BBC Learning English: The English We Speak: Not a sausage

 0    14 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sausage
Lernen beginnen
a sausage
nic a nic, zero, null
Lernen beginnen
not a sausage
trop, wskazówka (np. w dochodzeniu, w śledztwie)
Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.
Lernen beginnen
a clue
So far, the police have only a few clues to work with.
dowiedzieć się
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
Lernen beginnen
to find out
To find out more, visit our website
śliczny, czarujący, uroczy (np. o dziecku)
Pielęgniarka powiedziała, że nasze dziecko jest urocze.
Lernen beginnen
cute
The nurse said our baby was cute.
nieznacznie, nieco, trochę, lekko
Czy możesz to przesunąć nieco w lewo?
Lernen beginnen
slightly
Can you move it slightly to the left?
staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.
Lernen beginnen
old-fashion
He peered at her over his old-fashioned spectacles
łagodny, delikatny (np. o smaku, zapachu, detergencie)
Podoba mi się ten delikatny smak cytryny w twoim cieście.
Lernen beginnen
mild
I like this mild taste of lemon in your cake.
dezorientujący, mylący, niejasny
Ten opis jest bardzo niejasny.
Lernen beginnen
confusing
This description is very confusing
w zagmatwany sposób
Lernen beginnen
confusingly
mieć ochotę (na coś), chcieć (czegoś)
Chciałbyś filiżankę kawy?
Lernen beginnen
to fancy
Do you fancy a cup of coffee?
fasola
Ona dodała trochę fasoli do zupy.
Lernen beginnen
beans
She added some bean to the soup
rozlać (coś), rozlewać (się)
Masz szmatę? Rozlałem trochę wody na podłodze.
Lernen beginnen
to spill
Do you have a rag? I spilt some water on the floor.
puścić farbę, puścić parę z ust, wyjawić sekret
Lernen beginnen
spill the beans

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.