filec, karty kredytowe

 0    108 Datenblatt    isskaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
karty płatnicze
Lernen beginnen
payment cards
karty kredytowe
Lernen beginnen
credit cards
karty debetowe
Lernen beginnen
debit cards
karty obciążeniowe
Lernen beginnen
charge cards
karta klubowa
Lernen beginnen
affinity cards
karty dobroczynne
Lernen beginnen
charity cards
karty premium, prestiżowe
Lernen beginnen
premium cards
zwrot pieniędzy na kartę, obciążenie zwrotne
Lernen beginnen
chargeback
opłata za pobranie z karty kredytowej
Lernen beginnen
cash advance fee
utrzymywać saldo zadłużenia
Lernen beginnen
to carry the balance
przeniesienie salda zadłuzenia
Lernen beginnen
balance transfer
karta podstawowa, bez dodatkowych kosztów
Lernen beginnen
no-frill cards
niższem ryzyko kredytowe
Lernen beginnen
a better credit risk
oprocentowanie wstępne
Lernen beginnen
introductory rate
oprocentowanie na zachętę, promocyjne
Lernen beginnen
teaser rate, promotional rate
oprocentowanie stałe
Lernen beginnen
standard/regular rate
roczna stopa procentowa
Lernen beginnen
annual percentage rate (APR)
dolna granica oprocentowania
Lernen beginnen
floor
górna granica oprocentowania
Lernen beginnen
ceiling
okres karencji, bezodsetkowy
Lernen beginnen
interest free period, grace period
okres zadłużenia na karcie kredytowej
Lernen beginnen
life of balance
miesięczne, bieżące saldo zadłużenia
Lernen beginnen
current month's balance
saldo pozostałe do zapłaty
Lernen beginnen
outstanding balance
wydawca karty, emitent
Lernen beginnen
issuer, issuing bank
posiadacz karty
Lernen beginnen
cardholder
akceptant, przyjemca karty
Lernen beginnen
merchant
agent rozliczeniowy, centrum autoryzacji i rozliczenia
Lernen beginnen
acquirer
bank akceptanta
Lernen beginnen
merchant's bank
bank posiadacza karty
Lernen beginnen
cardholder's bank
zakupy kartowe
Lernen beginnen
card purchases
średnie dzienne saldo
Lernen beginnen
average daily balance, ADB method
metoda dziennego salda
Lernen beginnen
daily balance method
pozostałe odsetki
Lernen beginnen
residual interest
sczytywanie karty kredytowej w celu kradzieży środków
Lernen beginnen
credit card skimming
fałszowanie kart
Lernen beginnen
credit cards counterfeiting
terminal w punkcie sprzedażowym
Lernen beginnen
POS terminal (point of sale)
czytniki paska magnetycznego karty
Lernen beginnen
magnetic stripe card readers
przenośny terminal
Lernen beginnen
portable terminal
przeciągnąć kartę w terminalu
Lernen beginnen
to swipe a card
karta zabezpieczona/niezabezpieczona
Lernen beginnen
secured/unsecured credit card
konsolidacja zadłużenia, kredyt konsolidacyjny
Lernen beginnen
debt consolidation
oprocentowanie stałe
Lernen beginnen
fixed rate
oprocentowanie zmienne
Lernen beginnen
variable/floating rate
wyciąg z rachunku karty kredytowej
Lernen beginnen
billing
raport informacji kredytowej, BIK
Lernen beginnen
credit report
karty przedpłacone
Lernen beginnen
prepaid cards
karty okolicznościowe
Lernen beginnen
speciality cards
odsetki narosłe
Lernen beginnen
interest accrued
okres karencji, bezodsetkowy
Lernen beginnen
grace period
opłata za przewalutowanie
Lernen beginnen
currency conversion fee
ryzyko
Lernen beginnen
risk, exposure
nadzór
Lernen beginnen
oversight, supervision
instytucja nadzoru
Lernen beginnen
overseer, supervisor
niezawodność operacyjna
Lernen beginnen
operational reliability
plany ciągłości działania
Lernen beginnen
business continuity plans
plany awaryjne
Lernen beginnen
contingency plans
dwustronne/wielostronne systemy
Lernen beginnen
bilateral/multilateral systems
trójstronne/czterostronne schematy kartowe
Lernen beginnen
three-party/four-party schemes
pieniądz elektroniczny
Lernen beginnen
e-money
ryzyko operacyjne, niepowodzenia danej transakcji
Lernen beginnen
operational risk
ryzyko prawne
Lernen beginnen
legal risk
ryzyko finansowe
Lernen beginnen
financial risk
ryzyko płynnościowe
Lernen beginnen
liquidity risk
ryzyko kredytowe
Lernen beginnen
credit risk
ryzyko utraty reputacji
Lernen beginnen
reputational risk
ryzyko oszustwa
Lernen beginnen
risk of fraud
łagodzić ryzyko
Lernen beginnen
to mitigate a risk
opanować, zmniejszać ryzyko
Lernen beginnen
to contain a risk
nienaruszalność danych
Lernen beginnen
integrity of data
prawdziwość danych
Lernen beginnen
authenticity of data
środki uwierzytelniania
Lernen beginnen
authentication measures
poufność danych
Lernen beginnen
confidentiality of secrets, PIN
urządzenia akceptujące, terminale
Lernen beginnen
accepting devices/terminal
płatności na odległość
Lernen beginnen
remote payments
oszustwa płatnicze
Lernen beginnen
fraudulent payments
płatności bez fizycznego użycia karty
Lernen beginnen
card-not-present transactions
listy kart zastrzeżonych
Lernen beginnen
revocation lists
szybka możliwość zmiany danych poufnych
Lernen beginnen
rapid change of secrets
osoba zainteresowana, interesariusz (np. akceptant karty)
Lernen beginnen
stakeholder
algorytm kryptograficzny, szyfrujący
Lernen beginnen
cryptographic algorithm
symetryczny/asymetryczny algorytm kryptograficzny
Lernen beginnen
symmetric/asymmetric cryptographic algorithm
klucz kryptograficzny
Lernen beginnen
cryptographic key
klucze do szyfrowania i odszyfrowania
Lernen beginnen
keys for encryption/decryption
tekst zaszyfrowany
Lernen beginnen
cipher text
tekst jawny, niezaszyfrowany
Lernen beginnen
plain text
karta wypukła
Lernen beginnen
embossed card
dane wrażliwe
Lernen beginnen
sensitive data
transakcja off-line
Lernen beginnen
off-line transaction
transakcja on-line
Lernen beginnen
on-line transaction
personalizacja karty
Lernen beginnen
personalisation of a card
przełącznik, centrum przekierowania danych
Lernen beginnen
switch/routing centre
producenci, wytwórcy kart
Lernen beginnen
card manufactures
serwisanci
Lernen beginnen
maintenance operators
gwarancja rozrachunku
Lernen beginnen
finality of card payments
rozliczenie
Lernen beginnen
clearing
rozrachunek
Lernen beginnen
settlement
bankomat
Lernen beginnen
Automatic Teller Machine (ATM)
kasjer
Lernen beginnen
teller
komornik
Lernen beginnen
bailiff
przechwycanie numerów kart przez internet
Lernen beginnen
theft (card numbers intercepted on the Internet)
opłata dodatkowa
Lernen beginnen
surcharge
wyłudzanie danych, kradzież tożsamości
Lernen beginnen
phishing
karty zbliżeniowe, bezstykowe
Lernen beginnen
contacless
osłona przeciwkradzieżowa
Lernen beginnen
credit card shield
maszyna odbijająca dane z karty kredytowej
Lernen beginnen
imprinter
wypłata środków na kartę w sklepie
Lernen beginnen
cash back
opłata przesyłowa
Lernen beginnen
interchange fee
częściowy zwrot pieniędzy za dokonywanie płatności kartą
Lernen beginnen
payback

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.