Ekonomia w moim domu

 0    10 Datenblatt    wiekwojen
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wyjaśnij: gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
grupa osób wspólnie wydająca pieniądze
1 rodzaj gospodarstw domowych
Lernen beginnen
indywidualne (więzy rodzinne lub partnerskie - stanowią wspólnotę ekonomiczną)
małżeństwo z dziećmi
2 rodzaj gospodarstw domowych
Lernen beginnen
zbiorowe (brak więzów rodzinnych ani partnerskich, ale tworzą wspólnotę ekonomiczną)
dom dziecka
Źródła dochodów gospodarstwa domowego
Lernen beginnen
praca, działalność gospodarcza, majątek (np. wynajmowanie mieszkania), emerytura, renta, zasiłki, gospodarstwo rolne
Wyjaśnij: budżet
Lernen beginnen
dochody i wydatki. Jeżeli wydatki przewyższą dochody, to nastąpi deficyt (debet)
Wyjaśnij: konsument
Lernen beginnen
osoba kupująca dany produkt lub korzystająca z danej usługi
Wyjaśnij: paragon
Lernen beginnen
dowód zakupu danego produktu
Wyjaśnij: reklamacja
Lernen beginnen
pisemne lub ustne zgłoszenie wad zakupionego towaru
Wyjaśnij: gwarancja
Lernen beginnen
zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego towaru w określonym czasie
Wyjaśnij: UOKIK
Lernen beginnen
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, broni on w sądzie praw konsumentów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.