hist sztuki

 0    40 Datenblatt    kpater7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Włócznik Polikleta
Lernen beginnen
Doryforos
żłobki na kolumnach
Lernen beginnen
kanelura
Płyta we fryzie belkowania doryckiego
Lernen beginnen
Tryglif
Świątynia którą otacza pojedyncza kolumnada
Lernen beginnen
Perypter
na kole bez celli
Lernen beginnen
Monopter
przedsionek przedniej części świątynia greckiej
Lernen beginnen
pronaos
trójkąt
Lernen beginnen
tympanon
na tym partenon
Lernen beginnen
stylobat
lekkie wybrzuszenie kolumn w 2/5 wysokosci
Lernen beginnen
entazis
strój kobiecy
Lernen beginnen
peplos
odpowiednik kariatydy
Lernen beginnen
atlant
kobieta z koszem na głowie lub ramionach
Lernen beginnen
kanefora
zbiór obrazów, dzieł sztuki, magazyn, skarbiec
Lernen beginnen
pinakoteka
budowla wejściowa
Lernen beginnen
propyleje
symbol nadziei i oparcia w Bogu
Lernen beginnen
kotwica
nowa Środkowa dwa razy większa i szersza niż boczne
Lernen beginnen
kosciol bazylikowy
akweduk
Lernen beginnen
wodociąg
element architektoniczny składający się z dwóch podpór, które zostały połączone u góry łukiem
Lernen beginnen
arkada
poszczególne piętro budynku
Lernen beginnen
kondygnacja
rodzaj grobowca w formie monumentalnej, samodzielnej budowli o bogatym wystroju architektonicznym.
Lernen beginnen
Mauzoleum
sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej.
Lernen beginnen
Sklepienie kolebkowe
światłocień wprowadzony przez Apollodorosa z Aten do starożytnego malarstwa greckiego w 2. połowie V w. p.n.e.
Lernen beginnen
Skiagrafia
Akwedukt Pont-du-Gard
Lernen beginnen
Nimes, Francja, bez zaprawy
Ołtarz Pokoju
Lernen beginnen
na Polu Marsowym w Rzymie, wzniesienie ślubował cesarz August
pieśń pochwalna o patetycznym nastroju; hymn
Lernen beginnen
pean
przesada w okazywaniu uczuć i wyrażaniu myśli
Lernen beginnen
egzaltacja
Łabędzie symbolika
Lernen beginnen
Łabędzie symbolizują boga Apollina
posąg w todze lub zbroi z portretową głowią
Lernen beginnen
portret statuaryczny
gipsowy lub woskowy odlew twarzy osoby zmarłej, wykonany w celu utrwalenia wizerunku tejże osoby.
Lernen beginnen
Maska pośmiertna
nie upiększający malowanej postaci, wzorowany na maskach pośmiertnych, podkreślających fizyczne cechy związane z podeszłym wiekiem.
Lernen beginnen
portret werystyczny
przedsionek przedniej części antycznej świątyni greckiej, zawierający się pomiędzy wysuniętymi bocznymi ścianami, najczęściej zakończonymi antami; poprzedzał naos
Lernen beginnen
Pronaos
najważniejsze pomieszczenie w świątyni
Lernen beginnen
Naos
Partenon Peryklesa
Lernen beginnen
Iktinos i Kallikrates
typ świątyni greckiej. Przed pronaosem (przedsionkiem) ustawione są cztery kolumny.
Lernen beginnen
Prostylos
posąg nagiego mężczyzny z opaską wokół głowy, poliklet
Lernen beginnen
Diadumenos
obejścia pozwalające na wędrówkę wiernych wokół miejsc pochówku świętych
Lernen beginnen
ambity
służący jako przedsionek kościoła i pomieszczenie dla katechumenów mogących uczestniczyć tylko w pierwszej części mszy św
Lernen beginnen
narteks
w sztukach plastycznych przedstawienie postaci modlącej się, na stojąco, ze wzniesionymi rękami, symbolizującej duszę zbawioną
Lernen beginnen
ornant
Hermes z małym Dionizosem
Lernen beginnen
Praksyteles
Odpoczywający Herakles
Lernen beginnen
Lizyp

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.