Genetyka behawioralna 2013

 0    42 Datenblatt    JAGODKAOLE
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Główna przyczyna niskiego IQ.
Lernen beginnen
zespół downa, inne trisomie
Najczęstsze korelacje między cechami osobowości środowisko/genom
Lernen beginnen
pasywna, aktywna, reaktywna
Prawo Hardego - Weinberga
Lernen beginnen
Dotyczy częstości występowania genotypów i alleli w populacji mendlowskiej. Jeżeli nie ma czynników zakłócających (jak mutacje, dobór naturalny) p^2 + 2pq + q^2]
Wybrać przykład translokacji
Lernen beginnen
robertsonowska, wzajemna, może prowadzić do trisomi
I Prawo Mendla
Lernen beginnen
prawo czystości gamet (każda gameta posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu)
Typy interakcji między genami
Lernen beginnen
epistaza (wpływ ekspresji jednego genu na inny) np. albinizm
Co zwiększa korelację między dizygotami, gdy korelacja jest dodatnia między rodzicami?
Lernen beginnen
genetyczny składnik nieaddytywny - dominacja
Ile różnych gamet wytwarza podwójna homozygota pod wpływem dwóch niezależnych genów?
Lernen beginnen
chyba 1 ;p
Stosunek między grupami krwii
Lernen beginnen
kodominacja i dominacja w innych układach
Przy allelu letalnym recesywnym stosunek genotypu wynosi:
Lernen beginnen
2:1 (stosunek fenotypowo tak samo)
plejotropia
Lernen beginnen
wpływ jednego genu na dwie lub więcej cech
Jak zmienia się z wiekiem współczynnik IQ?
Lernen beginnen
Wzrasta
Na wzorze DNA syntezowano mRNA, podaj jaki wzór będzie miało tRNA?
Lernen beginnen
WTF?
Typy interakcji między genami
Lernen beginnen
komplementarność, duplikacje, modyfikacje
Co oznacza korelacja dodatnia między rodzicami?
Lernen beginnen
Zawężenie korelacji między dizygotami
Syn jest hemofilikiem, gen został mu przekazany przez ...?
Lernen beginnen
Matkę!
Kiedy gen recesywny może dominować?
Lernen beginnen
w działaniu cytoplazmaycznym (matczynym)
Stosunek fenotypów w komplementarności?
Lernen beginnen
9:7
Przykład choroby bloku metabolicznego?
Lernen beginnen
alkapotonuria, albinizm, fenyloketonuria, galaktozemia
SSE nie tłumaczy różnic rasowych
Lernen beginnen
wtf
Cecha dziedziczna to...
Lernen beginnen
uwarunkowanie genetyczne objawiające się w różnych momentach ontogenezy
Ekspresja genu to...
Lernen beginnen
stopień ujawnienia się cechy w fenotypie
Plejotropia...
Lernen beginnen
anemia sierpowata przykładem plejotropii (jeden gen wpływa na kilka cech)
Niektóre cechy są objawiane tylko u mężczyzn przez...
Lernen beginnen
przez działanie hormonów
Steryd działa poprzez...
Lernen beginnen
aktywowanie receptorów androgenowych na powierzchni błony komórkowej
zmienność rekombinacyjna
Lernen beginnen
segregacja i crossing over
mutacja jest...
Lernen beginnen
losowa i bezkierunkowa
Co oznacza Hb = 70%?
Lernen beginnen
W danym środowisku / przypadku 70% cech jest determinowanych genetycznie
Sposoby badania bliźniąt.
Lernen beginnen
porównanie MZ i DZ, porównanie MZA u klas niskich i MZT u klas średnich
Co to jest allel letalny?
Lernen beginnen
Gen, którego ekspresja powoduje śmierć osobnika.
W jakim stadium oogenezy komórka płciowa zostaje wydzielona z pęcherzyka Graafa w trakcie jajeczkowania?
Lernen beginnen
oocyt II rzędu
Ontogeneza człowieka charakteryzuje się...
Lernen beginnen
długi okres ciąży + niesamodzielność młodych osobników + długi okres dzieciństwa
Funkcja jajników...
Lernen beginnen
wytwarzają komórki jajowe + wytwarzają warunki niezbędne do zapłodnienia + umożliwia rozwój zarodka i płodu
Wymiana krwi między płodem a matką zachodzi dzięki...
Lernen beginnen
dyfuzji aktywnemu transportowi pinocytozie
Małżeństwa między krewnymi
Lernen beginnen
zwiększają ryzyko choroby wywołanej genetycznie, ponieważ oboje mogą być heterozygotami.
Cechy recesywne u człowieka
Lernen beginnen
hemofilia, Alkaptonuria, albinizm
Jeśli zdrowi rodzice mają dziecko cierpiące na chorobę genbetyczną uwarunkowaną recesywnie, to prawdopodobieństwo posiadania daleszego potomstwa...
Lernen beginnen
... będącego nosicielami wynosi 50 % (a chorymi tyle samo, bo rodzice muszą być heterozygotami)
Dieta stosowana przy fenyloketonurii
Lernen beginnen
Zawiera ściśle określoną ilość fenyloalaniny
DNA jest cięty na fragmenty przez enzym...
Lernen beginnen
RESTRYKAZY
Fragmenty Okazaki powstają...
Lernen beginnen
z powodu działalności polimerazy DNA
Które z genów mogą powodować hydrolizę RNA
Lernen beginnen
enzymy białkowe, rybonukleaza, niebiałkowe rybozymy
Euchromatyna
Lernen beginnen
jest aktywna transkrypcyjnie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.