English Top 1000 950-1000

1  1    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tree
Every man should plant a tree.
Lernen beginnen
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
singing
forma czasownika "sing"
She's always singing in the shower.
Lernen beginnen
śpiewający
Ona zawsze śpiewa pod prysznicem.
to park
We will park the car on the street.
Lernen beginnen
parkować
Zaparkujemy samochód na ulicy.
moved
He moved abroad three years ago.
Lernen beginnen
przeniósł
On wyjechał za granicę trzy lata temu.
promised
czas przeszły od "promise"
He promised me he will wait.
Lernen beginnen
obiecał
Obiecał mi, że poczeka.
jail
He went to jail for six years.
Lernen beginnen
więzienie
Poszedł do więzienia na sześć lat.
within
I'll be there within half an hour.
Lernen beginnen
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.