Historia - egzamin gimnazjalny

 0    71 Datenblatt    CichyBorsuk
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podział szlachty
Lernen beginnen
-magnaci, szlachta średnia, szlachta zagrodowa, gołota
folwark
Lernen beginnen
duże prywatne gospodarstwa należące do szlachty
pańszczyzna
Lernen beginnen
praca wykonywana na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Lernen beginnen
Litwa i Polska miała wspólny sejm senat władcę politykę zagraniczną monetę
Unia realna
Lernen beginnen
Podpisana w 1569, w Polsce i Litwie większość wspólnego, ale Litwa zachowała własny skarbiec, armię i urzędy
arrasy
Lernen beginnen
ozdobne tkaniny ścienne
attyki
Lernen beginnen
balustrady wieńczące budowle i osłaniające dachy
sejm konwokacyjny
Lernen beginnen
ustalenie czasu i miejsca wyboru króla
sejm elekcyjny
Lernen beginnen
wybór króla
sejm koronacyjny
Lernen beginnen
zaprzysiężenie nowego władcy (króla)
artykuły henrykowskie
Lernen beginnen
król uznawał prawa i przywileje szlachty
pacta conventa
Lernen beginnen
umowa między królem a szlachtą dotycząca warunków przejęcia władzy
przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374
konstytucja nihil novi
Lernen beginnen
1505
panowanie Kazimierza IV
Lernen beginnen
1447-1492
początek polskiego parlamentaryzmu
Lernen beginnen
1493
odzyskanie pomorza gdańskiego
Lernen beginnen
1466
bitwa pod Orszą
Lernen beginnen
1514
układ wiedeński
Lernen beginnen
1515
hołd pruski
Lernen beginnen
1525
powstanie I państwa protestanckiego
Lernen beginnen
1525
panowanie Zygmunta I Starego
Lernen beginnen
1506-1548
Panowanie Zygmunta II Augusta
Lernen beginnen
1548-1572
panowanie Henryka Walezego
Lernen beginnen
1573-1574
panowanie Stefana Batorego
Lernen beginnen
1576-1586
unia lubelska
Lernen beginnen
1569
początek renesansowej przebudowy Wawelu
Lernen beginnen
1507
Przybycie do Polski Bony
Lernen beginnen
1518
ugoda sandomierska
Lernen beginnen
1570
pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
rozejm w jamie zapolskim
Lernen beginnen
1582
konfederacja warszawska
Lernen beginnen
1573
pierwsze igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
776 p.n.e.
założenie Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e.
upadek zachodniej części Rzymu
Lernen beginnen
476
chrzest polski
Lernen beginnen
966
zjazd Gnieźnieński (Otto III, Chrobry)
Lernen beginnen
1000
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
Lernen beginnen
1025
bitwa pod Grunwaldem Polska (wygrała) vs. Zakon Krzyżacki
Lernen beginnen
1410
zdobycie Konstantynopola przez Turków
Lernen beginnen
1453
odkrycie Ameryki przez Kolumba
Lernen beginnen
1492
95 tez Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517
I rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy)
Lernen beginnen
1772
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1787
Wybuch Rewolucji Francuskiej, zdobycie Bastylii
Lernen beginnen
1789
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
Lernen beginnen
1793
insurekcja kościuszkowska (Powstanie Kościuszkowskie)
Lernen beginnen
1794
III rozbiór Polski (Rosja, Austria i Prusy)
Lernen beginnen
1795
rewolucja lipcowa, powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830
wiosna ludów
Lernen beginnen
1848
powstanie styczniowe (zabór rosyjski, polacy przegrywają)
Lernen beginnen
1863
I Wojna Światowa
Lernen beginnen
1914
rewolucje w Rosji
Lernen beginnen
1917
Polska odzyskuje Niepodległość
Lernen beginnen
1918
Otton III
Lernen beginnen
władca niemiecki - 983, cesarz Rzymski - 996
Otton I
Lernen beginnen
król Niemiec - 936, cesarz Rzymski - 962
Władysław Łokietek (koronacja)
Lernen beginnen
1320
Władysław Jagiełło królem Polski
Lernen beginnen
1386
wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata
Lernen beginnen
1519/22, zmarł w trakcie podróży
odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Game
Lernen beginnen
1497
bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami
Lernen beginnen
1683
wojny punickie
Lernen beginnen
III/II w. p.n.e.
wielka schizma (podział chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm)
Lernen beginnen
1054
okrągły stół
Lernen beginnen
1989
potop szwedzki
Lernen beginnen
1655 - 1660
pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
prehistoria
Lernen beginnen
od pojawienia się człowieka (ok. 4 mln lat temu) do wynalezienia pisma (3000 r. p.n.e.)
starożytność
Lernen beginnen
wynalezienie pisma (ok. 3000 r p.n.e.) - upadek cesarstwa Rzymskiego (476 r)
średniowiecze
Lernen beginnen
upadek Cesarstwa Rzymskiego (476) - odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492)
nowożytność
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki (1492) - wybuch I wojny światowej (1914)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.