Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 Datenblatt    perry694
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
po
Lernen beginnen
a (a)
w równych częściach
Lernen beginnen
aa (ana partes aequales)
ocet
Lernen beginnen
Acet. (Acetum)
kwas
Lernen beginnen
Acid. (Acidum)
do (w)
Lernen beginnen
ad (ad)
dodaj, dodać
Lernen beginnen
add. (adde, addetur)
do opłatków
Lernen beginnen
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)
do kapsułek żelatynowych
Lernen beginnen
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)
dowolnie, według uznania
Lernen beginnen
ad lib. (ad libitum)
do rąk lekarza
Lernen beginnen
ad m. med. (ad manus medici)
do użytku własnego
Lernen beginnen
ad us. propr. (ad usum proprium)
do użytku zewnętrznego
Lernen beginnen
ad us. exter. (ad usum externum)
do użytku wewnętrznego
Lernen beginnen
ad us. inter. (ad usum internum)
do użytku weterynaryjnego
Lernen beginnen
ad us. vet. (ad usum veterinarium)
do naczynia szklanego
Lernen beginnen
ad vitr. (ad vitrum)
biały
Lernen beginnen
alb. (albus)
ampułka
Lernen beginnen
Amp. (Ampulla)
woda
Lernen beginnen
aq. (aqua)
woda destylowana
Lernen beginnen
aq. dest. (aqua destillata)
woda dwukrotnie destylowana
Lernen beginnen
aq. bidest. (aqua bidestillata)
woda do wstrzykiwań
Lernen beginnen
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)
pręcik
Lernen beginnen
Bacill. (Bacillus)
balsam
Lernen beginnen
Bals. (Balsamum)
kęs
Lernen beginnen
Bol. (Bolus)
prędko!
Lernen beginnen
C.! (Cito!)
z
Lernen beginnen
c. (cum)
kapsułka
Lernen beginnen
Caps. (Capsula)
żrący
Lernen beginnen
caust. (Causticus)
natychmiast!
Lernen beginnen
Citis.! (Citissime!)
złożony
Lernen beginnen
comp. (compositus)
stężony
Lernen beginnen
conct. (Concentratus)
kora
Lernen beginnen
Cort. (Cortex)
daj, wydaj
Lernen beginnen
D. (Da, Detur)
odwar
Lernen beginnen
Dct. (Decoctum)
daj takich dawek
Lernen beginnen
D.t.d. (Dentur tales doses)
rozcieńczony
Lernen beginnen
dil. (dilutus)
drażetka
Lernen beginnen
Drag. (Dragetta)
podziel na równe częci
Lernen beginnen
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)
plaster
Lernen beginnen
Empl. (Emplastrum)
wykrztuśny
Lernen beginnen
expect. (expectorans)
zawiesina
Lernen beginnen
Emuls. (Emulsio)
tuż przed użyciem
Lernen beginnen
ex. temp. (ex tempore)
wyciąg
Lernen beginnen
Extr. (Extractum)
zrób
Lernen beginnen
f. (Fiat)
kwiat
Lernen beginnen
Fl. (Flos)
płynny
Lernen beginnen
fluid., fid. (fluidus)
liść
Lernen beginnen
Fol. (Folium)
owoc
Lernen beginnen
Fr. (Fructus)
gałka, globulka
Lernen beginnen
Glob. (Globulus)
ziele, trawa
Lernen beginnen
Hb., H-ba (Herba)
w
Lernen beginnen
in (in)
napar
Lernen beginnen
Inf. (Infusum)
zastrzyk
Lernen beginnen
Ini. (Iniectio)
według reguł sztuki
Lernen beginnen
l.a. (lege artis)
opakowanie orginalne
Lernen beginnen
Lag. orig. (lagena originalis)
mazidło
Lernen beginnen
Lin. (Linimentum)
płyn
Lernen beginnen
Liq. (Liquor)
Zmieszaj. Daj. Oznacz.
Lernen beginnen
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)
zmieszaj, zrób
Lernen beginnen
M.f. (Misce fiat)
mieszanina
Lernen beginnen
Mixt. (Mixtura)
kapsułka opłatkowa
Lernen beginnen
Obl. (Oblata)
olej
Lernen beginnen
Ol. (Oleum)
dla mnie
Lernen beginnen
pro me (pro me)
proszek
Lernen beginnen
Pulv. (Pulvis)
ile trzeba
Lernen beginnen
q. s. (quantum satis)
pigułka
Lernen beginnen
Pil. (Pilula)
strącony
Lernen beginnen
praec. (praecipitatus)
korzeń
Lernen beginnen
Rad. (Radix)
powtórzy
Lernen beginnen
rep., repet. (Repetatur)
kłącze
Lernen beginnen
Rhiz. (Rhizoma)
nasienie
Lernen beginnen
Sem. (Semen)
suchy
Lernen beginnen
sicc. (siccum)
oznacz
Lernen beginnen
S. (Signa)
syrop
Lernen beginnen
Sir. (Sirupus)
nazwa własna
Lernen beginnen
S. n. (Suo nomine)
roztwór
Lernen beginnen
Sol. (Solutio)
ziółka
Lernen beginnen
Spec. (Species)
zwykły, prosty
Lernen beginnen
spl., simp. (simplex)
wyjałowiony
Lernen beginnen
steril. (sterilisatus)
sok
Lernen beginnen
Succ. (Succus)
zawiesina
Lernen beginnen
Susp. (Suspensio)
czopki
Lernen beginnen
Supp. (Suppositoria)
tabletka
Lernen beginnen
Tabl. (Tabuletta)
nalewka
Lernen beginnen
Tct., T-ra (Tinctura)
maść
Lernen beginnen
Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.