English Top 1000 650-700

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to explain
Can you explain this?
Lernen beginnen
wyjaśniać
Możesz to wyjaśnić?
certainly
He will certainly understand.
Lernen beginnen
z pewnością
On z pewnością zrozumie.
bastard
You bastard!
Lernen beginnen
drań
Ty draniu!
changed
czas przeszły od "change"
Some laws should be changed.
Lernen beginnen
zmienił
Niektóre przepisy powinny zostać zmienione.
song
Do you know this song?
Lernen beginnen
piosenka
Znasz tę piosenkę?
to ride
I hate riding the bicycle.
Lernen beginnen
jeździć
Nienawidzę jeździć na rowerze.
to wonder
I wonder why he did it.
Lernen beginnen
zastanawiać się
Zastanawiam się, dlaczego to zrobił.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.