Computers and Internet – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to turn on/boot up the computer
Ann turns on her computer the moment she wakes up.
Lernen beginnen
włączać komputer
Anna włącza komputer tuż po przebudzeniu.
to turn off the computer
Did you remember to turn off the computer?
Lernen beginnen
wyłączać komputer
Czy pamiętałeś wyłączyć komputer?
to check one's mail
Office workers check their mail a couple of times a day.
Lernen beginnen
sprawdzać pocztę elektroniczną
Pracownicy biurowi sprawdzają pocztę kilka razy dziennie.
computer
The Wilsons have three computers at home.
Lernen beginnen
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
to download
Young people download music and films from the Internet.
Lernen beginnen
ściągać
Młodzi ludzie ściągają z internetu muzykę i filmy.
to surf the Internet
Is surfing the internet a waste of time?
Lernen beginnen
surfować po Internecie
Czy serfowanie po Internecie jest stratą czasu?
to print
Could you print this article for me?
Lernen beginnen
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
file
Susan lost all her files on the computer.
Lernen beginnen
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
Lernen beginnen
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
folder
Folders on your hard drive store files.
Lernen beginnen
folder
Foldery na twardym dysku przechowują pliki.
at
Lernen beginnen
“małpa” @
dot
Lernen beginnen
“kropka”.
compose a message
My grandfather is learning how to compose messages.
Lernen beginnen
utwórz wiadomość
Mój dziadek uczy się tworzyć wiadomości.
subject
You email should contain a subject.
Lernen beginnen
temat
Twó email powinien zawierać temat.
reply
I received one hundred replies to my question.
Lernen beginnen
odpowiedzieć
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
send
I usually send about twenty emails a day.
Lernen beginnen
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
Lernen beginnen
wyjść
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
forward
Could you please forward me his email address?
Lernen beginnen
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
to hang/crash
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
Lernen beginnen
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
link
I can send you the links to some fantastic websites.
Lernen beginnen
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
to chat
I love to chat online with my virtual friends.
Lernen beginnen
czatować
Uwielbiam "czatować" z moimi wirtualnymi przyjaciółmi.
password
I keep on forgetting my password.
Lernen beginnen
hasło
Wciąż zapominam swoje hasło.
webpage
Welcome To The Official Webpage of Geography Department.
Lernen beginnen
strona www
Witamy na stronie Wydziału Geografii.
browser
Google Chrome is my favourite browser.
Lernen beginnen
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
search engine
Which search engine do you use?
Lernen beginnen
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
Lernen beginnen
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
to reset
Tom accidently reseted all his data.
Lernen beginnen
zresetować
Tomek omyłkowo zresetował wszystkie swoje dane.
hard disk
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.
Lernen beginnen
dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
icon
You can download thousands of icons.
Lernen beginnen
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
Lernen beginnen
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
Lernen beginnen
laptop, notebook
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
computer game
Children are often addicted to playing computer games.
Lernen beginnen
gra komputerowa
Dzieci często uzależniają się od gier komputerowych.
Random Access Memory (RAM)
Lernen beginnen
pamięć operacyjna (RAM)
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
Lernen beginnen
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
modem
Lernen beginnen
modem
program/programme
Lernen beginnen
program
antivirus program/programme
I would recommend bying a good antivirus programme.
Lernen beginnen
program antywirusowy
Zalecałbym zakup dobrego programu antywirusowego.
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
Lernen beginnen
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
resolution
Lernen beginnen
rozdzielczość (ekranu)
server
Lernen beginnen
serwer
operating system
Lernen beginnen
system operacyjny
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
Lernen beginnen
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
Lernen beginnen
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
screen
Lernen beginnen
ekran
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
Lernen beginnen
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
computers and Internet
Lernen beginnen
komputery i Internet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.