daty od Piastów do Jana III Sobieskiego

 0    51 Datenblatt    ania011
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
okres panowania Ludwika Węgierskiego
Lernen beginnen
1370-1382
próba wywiezienia obrazu Bogarodzicy
Lernen beginnen
1377
Unia personalna Węgrów i Polski
Lernen beginnen
1370
przywilej koszycki - specjalne prawa dla szlachty, która płaci tylko jeden podatek, czyli poradlne
Lernen beginnen
1374
okres panowania Jadwigi Andegaweńskiej
Lernen beginnen
1384-1399
koronacja Jadwigi
Lernen beginnen
13.10.1384
Unia w Krewie; sojusz Polski i Litwy przeciw Krzyżakom
Lernen beginnen
14.08.1385
Litwa przyjmuje chrzest
Lernen beginnen
15.02.1386
ślub Jadwigi i Władysława Jagiełły
Lernen beginnen
17.02.1386
okres panowania Władysława Jagiełły
Lernen beginnen
1386-1434
odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Lernen beginnen
1400
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15.07.1410
wojna z Krzyżakami
Lernen beginnen
1409-1411
sobór w Konstancji - słuszność Polaków w sporze z Krzyżakami
Lernen beginnen
1415
okres panowania Władysława Warneńczyka
Lernen beginnen
1434-1444
bitwa pod Warną, w czasie której zginął król Władysław
Lernen beginnen
1444
Władysław Warneńczyk królem Węgier- unia personalna z Polską
Lernen beginnen
1440
okres panowania Kazimierza Jagiellończyka
Lernen beginnen
1447-1492
Antykrzyżacki Związek Pruski
Lernen beginnen
1440
13-letnia wojna z Prusami
Lernen beginnen
1454-1466
II pokój toruński
Lernen beginnen
1466
okres panowania Zygmunta I Starego - złoty wiek
Lernen beginnen
1506-1548
hołd pruski - Albrecht Hohenzollern
Lernen beginnen
25.03.1525
okres panowania Zygmunta Augusta
Lernen beginnen
1548-1572
Unia Lubelska miedzy Polską, a Litwą
Lernen beginnen
1569
koniec dynastii Jagiellonów = śmierć Zygmunta Augusta
Lernen beginnen
1572
okres panowania Stefana Batorego, który ożenił się z siostrą Zygmunta Augusta - Anną Jagielonką
Lernen beginnen
1576-1586
Uniwersytet Wileński
Lernen beginnen
1580
okres panowania Zygmunta III Wazy
Lernen beginnen
1587-1632
przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
Lernen beginnen
1596
bitwa pod Cecorą z Turcją
Lernen beginnen
1620
bitwa pod Kircholmem z Szwecją
Lernen beginnen
1605
okres panowania Władysława IV Wazy
Lernen beginnen
1632-1648
powstanie Chmielnickiego - Tatarzy
Lernen beginnen
1648
okres panowania Jana Kazimierza Wazy
Lernen beginnen
1648-1668
poddanie Zbaraża Kozakom i Tatarom
Lernen beginnen
1649
bitwa pod Beresteczkiem z Tatarami i Kozakami - zwycięstwo Polaków
Lernen beginnen
1651
umowa w Hadziaczu - powstanie Ukrainy
Lernen beginnen
1657
ugoda Hadziecka
Lernen beginnen
1658
II Wojna Północna, czyli POTOP
Lernen beginnen
1655- 1660
atak Szwedów na czele z Karolem Gustawem
Lernen beginnen
1655
cudowna obrona Jasnej Góry
Lernen beginnen
1655
pokój w Oliwie; klęska Szwedów
Lernen beginnen
1660
rozejm z Rosją w Andruszewie
Lernen beginnen
1667
Śluby Jana Kazimierza i koronacja Matki Boskiej Częstochowskiej na Królową Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1656
zmuszenie Jana Kazimierza do abdykacji
Lernen beginnen
1668
wprowadzenie liberum veto pomysłem zdrajcy - Janusza Radziwiłła
Lernen beginnen
1652
okres panowania Jana III Sobieskiego
Lernen beginnen
1674-1696
zwycięstwo pod Chocimiem
Lernen beginnen
11.11.1673
koronacja Jana Sobieskiego na króla Polski
Lernen beginnen
02.02.1676
odsiecz Wiednia obleganego przez Turków
Lernen beginnen
12.09.1683

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.