fizyka atomowa

 0    11 Datenblatt    mieszko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Lernen beginnen
polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego na metal promieniowania elektromagnetycznego
fotokomórka
Lernen beginnen
tradycyjna komórka fotoelektryczna jest próżniową bańką szklaną, w której znajdują się 2 elektrody: fotokatoda i anoda
fotoelektron
Lernen beginnen
emitowany elektron
fotokatoda
Lernen beginnen
elektroda ujemna- katoda, stanowi ją napylona na wewnętrznej ścianie bańki warstwa metalu alklaicznego z którego pod wpływem promieniowania są emitowane elektrony
liczba fotoelektronów
Lernen beginnen
emitowanych w jednostce czasu zależy od natężenia promieniowania padającego na fotokatodę
energia kinetyczna elektronów
Lernen beginnen
zależy od częstotliwości promieniowania wywołującego efekt fotoelektryczny
energia kinetyczna elektronów
Lernen beginnen
nie zależy od natężenia promieniowania padającego na fotokatodę
kwant
Lernen beginnen
porcja energii, promieniowania elektromagnetyczne przenosi energię kwantami
E=hv
Lernen beginnen
energia kwantu jest proporcjonalna do częstotliwości(v) promieniowania, h to stała Plancka
hv>i=W
Lernen beginnen
każdy foton wybija 1 elektron, po uwolnieniu z powierzchni metalu potrzebna jest praca wyjścia dostarczyć ją może elektronowi tylko taki foton którego energia jest równa lub większa pracy wyjścia fotony o mniejszej energii nie spowodują emisji elektronów
praca wyjścia
Lernen beginnen
energia potrzeba do wyrwania elektronu z powierzchni metalu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.