Chrzest Mieszka I i jego poddanych w najstarszych przekazach źródłowych

 0    27 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Odpisanie Rocznika kapitularnego krakowskiego.
Podaj połowe i wiek.
Lernen beginnen
połowa XIII w.
Początek prowadzenia Rocznika kapitularnego krakowskiego (dawnego).
Podaj wiek.
Lernen beginnen
XI w.
Zaczęto tam prowadzić Rocznik kapitularny krakowski (dawny).
Lernen beginnen
katedra wawelska
Zapis w Roczniku krakowskim o przybuciu Dąbrówki.
Po łacinie.
Lernen beginnen
DCCCCLXV Dubrouka ad Mesconem venit
Zapis w Roczniku krakowskim o chrzcie Mieszka.
Lernen beginnen
DCCCCLXVI Mesco dux Polonie baptizatur
Rocznik ten podaje daty przybycia Dobrawy i chrztu Mieszka z przesunięciem o 1 rok.
Lernen beginnen
Rocznik świętokrzyski dawny
Roczniki podające przybycie Dobrawy i chrzest Mieszka pod właściwymi datami.
Lernen beginnen
wielkopolski/krótki/miechowski/małopolskie kompilowane/kapituły poznańskiej/poznański I
Śmierć Jordana.
Przedział lat.
Lernen beginnen
982-984
Pochodził z tamtąd Widukind.
Lernen beginnen
Nowa Korbea
Thietmar tworzy swoją kronikę.
Podaj przedział lat.
Lernen beginnen
1015-1018
Funkcja Thietmara.
Lernen beginnen
biskup merseburski
Biblijne obrazy użyte przez Thietmara.
Lernen beginnen
godowa szata/winnica Pańska/zaślubiny/głowa i członki
Listy, w których św. Paweł wspomina o Mistycznym Ciele Chrystusa.
Lernen beginnen
listy do Koryntian/Efezjan/Rzymian/Kolosan
Zamieścił w swej kronice opowieść o ślepocie Mieszka.
Lernen beginnen
Gall Anonim
Nawiązuje do niego fragment Kroniki polskiej,Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie".
Lernen beginnen
Kantyk Zachariasza
Dzieło Kosmasa.
Lernen beginnen
Kronika Czechów
Wyrażał się nieprzychylnie o Dąbrówce.
Tytuł i imię.
Lernen beginnen
kanonik praski Kosmas
Napisano Kronię Czechów.
Podaj wiek i dokładniej.
Lernen beginnen
1. ćwierć XII w.
Powstanie Kronikie Wincentego Kadłubka.
Podaj wieki.
Lernen beginnen
Przełom XII i XIII w.
Powstanie Roczników, czyli kronik Sławnego Królestwa Polskiego.
Podaj wiek.
Lernen beginnen
XV w.
Dzieło Jana Długosza.
Lernen beginnen
Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Poslkiego
Powstanie Annales Polonorum (deperditi).
Podaj lata.
Lernen beginnen
1306-1325
Popularna w późnośredniowiecznej historiografii kompilacja rocznikarska.
Lernen beginnen
Annales Polonorum (deperditi)
Twórcy Annales Polonorum (deperditi).
Lernen beginnen
franciszkanie krakowscy
Przejęły notę o Mieszku z Annales Polonorum (deprediti)
Lernen beginnen
kompilowane roczniki małopolskie/Kronika Dzierzwy/Kronika wielkopolska
Matejko szkicuje ten projekt witraża dla tego miejsca.
Lernen beginnen
Matejko szkicuje ten projekt witraża dla auf Polnisch
katedra św. Wita w Pradze
Naszkicowanie tego projektu przez Matejkę.
Podaj rok.
Lernen beginnen
1886 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.