Bierzmowanie - O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (80-104)

 0    25 Datenblatt    ania7991
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień 10 Przykazań Bożych.
Lernen beginnen
Jam jest Bóg twój: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
Lernen beginnen
Pan Bóg.
Co to jest sumienie?
Lernen beginnen
To wewnętrzny głos, który pozwana nam odróżnić dobro od zła.
Kiedy człowiek popełnia grzech?
Lernen beginnen
Kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub Kościelne.
Czym jest grzech?
Lernen beginnen
Grzech jest obrazą Boga, nieposłuszeństwem i krzywdą wobec Kościoła.
Na czym polega grzech ciężki?
Lernen beginnen
Człowiek przekracza przykazanie świadomie i w rzeczy ważnej.
Na czym polega grzech lekki?
Lernen beginnen
Człowiek przekracza przykazanie świadomie w rzeczy mniej ważnej lub ważnej lecz niezupełnie świadomie bądź dobrowolnie.
Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
Lernen beginnen
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.
Jakie są źródła grzechu?
Lernen beginnen
szatan/ nasze złe skłonności/ złe otoczenie
Wymień siedem grzechów głównych.
Lernen beginnen
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo
Co to są grzechy cudze?
Lernen beginnen
Popełniamy je wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.
Co to jest nałóg?
Lernen beginnen
To skłonność do popełniania tych samych grzechów.
Co to jest cnota?
Lernen beginnen
To skłonność do spełniania dobrych uczynków.
Co to są cnoty Boskie?
Lernen beginnen
To cnoty odnoszące się do Boga - wiara, nadzieja, miłość.
Co to są cnoty obyczajowe?
Lernen beginnen
To cnoty odnoszące się do ludzi i bliźnich.
Wymień cztery cnoty główne.
Lernen beginnen
roztropność/ sprawiedliwość/ wstrzemięźliwość/ męstwo
Wymień uczynki miłosierne co do duszy.
Lernen beginnen
l) grzeszących upominać, 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić, 4) strapionych pocieszać, 5) krzywdy cierpliwie znosić, 6) urazy chętnie darować, 7) modlić się za żywych i umarłych.
Wymień uczynki miłosierne co do ciała.
Lernen beginnen
l) łaknących nakarmić. 2) pragnących napoić, 3) nagich przyodziać, 4) podróżnych w dom przyjąć, 5) więźniów pocieszać, 6) chorych nawiedzać, 7) umarłych grzebać.
Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
Lernen beginnen
l) wierzyć Panu Boga. 2) zaufać Panu Bogu, 3) miłować Pana Boga, 4) czcić Pana Boga.
Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?
Lernen beginnen
Uznawać za prawdę, co Bóg objawił i czego naucza.
Jaka powinna być nasza wiara?
Lernen beginnen
powszechna/ stała/ mocna/ żywa
Co to znaczy ufać Panu Bogu?
Lernen beginnen
Spodziewać się z całą pewnością, że Bóg odpuści nam grzechy i da zbawienie.
Co to znaczy miłować Pana Boga?
Lernen beginnen
To znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę (przez miłość bliźnich).
Co to znaczy czcić Pana Boga?
Lernen beginnen
Całym swoim postępowaniem okazywać, że Bóg jest moim Panem.
Co to jest modlitwa?
Lernen beginnen
To rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ustna, myślna, indywidualna, lituriczna.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.