B2-LEKCJA 7

 0    128 Datenblatt    ilonawalaszczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaprzeczać
Lernen beginnen
(ab)leugnen+ AKK
brać coś na siebie
Lernen beginnen
etwas auf sich nehmen+ AKK
rozchodzić się, rozgałęziać się, różnić się
Lernen beginnen
auseinandergehen, ging auseinander, ist auseinandergegangen
obawiać się czegoś
Lernen beginnen
befürchten + AKK
dodawać otuchy, dodawać odwagi, zachęcać
Lernen beginnen
ermutigen
spożywać, cieszyć się, rozkoszować się, kosztować;
Lernen beginnen
genießen, genoss, hat genossen
żenić się, wychodzić za mąż;
Lernen beginnen
heiraten
spiąć;
Lernen beginnen
klammern, klammerte, hat geklammert
kurczowo trzymać się kogoś/czegoś
Lernen beginnen
sich an jemanden/etwas klammern
mieć skłonność do nadwagi
Lernen beginnen
zu Übergewicht neigen
być skłonnym [oder skłaniać się] do czegoś
Lernen beginnen
neigen zu + Dat
zaprzyjaźniać się z kimś, oswajać się z kimś/czymś
Lernen beginnen
sich anfreunden mit + Dat
przeprowadzać, forsować;
Lernen beginnen
durchsetzen, setzte durch, hat durchgesetzt
przenikać, przepełniać, przepajać;
Lernen beginnen
durchsetzen, durchsetzte, hat durchsetzt
zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
Lernen beginnen
sich durchsetzen!!!
wdawać się w...
Lernen beginnen
sich einlassen auf + Akk
wdawać się w rozmowę
Lernen beginnen
sich auf ein Gespräch einlassen
wejść z kimś w dyskusję
Lernen beginnen
sich akk mit jdm auf eine Diskussion einlassen
nie wdawać się w dyskusje
Lernen beginnen
sich auf keine Debatte einlassen
orientować się [według czegoś]
Lernen beginnen
sich orientieren an etw + Dat
kierować się kimś/czymś
Lernen beginnen
... an jdm/etw orientieren
ukrywać się [przed kimś]
Lernen beginnen
sich [vor jdm] verbergen
chować, taić, kryć
Lernen beginnen
sich akk verbergen
zakochać się w...
Lernen beginnen
sich verlieben in + Akk
zaręczać się z...
Lernen beginnen
sich verloben mit + Dat
być żonatym, zamężną z...
Lernen beginnen
verheiratet sein mit + Dat
zmiana, urozmaicenie
Lernen beginnen
die Abwechslung, die Abwechslungen
zbliżenie, zbliżanie się
Lernen beginnen
die Annäherung, die Annäherungen
zagrożenie
Lernen beginnen
die Bedrohung, die Bedrohungen
potrzeba
Lernen beginnen
das Bedürfnis, die Bedürfnisse
zaspokajać swoje potrzeby
Lernen beginnen
seine Bedürfnisse befriedigen
załatwić swoją potrzebę fizjologiczną
Lernen beginnen
sein Bedürfnis verrichten
wzbogacenie, bogacenie się
Lernen beginnen
die Bereicherung, die Bereicherungen
gotowość
Lernen beginnen
die Bereitschaft
panna młoda, narzeczona
Lernen beginnen
die Braut, die Bräute
pan młody, narzeczony, oblubieniec
Lernen beginnen
der Bräutigam, die Bräutigame
małżeństwo
Lernen beginnen
die Ehe, die Ehen
żona
Lernen beginnen
die Ehefrau, die Ehefrauen
mąż
Lernen beginnen
der Ehemann/die Ehemänner
przeszkadzać, grać na nerwach
Lernen beginnen
auf die Nerven gehen
działać komuś na nerwy, wkurzać kogoś
Lernen beginnen
jdm auf die Nerven gehen [oder fallen]
po cichutku nadchodzić
Lernen beginnen
auf leisen Sohlen daherkommen
po cichutku
Lernen beginnen
auf leisen Sohlen
nadchodzić
Lernen beginnen
daherkommen
Serce bije szybciej.
Lernen beginnen
das Herz höher schlagen lassen
nadawać, nadać ton
Lernen beginnen
den Ton angeben
grać drugie skrzypce
Lernen beginnen
die zweite Geige spielen
niech cię/go gęś kopnie
Lernen beginnen
du kannst/er kann mir den Buckel runterrutschen
pocałuj mnie gdzieś!
Lernen beginnen
rutsch mir den Buckel runter!
podejmować decyzje
Lernen beginnen
Entscheidungen treffen
decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
Lernen beginnen
die Entscheidung/die Entscheidungen
popierać decyzję
Lernen beginnen
eine Entscheidung mittragen
brać coś na siebie
Lernen beginnen
etwas auf sich nehmen
...
Lernen beginnen
etwas auf Spiel setzen
tracić kogoś/coś z oczu
Lernen beginnen
jdn/etwas aus den Augen verlieren
wytężony, intensywny
Lernen beginnen
angestrengt
wprawdzie, co prawda
Lernen beginnen
freilich
niewerbalny
Lernen beginnen
nonverbal
potencjalny/-e
Lernen beginnen
potenziell
powabny, czarujący/-e
Lernen beginnen
reizvoll
boczny, z boku, na boku/+Gen-obok
Lernen beginnen
seitlich
obowiązujący, uprzejmy, grzeczny
Lernen beginnen
verbindlich(un-)
ponętny, nęcący, kuszący
Lernen beginnen
verlockend
o tym, na to, wskutk tego
Lernen beginnen
darahfhin
przy czym
Lernen beginnen
wobei
decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
Lernen beginnen
die Entscheidung/ die Entscheidungen
flirt
Lernen beginnen
der Flirt/die Flirts
badacz
Lernen beginnen
der Forscher/ die Forscher
kochanek / kochanka, ukochany / ukochana
Lernen beginnen
der/die Geliebte/die Geliebten
harmonia
Lernen beginnen
die Harmonie, die Harmonien
oświadczyny;
Lernen beginnen
der Heiratsantrag/die Heiratsanträge
zawiadomienie o ślubie, ogłoszenie matrymonialne
Lernen beginnen
die Heiratsanzeige/die Heiratsanzeigen
oszust matrymonialny
Lernen beginnen
der Heiratsschwindler/die Heiratsschwindler)
biuro matrymonialne
Lernen beginnen
die Heiratsvermittlung/die Heiratsvermittlungen
pieszczotliwe imię
Lernen beginnen
der Kosename/die Kosenamen
związek uczuciowy
Lernen beginnen
die Liebesbeziehung/die Liebesbeziehungen
odebranie miłości, pozbawienie miłości
Lernen beginnen
die Liebesentzug
kłopoty sercowe
Lernen beginnen
der Liebeskummer
...
Lernen beginnen
die Liebesnacht,-
kochanek, zwolennik, miłośnik
Lernen beginnen
der Liebhaber/die Liebhaber
proboszcz, pastor
Lernen beginnen
der Pfarrer/die Pfarrer
źródło, zdrój
Lernen beginnen
die Quelle/die Quellen
ryzyko
Lernen beginnen
das Risiko/ die Risikos oder die Risiken
kółko, rolka, rola (teatralna, filmowa), znaczenie, przewrót, fikołek
Lernen beginnen
die Rolle/die Rollen
sygnał, semafor
Lernen beginnen
das Signal/die Signale
pot. singiel, osoba samotna
Lernen beginnen
der Single/die Singles
autonomia, niezależność
Lernen beginnen
die Souvera, nita,t
także fiz. napięcie;
Lernen beginnen
die Spannung/die Spannungen
napięcie elektryczne;
Lernen beginnen
elektrische Spannung
oczekiwać czegoś w napięciu
Lernen beginnen
etwas voller Spannung erwarten
trzymać kogoś w napięciu;
Lernen beginnen
trzymać kogoś w napięciu;
prowadzić do napięć, zadrażniać
Lernen beginnen
zu Spannungen führen
odprężenie, rozładowanie napięcia, wypoczynek, relaks
Lernen beginnen
die Entspannung/die Entspannungen
ciocia, ciotka, wujenka, stryjenka
Lernen beginnen
die Tante/die Tanten
ojciec chrzestny
Lernen beginnen
der Taufpate/die Taufpaten
akt ślubu
Lernen beginnen
der Trauschein/die Trauscheine
świadek ślubu
Lernen beginnen
der Trauzeuge/die Trauzeugen
rozdzielenie, rozstanie
Lernen beginnen
die Trennung/die Trennungen
zachowanie, zachowanie się, postawa
Lernen beginnen
das Verhalten
etolog, behawiorysta
Lernen beginnen
der Verhaltensforscher/die Verhaltensforscher
narzeczony/narzeczona
Lernen beginnen
der/die Verlobte/die Verlobten
zaręczyny
Lernen beginnen
die Verlobung/die Verlobungen
dwuznaczny
Lernen beginnen
zweideutig
dwuznaczność
Lernen beginnen
die Zweideutligkeit,-en
decydujący, rozstrzygający, decydująco, w sposób decydujący
Lernen beginnen
entscheidend
oglądać, spoglądać, patrzyć, patrzeć
Lernen beginnen
anschauen, schaute an, hat angeschaut
patrzeć na kogoś/coś;
Lernen beginnen
anschauen jemanden/etwas
oglądać coś
Lernen beginnen
sich etwas anschauen
region, dzielnica, strefa
Lernen beginnen
die Region/ die Regionen
służyć, usługiwać, odbywać służbę;
Lernen beginnen
dienen, diente, hat gedient
istotny, rzeczywisty;
Lernen beginnen
wesentlich
unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
Lernen beginnen
feststellen(stellt fest,) stellte fest, hat festgestellt
wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
Lernen beginnen
herausholen, holte heraus, hat herausgeholt
badać dotykiem, obmacywać
Lernen beginnen
abtasten
spojrzenie, widok
Lernen beginnen
der Blick/die Blicke
na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
auf den ersten Blick
środkowa, średnia, środkowe, średnie
Lernen beginnen
mittlere
częsty, często
Lernen beginnen
häufig (häufiger, am häufigsten)
odpytywać, sprawdzać
Lernen beginnen
abfragen, fragte ab, hat abgefragt
zgadzać się mit jemandem z kimś
Lernen beginnen
übereinstimmen, stimmte überein, hat übereingestimmt
poznanie, zrozumienie
Lernen beginnen
die Erkenntnis / die Erkenntnisse
podawać, deklarować, chełpić się
Lernen beginnen
angeben, gab an, hat angegeben
działać komuś na nerwy, grać komuś na nerwach
Lernen beginnen
jdm auf die Nerven gehen [oder fallen]
patrzeć przez różowe/czarne okulary
Lernen beginnen
patrzeć przez różowe/czarne okulary
ty widzisz wszystko przez różowe okulary.
Lernen beginnen
Du siehst alles durch eine rosarote Brille.
ktoś działa mi na nerwy.
Lernen beginnen
Jemand geht mir auf die Nerwen.
den Ton angeben
Lernen beginnen
den Ton angeben
grać pierwsze/drugie skrzypce
Lernen beginnen
grać pierwsze/drugie skrzypce

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.