Historia Piastów i powszechna

 0    180 Datenblatt    milenak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Mieszko I
Lernen beginnen
960-992
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu
Lernen beginnen
967-968
Ślub Mieszka z Dobrawą
Lernen beginnen
965
Śmierć Dobrawy, żony Mieszka
Lernen beginnen
977
Wojna Mieszka I z Czechami o Śląsk i Małopolskę
Lernen beginnen
989
Mieszko I przyłącza Śląsk i Małopolskę
Lernen beginnen
990
Utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Włodzimierza Wielkiego
Lernen beginnen
981
Pierwsza bitwa Mieszka I z Wiechmanem- przegrana
Lernen beginnen
963
Druga bitwa Mieszka I z Wiechmanem- wygrana
Lernen beginnen
967
Bitwa Mieszka I z margrabią marchii wschodniej- Hodonem pod Cedynią
Lernen beginnen
24 czerwca 972
Sąd cesarski w Ingelhein, cesarz nakazał przestrzegać pokoju
Lernen beginnen
972
Zjazd w Kwedlinburgu
Lernen beginnen
973
Bolesław Chrobry
Lernen beginnen
992-1025
Misja Św Wojciecha
Lernen beginnen
997
Zjazd Gnieźnieński
Lernen beginnen
1000
Misja Brunona z Kwerfurtu
Lernen beginnen
1009
Trzy wojny z Niemcami za Chrobrego
Lernen beginnen
1002-1005 1007-1013 1015-1018
Chrobry zajmuje Czechy, Morawy, Słowacje
Lernen beginnen
1003
Mieszko II Lambert
Lernen beginnen
1025-1034
Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny za panowania Mieszka II
Lernen beginnen
1031
Kazimierz Odnowiciel
Lernen beginnen
1034 i 1039-1058
Najazd Brzetysława na Wielkopolskę
Lernen beginnen
1039
Masław zajmuje Mazowsze
Lernen beginnen
1037
Przeniesienie stolicy do Krakowa przez K. Odnowiciela
Lernen beginnen
1040
Bolesław Śmiały
Lernen beginnen
1058-1079
Odnowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie
Lernen beginnen
1075
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076
Bolesław Śmiały traci oba Pomorza
Lernen beginnen
1058
Przyłączenie Grodów Czerwieńskich przed Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1069
Władysław Herman
Lernen beginnen
1079-1102
Małe rozbicie dzielnicowe
Lernen beginnen
1097
Bolesław Krzywousty
Lernen beginnen
1102
Wojna domowa Krzywoustego z bratem Zbigniewem
Lernen beginnen
1102-1106
Wyprawa Henryka V w obronie wygnanego Zbigniewa (brata Krzywoustego)
Lernen beginnen
1109
Bolesław Krzywousty przestaje płacić trybut ze Śląska
Lernen beginnen
1114
Podbój i wcielenie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1116
Podporządkowanie i uzależnienie Pomorza Zachodniego przez B. Krzywoustego
Lernen beginnen
1121-1122
Misja Bernarda Hiszpana
Lernen beginnen
1123
Misja Ottona z Bambergu
Lernen beginnen
1124 i 1128
Układ Krzywoustego z cesarzem Lotarem II w Merseburgu
Lernen beginnen
1135
Władysław II Wygnaniec
Lernen beginnen
1138-1146
Bolesław Kędzierzawy
Lernen beginnen
1146-1173
Wyprawa Fryderyka Barbadossy / hołd w Krzyszkowie w obronie W. Wygnańca
Lernen beginnen
1157
Śmierć Henryka Sandomierskiego
Lernen beginnen
1166
Mieszko III Stary
Lernen beginnen
1173-1177 i 1194-1202
Kazimierz Sprawiedliwy
Lernen beginnen
1177-1194
Zjazd w Łęczycy za Kazmierza Sprawiedliwego
Lernen beginnen
1180
Leszek Biały (Syn Kazimierza Sprawiedliwego)
Lernen beginnen
1194 i 1207-1227
Zjazd w Gąsawie
Lernen beginnen
1227
Przywilej w Cieni nadany przez Władysława Laskonogiego
Lernen beginnen
1228
Henryk IV Probus
Lernen beginnen
1288-1290
Przemysł II Wielkopolski
Lernen beginnen
1290-1291
Wacław II Czeski
Lernen beginnen
1300-1305
Przywilej w Lutomyśli
Lernen beginnen
1291
Przywilej w Bożykowej
Lernen beginnen
1210
Przywilej w Wolborzu
Lernen beginnen
1215
Władysław Łokietek
Lernen beginnen
1306-1333
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
Zajęcie przez Krzyżaków pomorza Gdańskiego
Lernen beginnen
1309
Zajęcie przez Krzyżaków ziemi Chełmińskiej
Lernen beginnen
1226
Sąd papieski w Innowrocławiu
Lernen beginnen
1320-1321
Wojna Polsko-Krzyżacka za panowanie Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1319-1325
Zajęcie ziemi Dobrzyńskiej przez Krzyżaków
Lernen beginnen
1329
Zajęcie Kujaw przez Krzyżaków
Lernen beginnen
1332
Odsprzedanie przez Bolesława Rogatkę ziemi Lubuskiej
Lernen beginnen
1250
Shołdowanie Pomorza Zachodniego Barbadossie
Lernen beginnen
1181
Kazimierz Wielki
Lernen beginnen
1333-1370
I zjazd w Wyszechradzie
Lernen beginnen
1335
Sąd papieski w Warszawie za Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1339
Pokój wieczystu w Kaliszu z Krzyżakami za Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1343
Wojna z Czechami o Śląsk za Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1345-1348
Pokój w Namysłowie z Czechami za Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1348
Kazimierz Wielki odzyskuje Sanok i Drezdenko
Lernen beginnen
1365
Kazimierz Wielki zajmuje ziemię Wałecką i Drahimską
Lernen beginnen
1368
II zjazd w Wyszechradzie
Lernen beginnen
1339
Zajęcie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1340-1366
Ślub Kaźka Słupskiego z Joanną z Litwy
Lernen beginnen
1360
Zjazd Monarchów w Krakowie
Lernen beginnen
1364
Wczesne średniowiecze
Lernen beginnen
V-Xw
Pełne średniowiecze
Lernen beginnen
XI-XIIIw
Późne średniowiecze
Lernen beginnen
XIV-XVw
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476
Wielka wędrówka ludów
Lernen beginnen
IV_VIw
Podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
Lernen beginnen
395
Spór ikonoklastyczny; zwycięstwo zwolenników
Lernen beginnen
726-843
Zamnięcie Akademi Platońskiej
Lernen beginnen
529
Ucieczka Machometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622
Chrzest Cholodwiga z Merowingów
Lernen beginnen
496
Kodyfikacja prawa Franków salickich nakazana przez Cholodwiga
Lernen beginnen
506-507
Karol Młot pokonuje w bitwie pod POitiers wojska Arabów
Lernen beginnen
732
Pepin Mały detronizuje władce merowińsiego i koronuje się na króla przez papieża Stefana II
Lernen beginnen
754
Pepin Mały tworzy Państwo Kościelne
Lernen beginnen
755
Karol Wielki koronuje się na cesarza
Lernen beginnen
800
Traktat w Verden; Syn Karola Wielkiego Ludwin Pobożny dzieli mięzy synów
Lernen beginnen
843
Umiera Ludwik Dziecię
Lernen beginnen
911
Początek I Rzeszy i uniwersalizmu cesarskiego w Europie
Lernen beginnen
962
Koncepcja zjednoczonej uniwersalnej Europy Ottona III
Lernen beginnen
X/XI
Spór o Inwestyture Henryk IV/ Grzegorz VII
Lernen beginnen
XI
Spór o Douminium Mundi/ Barbadossa
Lernen beginnen
XII
Wielkie bezkrólewie w Rzeszy
Lernen beginnen
XIII
Na tronie Luxemburgowie z Czech
Lernen beginnen
XIV
Otton I
Lernen beginnen
936-973
zahamowanie ekspansji Madziarów przez Ottona I- Lechowe Pole
Lernen beginnen
955
Drugie odnowienie cesarstwa zachodniorzymskiego/ Otton I otrzymuje korone cesarską w Rzymie
Lernen beginnen
962
Otton II (żona Teofano)
Lernen beginnen
973-983
Otton III (uniwersalizm cesarski- Galia, Germania, Italia, Sclavinia)
Lernen beginnen
983-1002
Henryk IV Święty (pragnął wielkości Germanii)
Lernen beginnen
1002-1024
Reforma Kluniacka / era et labora
Lernen beginnen
920
Wielka schizma wchodnia (rozłam w kościele na zachodni-papież, wchodni- patriarcha Konstantynopola)
Lernen beginnen
1054
Papież Mikołaj II wprowadził wybó papieża przez konklawe
Lernen beginnen
1059
Spór o inwestyturę
Lernen beginnen
1075
Henryk IV ukorza się w Cannosie
Lernen beginnen
1077
Konkordat Wormacki (kompromis w sporze o inwestyturę)
Lernen beginnen
1122
Synod w Clermont/ Urban II
Lernen beginnen
1095
Pontyfikat Innocentego III (doprowadził do przewagi papiestwa nad cesarstwem)
Lernen beginnen
1198-1216
IV sobór Laterański
Lernen beginnen
1215
Koniec wielkiego bezkrólewia w Rzeszy; wybór Rudolfa Habsburga
Lernen beginnen
1273
Niewola awiniońska
Lernen beginnen
1309-1377
Schizma zachodnia (Grzegorz XI przenosi stolice do Rzymu, podział Europy na dwie obedjencje-posłuszeństwa, papież awinioński i papież rzymski)
Lernen beginnen
1377
Sobór w Pizie (miał zakończyć schizmę zachodnią, ale bardziej go pogłęgił-wybrano 3 papieża)
Lernen beginnen
1409
Sobór w Konstancji; wybór Marcina V - koniec schizmy zachodniej; nowy spór między koncyliarystamia kurialistami
Lernen beginnen
1414
Spalenie Jana Husa na stosie
Lernen beginnen
1415
Powołanie świętego oficjum(inkwizycji)
Lernen beginnen
1215
Sobór w Bazylei (ostatecznie zakońćzył schizmę zachodnią)
Lernen beginnen
1436
Unia folorencka- krok do połączenia kościoła Greckiego i łacińskiego
Lernen beginnen
1439
Pierwsza Krucjata; zdobyto Jerozolimę; utworzono hrabstwo Edessy, Trypolis i księstwo Antiochi
Lernen beginnen
1096-1099
Druga Krucjata (przyczyna- upadek hrabstwa Edessy)
Lernen beginnen
1147-1149
Trzecia Krucjata tzn królewska; sułtan Saladyn zajmuje królestwo Jerozolimy
Lernen beginnen
1189-1192
Czwarta Krucjata do Konstantynopola
Lernen beginnen
1202-1205
Utworzenie cesarstwa Łacińskiego
Lernen beginnen
1204
Krucjata dziecięca
Lernen beginnen
1212
Piąta Krucjata- chęć zdobycia Egiptu
Lernen beginnen
1217-1221
Szósta Krucjata- Jerozolima ponowanie pod panowaniem muzułmańskim
Lernen beginnen
1248-1252
Siódma Krucjata
Lernen beginnen
1270
Upadek Akki ostatniej twierdzy krzyżowców
Lernen beginnen
1291
Założenie państwa Wielkomorawskiego przez Mojmira
Lernen beginnen
830
Misja Konstantego (Cyryla) i Metodego
Lernen beginnen
863
Upadek Państwa WIelkomorawskiego
Lernen beginnen
906
Założenie Państwa Bułgarskiego przez Asparucha
Lernen beginnen
680
Kres Państwa Węgierskiego - bitwa na Lechowym Polu
Lernen beginnen
955
Założenie Rusi Kijowskiej przez Ruryka
Lernen beginnen
862
Śmierć Jarosława Mądrego-podział Rusi na dzielnice
Lernen beginnen
1054
Bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca królem Angli
Lernen beginnen
1066
Wielka karta swobód Jana bez ziemi
Lernen beginnen
1216
Utworzenie parlamentu angielskiego
Lernen beginnen
1265
Początek dynasti Kapetyngów we Francji; Hugo Kapet
Lernen beginnen
987
Filip IV Pięny przenosi stolicę do Awinionu
Lernen beginnen
1309
Założenie zakonu templariuszy
Lernen beginnen
1118
Jakub de Molay spłonął na stosie
Lernen beginnen
1314
Zlikwidowanie zakonu teplariuszy przez Filipa IV Pięknego
Lernen beginnen
1307
Pierwsze i ostatnie zwołanie Stanów Generalnych we Francji
Lernen beginnen
1302,1614
Pobicie Taborytów(radykalnych Huytów) pod Lipanami przez Ultrakwistów i Zygmunta Luksemburskiego
Lernen beginnen
1434
Wojna 100-letnia (pretensje do tronu po śmierci Filipa IV Pięknego)
Lernen beginnen
1337-1453
Bitwa pod Sluis, morska- przegrana Francji
Lernen beginnen
1340
Bitwa pod Crecy - przegrana Francji
Lernen beginnen
1346
Czarna ospa
Lernen beginnen
1349-1352
Bitwa pod Poitiers; król francuski Jan DObry dostaje się do niewoli
Lernen beginnen
1356
Traktat w Bretigny(Francja może wykupić króla z niewoli, Anglicy otrzymali Akwitanię)
Lernen beginnen
1360
Powstanie Żakieri
Lernen beginnen
1358
Powstanie Wata Tylera
Lernen beginnen
1381
Azincourt- wielka klęska Francuzów
Lernen beginnen
1415
Wystąpienie Joanny d'Arc; zdobycie Orleanu
Lernen beginnen
1429
Spalenie Joanny d'Arc na stosie, kanonizacja
Lernen beginnen
1431,1920
Zwycięstwo Francji w wojnie 100-letniej
Lernen beginnen
1453
Wojna dwóch róż
Lernen beginnen
1455-1485
Batu Chan(Mongołowie) podbija Ruś
Lernen beginnen
1235-1242
Osman I turecki emir pokonuje Serbów na Kosowym POlu
Lernen beginnen
1389
Klęska pod Nikopolis, nieprzestrzegany pokój w Szegedynie, klęska pod Warną
Lernen beginnen
1396,1444
Oblężenie Konstantynopola przez Turków, odpierane przez 2 mies, upadek Konstantynopola
Lernen beginnen
29 maja 1453
Vasco Da Gama dopływa do Indii opływając Afrykę
Lernen beginnen
1498
Krzysztof Kolumb dopływa do wysp Bahama
Lernen beginnen
1492
Wyprawa dookoła świata; Ferdynand Magellan
Lernen beginnen
1519-1522
Układ w Tordesillas; podział wpływów Hizpanii i Portugali wzdłuż Atalntyku
Lernen beginnen
1494
Układ w Saragossie; unia wpływów na Pacyfiku
Lernen beginnen
1529
Karol I zostaje cesarzem jako Karol V
Lernen beginnen
1519
Karol V abdykuje
Lernen beginnen
1556
I etap wojen włoskich między Hiszpanią i Francją o wpływy we Włoszech
Lernen beginnen
od 1494
II etap wojen włoskich między Francją a Habsburgami o prymat w Europie zachodniej
Lernen beginnen
1521-1559
Koniec wojen włoskich- pokój w Catteau-Cambresis
Lernen beginnen
1559

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.