historia powszechna do matury

 0    281 Datenblatt    demifortes
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Krzyżacy zdobywają Konstantynopol
Lernen beginnen
1204
kodeks Hammurabiego
Lernen beginnen
VIII p.n.e.
prawa Drakońskie
Lernen beginnen
621 p.n.e.
Solon - rada 400, odkupienie niewolników, umożenie długów, areopag
Lernen beginnen
594/593 p.n.e.
Pizystrat - tyrania
Lernen beginnen
561-508 p.n.e.
Klejstenes - rada 500, Zgromadzenie Narodowe, sąd skorupkowy
Lernen beginnen
510 p.n.e.
Perykles - odpłatność za politykę
Lernen beginnen
495 p.n.e.
bitwa pod Maratonem - Ateńczycy>Persowie
Lernen beginnen
490 p.n.e.
Kserkses; zwycięstwo Leonidasa nad Persją; Termopile
Lernen beginnen
480 p.n.e.
Grecja>Persja Salamina, Temistokles
Lernen beginnen
480 p.n.e.
Plateje, Mykele (Persja się wycofuje)
Lernen beginnen
479 p.n.e.
pokój Kalliasa (Grecja i Persja)
Lernen beginnen
449 p.n.e.
Ateny + Teby vs Sparta (klęska pod Leuktrami)
Lernen beginnen
371 p.n.e.
1. igrzyska
Lernen beginnen
776 p.n.e.
Macedonia>Ateny - Cheronea, Filip II
Lernen beginnen
338 p.n.e.
Macedonia>Persja Granik
Lernen beginnen
334 p.n.e.
Macedonia>Persja Issos
Lernen beginnen
333 p.n.e.
Macedonia>Persja Gargamela
Lernen beginnen
331 p.n.e.
Założenie Rzymu Romulus
Lernen beginnen
753 p.n.e.
I wojna punicka, spór o Sycyię Kartaginy i Rzymu
Lernen beginnen
264 p.n.e.
pokój, Sycylia dla Rzymu, kontrybucja, redukcja floty
Lernen beginnen
241 p.n.e.
spór o Hiszpanię, Kartagina atakuje Rzym, SAGUNT, II WP
Lernen beginnen
218 p.n.e.
Hannibal na Rzym - Trebia, Ticinus, Kannami
Lernen beginnen
216 p.n.e.
bitwa pod Zamą Scypion > Hannibal (Kart. bez floty, posiadłości)
Lernen beginnen
202 p.n.e.
III wojna punicka, zrównanie Kartaginy z ziemią
Lernen beginnen
149 p.n.e
wojny z Macedonią (Rzymu)
Lernen beginnen
215-168 p.n.e.
zwycięstwo Rzymu pod Pydmą nad Macedonią
Lernen beginnen
168 p.n.e.
Barack Obama pierwszym czarnoskórym prez.
Lernen beginnen
2009
konflikt gruzieńsko-rosyjski o Osetię Płd. i Abchazję
Lernen beginnen
2008
traktat lizboński (hehehhe lesboński)
Lernen beginnen
2007
Rumunia i Bułgaria w UE
Lernen beginnen
2007
niepodległość Czarnogóry
Lernen beginnen
2006
niepodległość Kosowa
Lernen beginnen
2008
fiasko referendum nad Traktatem konstytucyjnym dla Europy przez FR i HOL
Lernen beginnen
2005
pomarańczowa rewolucja
Lernen beginnen
2004-2005
atak na WTC
Lernen beginnen
11.09.2001
atak na teatr w Dubrowce
Lernen beginnen
2002
atak na szkołę w Biesłanie
Lernen beginnen
2004
konflikt z Irakiem, obalenie dyktatury Husajna
Lernen beginnen
2003
Putin - prezydentem Rosji
Lernen beginnen
1999
konflikt serbsko-albański o Kosowo
Lernen beginnen
1999
porozumienie w Dayton, koniec wojen w Bośni
Lernen beginnen
1995
poszerzenie NATO o czechy, PL i Węgry
Lernen beginnen
1999
1. wojna rosyjsko-czeczenska
Lernen beginnen
1994
traktat z Maastricht
Lernen beginnen
1992
konflikt chorwacko-serbski
Lernen beginnen
1991
koniec apertheidu w RPA, rozwiązanie ZSRR
Lernen beginnen
1991
pucz Janajewa
Lernen beginnen
08.1991
operacja Pustynna Burza - kolalicja ONZ przeciwko Irakowi (agresja na Kuwejt)
Lernen beginnen
1991
zjednoczenie Niemiec
Lernen beginnen
1990
zburzenie muru berlińskiego
Lernen beginnen
11.1989
jesień narodów - obalenie komunizmu Europy śr.
Lernen beginnen
1989
wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu
Lernen beginnen
1989
Czarnobyl
Lernen beginnen
1986
Michaił Gorbaczow 1. sekretarzem KC KPZR
Lernen beginnen
1985
"wojny gwiezdne" ogłoszone przez USA
Lernen beginnen
1983
zamach na JPII
Lernen beginnen
1981 maj
początek prezydentury Reagana
Lernen beginnen
1980
wojna irańsko-iracka
Lernen beginnen
1980
śmierć komunistycznego bossa Jugosławii - Josifa Broza-Tito
Lernen beginnen
1980
interwencja ZSRR w Afganistanie
Lernen beginnen
1979
JPII papieżem
Lernen beginnen
1978 (X)
porozumienie egipsko-izraelskie w Camp David
Lernen beginnen
1978
zjednoczenie Wietnamu przez komunistów
Lernen beginnen
1975
początek KBWE
Lernen beginnen
1973
kryzys paliwowy po Jon Kippur Izrael-arabia
Lernen beginnen
1973
SALT I
Lernen beginnen
1972
Org wyzwolenia palestyny - Jaser Arafat
Lernen beginnen
1969
konflikt ZSRR z Chinami - Ussuri
Lernen beginnen
1969
praska wiosna i interwencja UW w Czechosłowacji
Lernen beginnen
1968
wojna 6dniowa Izrael vs Egipt, Syria, Jordania
Lernen beginnen
1967
rewolucja kulturalna w chinach
Lernen beginnen
1966
interwencja USA w Wietnamie
Lernen beginnen
1964
zamach w Dallas na Kennedy'ego
Lernen beginnen
1963
II Sobór watykański, aggiormamento
Lernen beginnen
1962
kryzys kubański
Lernen beginnen
1962
Gagarin w kosmosie
Lernen beginnen
1961
dekolonizacje
Lernen beginnen
1960
Fidel Castro - rewolucje
Lernen beginnen
1959
powołanie EWG, traktat rzymski
Lernen beginnen
1957
antykomunistyczne powstanie na Węgrzech
Lernen beginnen
1956
kryzys sueski - WB, FR i IZR z Egiptem
Lernen beginnen
1956
krytyka stalinizmu przez chruszczowa
Lernen beginnen
1956
traktat państwowy z Austrią
Lernen beginnen
1955
RFN w NATO, powstanie RFN
Lernen beginnen
1955
smierć Stalina
Lernen beginnen
1953
noc długich noży
Lernen beginnen
1934
noc kryształowa
Lernen beginnen
1938, listopad
traktat paryski
Lernen beginnen
1947
niepodległość dla Indii
Lernen beginnen
1947
powstanie Izraela
Lernen beginnen
1948
powstanie RWPG
Lernen beginnen
1949
wojna korańska
Lernen beginnen
1950
konferencja w Poczdamie
Lernen beginnen
VII-VIII 1945
kapitulacja Niemiec IIWŚ
Lernen beginnen
8 V 1945
konferencja w Locarno - gwarancja granic FR i Belgii z Niemcami
Lernen beginnen
1925
kułaki, głód, kolektywizacja w ZSRR
Lernen beginnen
1927
pakt Brianda-Kelloga o wyrzeczeniu się wojny w st. międzynar.
Lernen beginnen
1928
czarny czwartek, krach giełdy NY
Lernen beginnen
X 1929
Roosvelt prezydentem
Lernen beginnen
1932
wystąpienie z ligii narodów Jap i Niem
Lernen beginnen
1933
wielka czystka w zsrr, zabójstwo Siergieja Kirowa
Lernen beginnen
1934
zbrojenia III Rzeszy, powszechny ob. wojskowy
Lernen beginnen
1935
niemiecki Anschluss Austrii
Lernen beginnen
III 1938
konferencja monachijska - zgoda na zajęcie Czech przez Rzeszę
Lernen beginnen
IX 1938
rozpad Czechosłowacji
Lernen beginnen
III 1939
aneksja Albanii przez Włochy
Lernen beginnen
IV 1939
początek IIWŚ
Lernen beginnen
3 IX 1939
pakt Ribbentrop-Mołotow
Lernen beginnen
28 IX 1939
konflikt fińsko-radziecki, "wojna zimowa"
Lernen beginnen
1939-1940
napaść Niemiec na Danię i Norwegię
Lernen beginnen
1940, IV
agresja Hitlera na Belgię, Holandię i Francję
Lernen beginnen
X 1940
radzieckie inkorporacje krajów bałtyckich i Besarbii
Lernen beginnen
VI-VIII 1940
bitwa powietrzna o Anglię
Lernen beginnen
VIII-X 1940
uchwała Lend-Lease Acy Kongresu (USA na wojnie)
Lernen beginnen
III 1941
napaść państw faszystowskich na Grecję i Jugosławię
Lernen beginnen
IV 1941
niemiecki atak na ZSRR
Lernen beginnen
22 VI 1941
projekt porządków powojennych, karta atlantycka
Lernen beginnen
VIII 1941
atak Japońców na Pearl Harbour
Lernen beginnen
7 XII 1941
Deklaracja Narodów Zjednoczonych, wielka koalicja antyfaszystowsk
Lernen beginnen
I 1942
bitwa o Stalingrad
Lernen beginnen
1942 (XI) - 1943 (II)
konfederacja Wielkiej Trójki w Teheranie
Lernen beginnen
XI-XII 1943
pokój francusko-austriacki Campo Formio
Lernen beginnen
1797
Bonaparte>Mamelukowie, klęska floty fr
Lernen beginnen
1798
II koalicja antyfrancuska, zamach stanu Napoleona, konsulat we FR
Lernen beginnen
1799
zwycięstwo FR pod Marengo i Hohenlinden
Lernen beginnen
1800
pokój austr-fr w Luneville, konkordat
Lernen beginnen
1801
Kodeks Cywilny Napoleona, koronacja na cesarza
Lernen beginnen
1804
zwycięstwa FR pod Ulm i Austerlitz, klęska fr-hiszp pod Trafalgarem, pokój w Preszburgu
Lernen beginnen
1805
powstanie przeciwko Persom w Jonii
Lernen beginnen
500 pne
utworzenie związku panhelleńskiego
Lernen beginnen
481 pne
bitwa pod Termopilami Grecy pod wodzą Leonidasa, Persowie pod wodzą Kserksesa -
Lernen beginnen
480 pne
powstanie I Ateńskiego Zw. Morskiego
Lernen beginnen
478/477 pne
zwycięstwo Ateńczyków w bitwie pod Maratonem
Lernen beginnen
490 pne
powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73-71 pne
bitwa pod Akcjum-Oktawian August pokonuje siły Marka Antoniusza i Kleopatry. Pocz
Lernen beginnen
31 pne
przekroczenie przez Juliusza Cezara rzekł Rubikon i zajęcie Rzymu
Lernen beginnen
85-82 pne
zawiązanie pierwszego triumwiratu (Cezar, Pompejusz, Krassus)
Lernen beginnen
60 pne
zakończenie podboju Galii przez Cezara
Lernen beginnen
51 pne
Pyrrus wygrywa pod Askulum
Lernen beginnen
279 pne
bitwa po Salaminą
Lernen beginnen
480 pne
I wojna punicka, spór o Sycyię Kartaginy i Rzymu
Lernen beginnen
264-241 pne
zdobycie Kartaginy, przyłączenie Afryki do Rzymu
Lernen beginnen
146 pne
zwycięska wojna Rzymian z królem Epiru Pyrrusem
Lernen beginnen
275 pne
synod w Clermont
Lernen beginnen
1095
zdobycie przez Muzułmanów Akki (wcześniej u krzyżowców)
Lernen beginnen
1291
wyprawa krzyżowa pod wodzą Barbarossy i Lwiego Serca
Lernen beginnen
1189
powstanie zakonu templariuszy
Lernen beginnen
1118
zdobycie przez krzyżowców Jerozolimy po raz 1
Lernen beginnen
1099
wojska frankijskie i arabskie, bitwa pod Poitiers
Lernen beginnen
732 pne
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
4.07.1776
Jerzy Waszyngton wygrywa pod Saratogą
Lernen beginnen
1777
pokój: Anglia i Stany Zjednoczone
Lernen beginnen
1783
uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1787
herbatka bostońska
Lernen beginnen
1773
wystąpienie Włoch z trójprzymierza, wypowiedzenie wojny Autsro-Węgrom
Lernen beginnen
1915
przystąpienie SZ do wojny po stronie ententy
Lernen beginnen
1917
traktat brzeski, wycofanie sie Rosji z wojny
Lernen beginnen
9.02.1918
bitwa pod Verdun-jedna z największych w historii świata-bitwa jutlandzka-najwi
Lernen beginnen
21.02-12.1916
przystąpienie do wojny Turcji po stronie państw centralnych
Lernen beginnen
1914
przemówienie Churchilla w Fulton
Lernen beginnen
1946
bitwa o Guadalcanal (JAP-SZ)
Lernen beginnen
7.08.1942-8.02.1943
zajęcie Kłajpedy przez Niemców
Lernen beginnen
1939, maj
desent aliantów pod Gallipoli
Lernen beginnen
1914
rozruchy podczas Targów w Poznaniu
Lernen beginnen
1956 czerwiec
złożenie hołdu lennego cesarzowi w Krzyszkowie przez Bolesława IV Kędzierzawego
Lernen beginnen
1157
akt konfederacji warszawskiej w obronie wolności religijnej. Sejm Konwokacyjny.
Lernen beginnen
1573
objęcie przez Ottona von Bismarcka urzędu kanclerza
Lernen beginnen
1871
wojna secesyjna
Lernen beginnen
1861-1865
wiosna ludów na Węgrzech
Lernen beginnen
1848
koronacja napoleona III
Lernen beginnen
1852
wojna peloponeska
Lernen beginnen
431-404 pne
pokój w Buczaczu
Lernen beginnen
1672
zdobycie Kamieńca Podolskiego przez Turków
Lernen beginnen
1672
wojna z Pyrrusem na Płw. Apenińskim
Lernen beginnen
282-272 pne
wojna między Juliuszem Cezarem a Gnejuszem Pompejuszem
Lernen beginnen
49-45 pne
wojna ze sprzymierzeńcami w Italii
Lernen beginnen
90-88 pne
wojna między Oktawianem a Antoniuszem
Lernen beginnen
31 pne
edykt mediolański - chrześcijaństwo legalną religią, cesarz Konstantyn
Lernen beginnen
313
bitwa pod Poitiers, Frankowie>Arabowie
Lernen beginnen
732
bitwa pod Hastings, Normanowie>Anglosasi
Lernen beginnen
1066
bitwa pod Crecy, Anglicy>Francuzi
Lernen beginnen
1346
traktat z Verdun, podział państwa Franków
Lernen beginnen
843
wydanie edyktu łaski, pokój w Alais
Lernen beginnen
1629
śmierć kardynała Armanda de Richelieu
Lernen beginnen
1642
początek rządów Ludwika XIV we Francji
Lernen beginnen
1661
współrządy Anny Austriaczki i Mazzariniego
Lernen beginnen
1642-1661
wygnanie hugenotów z Francji
Lernen beginnen
1685
Bartłomiej Diaz dopływa do Przylądka Dobrej Nadziei
Lernen beginnen
1478
Vasco da Gama dopływa do Indii
Lernen beginnen
1498
wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata
Lernen beginnen
1519-1522
pokój w Augsburgu, czyj kraj, czyja religia w Niemczech
Lernen beginnen
1555
edykt nantejski, swoboda dla hugenotów we FR
Lernen beginnen
1598
zjednoczenie Niemiec
Lernen beginnen
1871
zjednoczenie Włoch, wyprawa tysiąca Galibardiego.
Lernen beginnen
1859
wojna zimowa, wojny fińsko-radzieckie
Lernen beginnen
1939-1940
dekret znoszący prywatną ziemię tj. surowce, lasy, wody
Lernen beginnen
1917
orędzie Willsona, program mający zapobiec kolejnej wojnie
Lernen beginnen
1918
traktat brzeski kończący działania na froncie wschodnim
Lernen beginnen
1918
marsz na Rzym
Lernen beginnen
1922
początek nowego ładu
Lernen beginnen
1933
pucz monachijski
Lernen beginnen
1923
śmierć Lenina
Lernen beginnen
1924
przejęcie władzy na Kubie przez Fiedela Castro
Lernen beginnen
1959
Zatoka Świń, próba obalania Castro
Lernen beginnen
1961
powstanie Bohdana Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648
powstanie dekabrystów
Lernen beginnen
1825
wojna francusko-pruska
Lernen beginnen
1870-1871
schizma wschodnia
Lernen beginnen
1054
początek wielkiego kryzysu ekonomicznego
Lernen beginnen
1929
pucz monachijski w Bawarii
Lernen beginnen
1923
śmierć Paula von Hindenburga
Lernen beginnen
1934
funckjonowanie 2 papieży: rzymskiego i awiniońskiego
Lernen beginnen
1378
piechota wybraniecka utworzona przez RON
Lernen beginnen
1578
krwawa niedziela w Petersburgu
Lernen beginnen
22.01.1905
manifest październikowy
Lernen beginnen
10.1905
początek wojny ros-jap
Lernen beginnen
8.02.1904-05.09.1905
traktat w Portsmouth
Lernen beginnen
05.09.1905
wybory do I Dumy Państwowej
Lernen beginnen
1906
podpisanie układu w Tordesillas (podział sfer w Nowym Świecie)
Lernen beginnen
1494
wojna chłopska w Niemczech
Lernen beginnen
1524-1526
wydanie aktu supremacji, król ang papieżem
Lernen beginnen
1534
wystapienie Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517
powstanie bokserów w Chinach
Lernen beginnen
1899-1901
wojny opiumowe [zatopienie ładunku w Kantonie]
Lernen beginnen
1839-1842, 1856-1860
wojna pod Kadesz egipt Ramzes II i hetyckie
Lernen beginnen
1280 pne
powstanie Związku Delijskiego pod przewodnictwem Aten
Lernen beginnen
478 pne
samobójstwo Kleopatry i Marka Antoniusza
Lernen beginnen
30 pne
powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73 pne
Juliusz Cezar>Pompejusz pod Farsalos
Lernen beginnen
48 pne
wzniesienie Koloseum
Lernen beginnen
70-72 ne
napisanie Eneidy
Lernen beginnen
29-19 ne
zamordowanie Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 pne
wyprawa na podbój Indii Aleksandra Wielkiego
Lernen beginnen
327
założenie Aleksandrii w Egipcie Aleksander Wielki
Lernen beginnen
332
przecięcie węzła gordyjskiego przez Aleksandra Wielkiego
Lernen beginnen
333
obalenie dyktatury jakobinów, ścięcie Robespierre'a
Lernen beginnen
28.07.1794
noc św. Bartłomieja- Lud Paryża na czele z Gwizjuszami dopuścił się rzezi hugeno
Lernen beginnen
23/24.08.1572
sobór trydencki, początek kontrreformacji
Lernen beginnen
1545-1563
sejm w Spirze, początek kościołów protestanckich
Lernen beginnen
1529
ewakuacja żołnierzy bryt. i fr. spod Dunkierki
Lernen beginnen
25.05-4.06.1940
włochy w wojnie przeciwko WB i FR
Lernen beginnen
10.06.1940
powstanie państwa Vichy
Lernen beginnen
22 czerwca 1940
WB i FR zaczynajo walczyć z Niemcami
Lernen beginnen
3 września 1939
rozejm w Campiegne
Lernen beginnen
1918
wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy
Lernen beginnen
01.08.1914
pokój brzeski
Lernen beginnen
03.03.1918
bitwa pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi -druzgocące przegrane Rosji z
Lernen beginnen
26-30.08.1914
wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry
Lernen beginnen
28.07.1914
bitwa nad rzeką Marną we Francji
Lernen beginnen
28.07.1914
konkordat w Wormacji, Kalikst II i Henryk V
Lernen beginnen
1122
zbadanie wybrzeży Ameryki Płd. przez Vespucciego
Lernen beginnen
1500
wojna włosko-abińska
Lernen beginnen
1935-1936
prawo Drakona
Lernen beginnen
621 pne
biwa pod Cheroneą
Lernen beginnen
338 pne
pokój w Tylży
Lernen beginnen
1807
pokój w Preszburgu
Lernen beginnen
1805 (26 XII)
bitwa morska pod Trafalgarem
Lernen beginnen
1805 (21 X)
bitwa pod Austerlitz (bitwa 3 cesarzy) Napoleon Michał Kuduzow Jan I Liechtenstein
Lernen beginnen
2 XII 1805
zamordowanie cara Mikołaja II Romanowa przez bolszewików
Lernen beginnen
lipiec 1918
dokładna data Jałty
Lernen beginnen
4-11.02.1945
wielka karta swobód w Anglii
Lernen beginnen
1215
operacja Overload
Lernen beginnen
06.06.1944
konferencja w Casablance
Lernen beginnen
14-24.01.1943
konferencja wielkich moncarstw w Teheranie
Lernen beginnen
28.11-1.12.1943
konferencja założycielska ONZ
Lernen beginnen
25.04.1945
konferencja wielkich mocarstw w Poczdamie
Lernen beginnen
17.07.1945-02.08.1945
plan Marshalla
Lernen beginnen
1947
odwilż posweastopolska
Lernen beginnen
1856
zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków
Lernen beginnen
587 pne
zdobycie Rzymu przez Wandalów
Lernen beginnen
455
włączenie Galii do Państwa Rzymskiego
Lernen beginnen
51 pne
spalenie na stosie Jana Husa
Lernen beginnen
1415
powstanie Świętego Przymierza
Lernen beginnen
1815
niepodległość Belgii
Lernen beginnen
1830
niepodległość Grecji
Lernen beginnen
1830
utworzenie II Rzeszy
Lernen beginnen
1866
dictatus papae Grzegorza VII
Lernen beginnen
1075
sobór w KOnstancji
Lernen beginnen
1414-1418
traktat w Tordesillas- zatwierdzony przez papieża, ustalał podział wpływów handl
Lernen beginnen
1494
I wojna północna
Lernen beginnen
1700-1721

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.