Daty od starożytności do czasów nowożytnych

 0    61 Datenblatt    Atum123224
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Ok. 3500r. p.ne.
Lernen beginnen
– powstanie państw Babilonia i Asyria na terenie Mezopotamii
Ok. 300r. P.ne.
Lernen beginnen
– powstanie państwa egipskiego
XIV w. P.ne. –
Lernen beginnen
osiedlenie się Żydów w Egipcie
XIII w. P.ne.
Lernen beginnen
– wyprowadzenie Żydów z Egiptu przez Mojżesza
Ok. 1020r.p.ne.
Lernen beginnen
– powstanie Królestwa Izraela w Palestynie
776r.p.ne.-
Lernen beginnen
pierwsze igrzyska olimpijskie
753r.p.ne. –
Lernen beginnen
założenie Rzymu przez Romulusa (Remus został zabity przez brata), okres monarchii
VI w.p.ne. –
Lernen beginnen
niewola Babilońska Żydów
Vw.p.ne. –
Lernen beginnen
początki demokracji w Atenach (czasy Peryklesa)
509r.p.ne. –
Lernen beginnen
Rzymianie obalili władzę Królewską i ustanowili republikę.
490r.p.ne. –
Lernen beginnen
wojna Greków z Persami – bitwa pod Maratonem
480r.p.ne. –
Lernen beginnen
wojna Greków z Persami – bitwa w wąwozie Temopile i pod Salamino
338r.p.ne. –
Lernen beginnen
król Macedonii Filip II pokonał wojska greckie pod Cheroneo
334r.p.ne. –
Lernen beginnen
król Macedonii Aleksander Wielki pokonał Persów nad rzeką Gran ile pod Gangamelą
324-323r.p.ne. –
Lernen beginnen
podboje Aleksandra Wielkiego, powstanie i rozpad jego imperium
264-146r.p.ne. –
Lernen beginnen
wojny punickie Rzymian Kartagińczykami
73-71r.p.ne. –
Lernen beginnen
powstanie Spartakusa (niewolnika) przeciwko Rzymianom
59-58r.p.ne.-
Lernen beginnen
podbój Galii przez Gajusza Juliusa Cezara
Iw.p.ne. –
Lernen beginnen
początki panowania rzymskiego w Palestynie i Egipcie
31r.p.ne. –
Lernen beginnen
początki cesarstwa rzymskiego – Oktawian August pierwszym Cesarzem
303r –
Lernen beginnen
edykt Dioklecjana (prześladowanie chrześcijan)
313r. –
Lernen beginnen
edykt cesarza Konstantyna przyznający chrześcijanom równe prawa wyznawcą innych religii
392r. –
Lernen beginnen
cesarz Tadeusz Wielki uznaje chrześcijaństwo za religię panującą.
Data-Polska: 476-1453 –
Lernen beginnen
średniowiecze w Europie
966-1370 –
Lernen beginnen
Piastowie
966r.
Lernen beginnen
Chrzest Mieszka I
997r. –
Lernen beginnen
zamordowanie św. Wojciecha przez Prusów
1000r. –
Lernen beginnen
zjazd Gnieźnieński
1025 –
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Chrobrego
1076 –
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Śmiałego (szczodrego)
1079 –
Lernen beginnen
śmierć biskupa krakowskiego Stanisława; upadek Bolesława Śmiałego
1109 –
Lernen beginnen
odparty przez Bolesława III Krzywoustego najazd niemiecki na Polskę
1138 –
Lernen beginnen
śmierć Bolesława Krzywoustego, który w swoim testamencie dzieli kraj na dzielnicę
1226 –
Lernen beginnen
Książę Konrad Mazowiecki sprowadza krzyżaków do Polski
1241 –
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą-śmierć Henryka Pobożnego
1295 –
Lernen beginnen
koronacja Przemysława II
1308 –
Lernen beginnen
Krzyżacy podbijają Pomorze Gdańskie
1320 –
Lernen beginnen
koronacja Władysława Łokietka
1343 –
Lernen beginnen
pokój z Krzyżakami w Kaliszu
1364 –
Lernen beginnen
utworzenie uniwersytetu krakowskiego
1370 –
Lernen beginnen
wraz ze śmiercią Kazimierza Wielkiego wygasa królewska dynastia Piastów
1385 –
Lernen beginnen
unia Polsko-litewska w Krewię
1386-1572 –
Lernen beginnen
panowanie Jagiellonów
1409-1411 –
Lernen beginnen
wielka wojna z Krzyżakami
1410 –
Lernen beginnen
bitwa po Grunwaldem
1444 –
Lernen beginnen
bitwa pod Wartą – śmierć króla Polski i Węgier Władysława IV
1454-1468 –
Lernen beginnen
wojna trzynastoletnia Polski z Zakonem
1466 –
Lernen beginnen
II pokój toruński
1493 –
Lernen beginnen
wykształcenie się sejmu walnego
1525 –
Lernen beginnen
hołd pruski – ziemie zakonu krzyżackiego przechodzą pod władzę Polski jako jej lenno
· Data –
Lernen beginnen
historia powszechna:
622 –
Lernen beginnen
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyna (początek ery muzułmańskiej)
800 –
Lernen beginnen
koronowanie Karola Wielkiego
863 –
Lernen beginnen
rozpoczęcie misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla Metodego na Morawach
962 –
Lernen beginnen
Otton I cesarzem
1054 –
Lernen beginnen
schizma wschodnia w kościele
1377 – 1417 –
Lernen beginnen
wielka schizma zachodnia – rozłam w kościele katolickim
1414 – 1418 –
Lernen beginnen
sobór w Konstancji
1450 –
Lernen beginnen
Jan Gutenberg dokonuje wynalazku druku
1453 –
Lernen beginnen
zdobycie Konstantynopola przez Turków
1492
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.