Dokładna historia Polski od roku 1370 (koniec panowania dynasti Piastów)

 0    122 Datenblatt    milenak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Ludwik Węgierski
Lernen beginnen
1370-1382
Przywilej generalny w Koszycach nadany przez Ludwika Węgierskiego
Lernen beginnen
1374
Jadwiga Andegaweńska
Lernen beginnen
1384-1399
Unia w Krewie z Litwą
Lernen beginnen
1385
Chrzest Jagiełły
Lernen beginnen
1386
Wyprawa zbrojna Jagiełło uczynił z Mołdawi polskie lenno, Jadwiga odzyskała Ruś Halicką
Lernen beginnen
1387
Akademia Krakowska zyskuje prawa Uniwersytetu
Lernen beginnen
1397
Śmierć Jadwigi przy porodzie Elżbiety Bonifacji
Lernen beginnen
1399
Władysław Jagiełło
Lernen beginnen
1386-1434
Ugoda w Ostrowiu za Jagiełły
Lernen beginnen
1392
Ugoda na wyspie Solin
Lernen beginnen
1398
Unia Wileńsko Radomska
Lernen beginnen
1401
Unia Horodelska
Lernen beginnen
1411
Unia Grodzieńska
Lernen beginnen
1432
Wielka wojnna z Zakonem Krzyżackim za Jagiełły
Lernen beginnen
1409-1411
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15 lipca 1410
I pokój Toruński
Lernen beginnen
1411
Wojna Głodowan z pokojem nad jeziorem Melno
Lernen beginnen
1414-1422
Wojna ze Swidrygiełłą i Krzyżakami i pokój w Brześciu Kujawskim
Lernen beginnen
1431-1435
Utworzenie urzędu prymasa Polski (Mikołaj Trąba)
Lernen beginnen
1417
Przywilej piotrowski (żołd, wykup szlachcica)
Lernen beginnen
1388
Przywilej czerwiński (nietykalność majątkowa)
Lernen beginnen
1422
Przywilej warcki (wykup gospodarstw sołtysów)
Lernen beginnen
1423
Przywilej jedleńsko-krakowski (nietykalność majątkowa, syn Jagiełły na tron)
Lernen beginnen
1430,1433
Władysław Warneńczyk
Lernen beginnen
1434-1444
Bitwa po Grotnikami-pokonianie polskich husytów, Spytko z Melsztyna nie żyje
Lernen beginnen
1439
Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego
Lernen beginnen
1437
Królem Czech Albreht Habsburg
Lernen beginnen
1438
Królem Czech Władysław Pogrobowiec
Lernen beginnen
1439
Królem Węgier Władysław III Warneńczyk
Lernen beginnen
1440
Królem Węgier Władysław Pogrobowiec
Lernen beginnen
1445
Unia Florencka
Lernen beginnen
1439
Kazimierz Jagiellończyk
Lernen beginnen
1447-1492
Wojna 13-letnia
Lernen beginnen
1454-1466
II Pokój toruński
Lernen beginnen
1466
Przywilej nieszawsko-cerkwicki
Lernen beginnen
1454
Jan Olbracht
Lernen beginnen
1492-1501
II Przywilej Piotrowski
Lernen beginnen
1496
Wyprawa na Mołdawię za Jagiellonów
Lernen beginnen
1497
Aleksander Jagiellończyk
Lernen beginnen
1501-1506
Przywilej mielnicki
Lernen beginnen
1501
Konstytucja piotrkowska (zakaz rozdawania królewszczyzn)
Lernen beginnen
1504
Nihil novi
Lernen beginnen
1505
Statut Łaskiego (kodyfikacja praw i przywilejów)
Lernen beginnen
1506
Zygmunt I Stary
Lernen beginnen
1506-1548
Koronacja Zygmunta Starego
Lernen beginnen
1507
Układ w Wiedniu pomiędzy Zygmuntem I Starym, a cesarzem Maksymilianem
Lernen beginnen
1515
Bitwa z Turkami pod Mohaczem (ginie Ludwik Jagiellończyk, tron czeski i węgierski przejmują Habsburgowie)
Lernen beginnen
1526
Zygmunt I Stary traci ziemię Smoleńską
Lernen beginnen
1514
Ostatnia wojna polsko-krzyżacka
Lernen beginnen
1519
Hołd pruski
Lernen beginnen
1525
Zygmunt II August
Lernen beginnen
1548-1572
Układ Wileński (Gotar Ketler sekularyzuje zakon)
Lernen beginnen
1561
Unia Lubelska
Lernen beginnen
1569
Artykuły henrykowskie
Lernen beginnen
1573
Henryk Walezy
Lernen beginnen
1573-1574
Stefan Batory
Lernen beginnen
1576-1586
Zygmunt III Waza
Lernen beginnen
1587-1632
Rokosz Zebrzydowskiego za Zygmunta III Wazy
Lernen beginnen
1506
Bitwa pod Guzowem (Zygumunt III Waza poonuje rokoszan)
Lernen beginnen
1507
Przenieseinie stolicy do Wa-Wy
Lernen beginnen
1596
Bitwa pod Byczyną(Jan Zamoyski pobił Maksymiliana Habsburga)
Lernen beginnen
1588
Unia brzeska(podporządkowanie kościoła prawosławnego na ziemiach polskich papieżowi)
Lernen beginnen
1596
Władysław IV Waza
Lernen beginnen
1632-1648
Jan Kazimierz Waza
Lernen beginnen
1648-1668
Michał Korybut Wiśniowiecki
Lernen beginnen
1669-1673
Jan III Sobieski
Lernen beginnen
1674-1696
I etap wojny ze Szwecją (sprawa Inflant)
Lernen beginnen
1600-1622
Bitwa pod Kircholmem; wielkie zwycięstwo Polaków; Jan Karol Chodkiewicz
Lernen beginnen
1605
Rozejm w Mitawie (granica polsko-szwedzka na Dźwinie)
Lernen beginnen
1622
II etap wojny ze Szwecja (sprawa pruskich i polskich wybrzezy)
Lernen beginnen
1626-1629
Bitwa pod Oliwa(wojna ze Szwecją) morska; polskie zwycięstwo
Lernen beginnen
1627
Bitwa pod Trzecianą (wojna ze Szewecją) lądowa; polskie zwycięstwo
Lernen beginnen
1629
Rozejm w Starym Targu (ALtmarku) porty do Szwecji, cło na handel Gdańsk
Lernen beginnen
1629
Przedłużenie rozejmu z ALtmarku w Sztumskiej wsi
Lernen beginnen
1635
III etap wojny ze Szwecją (Potop szedzki)
Lernen beginnen
1655-1660
Śluby lwowskie (powrót Jana Kazimierza)
Lernen beginnen
1656
Pokój w Oliwie (koniec wojny ze Szewcją); granica na Dźwinie, zwrot Portów, utrata lenna pruskiego, król zrzeka się pretensji do tronu Szewdzkiego
Lernen beginnen
1660
I etap wojen z Rosją
Lernen beginnen
1609-1619
Bitwa pod Kłuszynem; zwycięstwo polaków; Stanisław Żółkiewski
Lernen beginnen
1610
Polacy zdobyli Smoleńsk
Lernen beginnen
1611
Rozejm w Dywilnie (przy Polsce zosatją ziemie: Smoleńska, Siewierska, Czernichowska)
Lernen beginnen
1619
II etap wojny z Rosją, wojny z Rosją,
Lernen beginnen
1632-1634
Pokój w Polanowie; koniec wojen o Smoleńsk; powtórzenie postanowień z Dywilna
Lernen beginnen
1634
II etap wojny z Rosją
Lernen beginnen
1654-1667
Chmielnicki oddaje Rosji Ukrainę na mocy ugody w Perejesławiu
Lernen beginnen
1654
Przerwa w wojnie z Rosją z powodu Potopu szewdzkiego
Lernen beginnen
1656-1660
Rozejm w Andruszowie (Ukraina prawobrzeżna do Polski, lewobrzeżna do Rosji, utrata ziem z Dywilna)
Lernen beginnen
1667
Potwierdzenie Andruszowa pokojem Grzymułtowskiego
Lernen beginnen
1686
August II Mocny z Saksonii
Lernen beginnen
1697-1706 i 1709-1733
Wojna pólnocna/ przeciwko Szwecji
Lernen beginnen
1700-1721
Klęska Saksoni pod Rygą
Lernen beginnen
1701
Klęska Saksoni pod Kliszowem
Lernen beginnen
1702
Karol XII wybrał na króla POlski Stanisława Leszczyńskiego
Lernen beginnen
1704
Stanisław Leszczyński
Lernen beginnen
1704-1709 i 1733-1736
Pokonanie Karola XII pod Połtawą na Ukrainie/ August II powraca
Lernen beginnen
1708
Rokosz po powrocie Augusta II- konfederacja tarnogrodzka
Lernen beginnen
1715
Sejm niemy/ medjacja Piotra I z Rosji w konflikcie króla Augusta II z rokoszonami
Lernen beginnen
1717
Ukad Poczdamski/ Prusy Austria i Rosja zobowiazaly sie strzec polskiego ustroju
Lernen beginnen
1720
Traktat Lewenwelda-3 czarnych orlow
Lernen beginnen
1732
Wojna o elekcje Polska po smierci Augusta II Mocnego
Lernen beginnen
1733
Konfederacja w Dzikowie
Lernen beginnen
1734
August II
Lernen beginnen
1733-1763
Sejm Konwokacyjny
Lernen beginnen
1764
Stanislaw August POniatowski
Lernen beginnen
1764-1795
Stanislaw Poniatowski zaklada Korpus Kadetów- Szkole Rycerska
Lernen beginnen
1765
Sejm Repninowski-, delegacyjny,
Lernen beginnen
1767-1768
Reakcja na sejm repninowski-konfederacja w Barze
Lernen beginnen
1768-1772
I rozbior Polski
Lernen beginnen
1772
Sejm porozbiorowy
Lernen beginnen
1773-1775
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
14 pazdziernika 1773
Powstanie, Monitora,
Lernen beginnen
1765
Sejm Wielki
Lernen beginnen
1788-1792
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791
Konfederacja Targowicka
Lernen beginnen
14 maj 1792
Bitwa pod Zielencami/ zwyciestwo Polaków; order Virtuiti Militari
Lernen beginnen
18 czerwiec 1792
Bitwa pod Dubienka/ Rosjanie lamia linie obrony; dowództwo Tadeusza Koscioszki
Lernen beginnen
10 lipca 1792
II rozbior Polski
Lernen beginnen
1793
Sejm w Grodnie/ ostatni sejm I Rrzeczypospolitej
Lernen beginnen
Czerwiec-Listopad 1793
Insurekcja kosciuszkowska
Lernen beginnen
1794
Bitwa po Raclawicami/ kosynierzy
Lernen beginnen
1794
III rozbior
Lernen beginnen
1795

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.