English Top 1000 350-400

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to be afraid
Don't be afraid.
Lernen beginnen
bać się
Nie bój się.
to read
You should read a book.
Lernen beginnen
czytać
Powinieneś przeczytać książkę.
it's
It's best to avoid him.
Lernen beginnen
to jest
Lepiej go unikać.
late
It's getting late, I have to go.
Lernen beginnen
późno
Robi się późno, muszę iść.
until
You can't go home until you finish your work.
Lernen beginnen
dopóki
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
mine
This book is mine.
Lernen beginnen
mój
Ta książka jest moja.
saying
forma czasownika "say"
Good manners require saying thank you.
Lernen beginnen
mówiący
coś
Dobre maniery wymagają mówienia dziękuję.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.