beginnen
Archonci
Kto powoływał archontów?
Lernen beginnen
Rada Aeropagu
Kto zasiadał w Radzie Aeropagu i na jaki czas?
Lernen beginnen
byli urzędnicy, dożywotnio
Grecki arystokrata
Lernen beginnen
Eupatryd
- spisanie praw, co polepszało sytuację chłopów w sądach - surowe prawa
Lernen beginnen
Archont Drakon, 621 p.n.e
- podział obywateli na 4 klasy majątkowe, - utworzenie sądu ludowego - utworzenie Rady Czterystu - powołanie ekklesii - ograniczenie roli Aeropagu - strząśnięcie długów
Lernen beginnen
Archont Solon, 594 p.n.e
- tyrani przejmowali władzę dzięki popularności - jedynowładztwo tyranów uderzało w arystokrację - osłabienie arystokracji
Lernen beginnen
Tyrania Pizystra i jego synów, 561-510 p.n.e
- nowy podział administracyjny Attyki - reforma systemu nazwisk - Rada Pięciuset - urząd strategów - ostracyzm
Lernen beginnen
Archont Klejstenes 508-507 p.n.e
- wybór archontów drogą losowania - ograniczenie znaczenia Aeropagu i archontów - wzrost znaczenia Rady Pięciuset i ekklesii
Lernen beginnen
Temistokles, lider stronnictwa ludowego, 490-480 p.n.e
- upadek znaczenia Aeropagu - Zgromadzenie ludowe - wynagrodzenie za pełnienie urzędów - pierwszy strateg
Lernen beginnen
Perykles, 444 - 429 p.n.e
- wybierani - współpraca z Radą 500 - wykonywanie uchwał Zgromadzenia - przewodniczenie sądom
Lernen beginnen
Urzędnicy
- 50 przedstawicieli z każdej fyli - podzielony na 10 zespołów, każdy dyżurował przez 36 dni - Ustalenie porządku obrad Zgromadzenia - przygotowywanie wniosków pod obrady Zgromadzenia - zarządzanie finansami polis - współpraca z urzędnikami
Lernen beginnen
Rada Pięciuset
- dowódcy wojskowi wybierani przez Zgromadzenie Ludowe
Lernen beginnen
10 strategów
- byli archonci - sądy o zabójstwo, podpalenie, otrucie
Lernen beginnen
Aeropag
- wszyscy obywatele Aten - inicjatywa ustawodawcza - decyzje o wojnie i pokoju - polityka wewnętrzna i zagraniczna - sąd skorupkowy - kontrola urzędników
Lernen beginnen
Zgromadzenie Ludowe
Twórca ustroju i praw Sparty
Lernen beginnen
Likurg
Ilu królów było w Sparcie?
Lernen beginnen
2
- władza ustawodawcza - 2 królów - 28 gerontów wybieranych dożywotnio - decyzje o wojnie i pokoju - wydawanie wyroków w ciężkich przestępstwach
Lernen beginnen
Geruzja
- wybierani na rok - kontrola nad urzędnikami i królami - nadzór nad wychowaniem młodzieży - zwoływanie geruzji i Zgromadzenia - kierowanie finansami państwa i polityką zagraniczną
Lernen beginnen
5 Eforów
- akceptowanie lub odrzucanie projektów ustaw przedstawianych przez geruzję - wybór gerontów i eforów
Lernen beginnen
Apella
Bogactwa naturalne Grecji
Lernen beginnen
rudy żelaza, srebro, złoto, glinka ceramiczna, marmury
Uprawy Grecji
Lernen beginnen
zboże, bób, oliwki, winna latorośl, figi
Kiedy pojawił się pieniądz w Grecji?
Lernen beginnen
VII - VI w. p.n.e
Jak nazywały się pieniądze greckie?
Lernen beginnen
Drachmy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.