Historia 1

 0    24 Datenblatt    ogniomistrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pierwsze igrzyska w Olimpii
Lernen beginnen
776 p.n.e.
Legendarna data załorzenia Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski
Lernen beginnen
1025
Podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie
Lernen beginnen
1054
Testament Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
Powstanie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1370
Pierwszy przywilej nadany szlachcie
Lernen beginnen
1374
Unia w Krewie - początek panowania dynastii Jagielonów
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410
2 pokój Toruński - koniec wojny 13-letniej
Lernen beginnen
1466
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Lernen beginnen
1492
Wystąpienie Marcina Lutra- początek reformacji
Lernen beginnen
1517
Hołd pruski
Lernen beginnen
1525
Unia lubelska - powstaje rzeczpospolita obojga narodów
Lernen beginnen
1569
Śmierć Zygmunta Augusta - koniec dynastii Jagielonów
Lernen beginnen
1572
Pierwsza wolna elekcja w Rzeczpospolitej
Lernen beginnen
1573
Potop szwecki - wojna polsko - szwecka
Lernen beginnen
1655-1660
Bitwa pod Wiedniem - Jan IIISobieski - pokonanie wojsk tureckich
Lernen beginnen
1683

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.