Daty do egzaminu gimnazjalnego z historii

5  1    63 Datenblatt    Tomszy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
4000r pne
Lernen beginnen
wynalezienie pisma
753r pne
Lernen beginnen
założenie Rzymu
776r pne
Lernen beginnen
I starożytne igrzyska olimpijskie z Grecji
508r pne
Lernen beginnen
demokracja w Atenach
490r pne
Lernen beginnen
bitwa pod Maratonem
480 r pne
Lernen beginnen
bitwa pod Termopilami i Salaminą
73-70r pne
Lernen beginnen
Powstanie Spartakusa
44 r pne
Lernen beginnen
zamordowanie Cezara (Idy Marcowe)
313 r pne
Lernen beginnen
edykt mediolański
395 r pne
Lernen beginnen
podział cesarstwa na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie
476 r ne
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
800 r
Lernen beginnen
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843 r
Lernen beginnen
traktat w Verdun
966 r
Lernen beginnen
chrzest Polski
1000r
Lernen beginnen
zjazd w Gnieźnie
1025r
Lernen beginnen
koronacja Chrobrego na pierwszego króla Polski
1054r
Lernen beginnen
schizma wschodnia
1079r
Lernen beginnen
śmierć biskupa krakowskiego Stanisława
1138r
Lernen beginnen
Testament Boleslawa Krzywoustego (początek rozbicia dzielnicowego Polski)
1180r
Lernen beginnen
zjazd w Łęczycy
1215r
Lernen beginnen
Wielka Karta Swobód w Anglii
1226 r
Lernen beginnen
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1241r
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą
1331r
Lernen beginnen
bitwa pod Płowcami
1337
Lernen beginnen
początek wojny stuletniej
1364r
Lernen beginnen
Ufundowanie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1385 r
Lernen beginnen
unia polsko litewska w Krewie (unia personalna)
1374 r
Lernen beginnen
przywilej koszycki
15 lipca 1410
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1411r
Lernen beginnen
I pokój toruński
1444 r
Lernen beginnen
bitwa pod Warną
1445
Lernen beginnen
wynalezienie druku przez Gutenberga
1453
Lernen beginnen
zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454 - 1466 r.
Lernen beginnen
wojna 13 letnia z Krzyżakami
1466
Lernen beginnen
II pokój toruński
1492
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1493
Lernen beginnen
Początki polskiego parlamentu (I Sejm Walny)
1517
Lernen beginnen
początek reformacji (95 Tez Lutra)
1525
Lernen beginnen
Hołd pruski
1569
Lernen beginnen
unia lubelska (unia realna Polski i Litwy)
1596
Lernen beginnen
unia brzeska
1572
Lernen beginnen
śmierć Zygmunta Augusta (ostatniego Jagiellona)
1573
Lernen beginnen
I wolna elekcja
1582
Lernen beginnen
pokój w Jamie Zapolskim (odzyskanie Inflant)
1605
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem
1620
Lernen beginnen
bitwa pod Cecorą
1655...1660
Lernen beginnen
potop szwedzki
1648
Lernen beginnen
powstanie Chmielnickiego
1683
Lernen beginnen
odsiecz wiedeńska
1772, 1793, 1795
Lernen beginnen
rozbiory Polski
1791
Lernen beginnen
konstytucja 3 maja
1794
Lernen beginnen
insurekcja kościuszkowska
1788...1792
Lernen beginnen
sejm wielki(czteroletni)
1797
Lernen beginnen
Legiony Polskie
1807
Lernen beginnen
Księstwo Warszawskie
1814...1815
Lernen beginnen
kongres wiedeński
1830...1831
Lernen beginnen
powstanie listopadowe w Królestwie Polskim
1848
Lernen beginnen
Wiosna Ludów
1846
Lernen beginnen
powstanie Krakowskie
1863...1864
Lernen beginnen
powstanie styczniowe
11.11.1918
Lernen beginnen
koniec I wojny i odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach
1939...1945
Lernen beginnen
II wojna światowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.