HISTORIA- POWTORKA DO TESTOW GIM

 0    188 Datenblatt    egarixo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966 r.
Zjazd Gnieźnieński
Lernen beginnen
1000 r.
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018 r.
Powstanie Ludowe
Lernen beginnen
1038 r.
Podział kraju na 3 części
Lernen beginnen
Wladysław Herman, 1097 r.
zasada senioratu
Lernen beginnen
Bolesław Krzywousty, 1138 r.
Sprowadzenie Krzyzakow
Lernen beginnen
1226 r.
najazdy Tatarów, obrona Legnicy
Lernen beginnen
1241 r.
Unia personalna z Węgrami
Lernen beginnen
1370 r. (Ludwik Węgierski)
zjazd monarchow w Krakowie
Lernen beginnen
1364 r.
koniec dynastii Piastów
Lernen beginnen
1370 r.
pokoj wieczysty z Krzyzakami
Lernen beginnen
Kalisz, 1243 r.
przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374 r.
unia personalna z Litwą
Lernen beginnen
1386 r. (Jadwiga)
I pokój toruński
Lernen beginnen
1411 r. (Jagiełło)
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15.07.1410 r.
unia personalna z Węgrami (druga)
Lernen beginnen
1440 r. (Warneńczyk)
akt inkorporacji Prus
Lernen beginnen
1454 r. (Jagiellończyk)
wojna 13-letnia
Lernen beginnen
1452-1466 (Jagiellończyk)
II pokój toruński
Lernen beginnen
1466 r. (Jagiellończyk)
pierwsze igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
776 r. p.n.e.
bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972 r.
koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025 r.
koronacja Bolesława Łokietka
Lernen beginnen
1320 r.
zjazd w Wyszechradzie w celu pokonania Krzyżaków
Lernen beginnen
1335 r. (Polska, Czechy, Węgry)
bitwa pod Warną
Lernen beginnen
1444 r.
pokój w Kaliszu
Lernen beginnen
1343 r.
założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364 r.
bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331 r.
wojna z Krzyżakami
Lernen beginnen
1431-1435 r.
pokój w Brześciu Kujawskim
Lernen beginnen
1435 r.
opłynięcie świata (Magellan)
Lernen beginnen
1519-1522 r.
odkrycie drogi morskiej do Indii
Lernen beginnen
1498 r.
odkrycie Ameryki
Lernen beginnen
1492 r.
ogłoszenie 95 tez przez Lutra
Lernen beginnen
1517 r.
początek reformacji
Lernen beginnen
1517 r.
unia lubelska z Litwą (realna)- RON
Lernen beginnen
1569 r.
konfederacja warszawska, I wolna elekcja
Lernen beginnen
1573 r.
potop szwedzki
Lernen beginnen
1655 r.
unia brzeska
Lernen beginnen
1596 r.
Hołd Pruski (Hohenzollern, Z. Stary)
Lernen beginnen
1525 r.
unia sandomierska (porozumienie protestantów)
Lernen beginnen
1570 r.
wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-1638 r.
bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605 r.
rozejm w Mitawie (Szwedzi)
Lernen beginnen
1622 r.
początek wojny ze Szwedami
Lernen beginnen
1600 r.
pokój w Altmarku
Lernen beginnen
1629 r.
pokój w Altmarku
Lernen beginnen
1629 r.
bitwa pod Cecorą
Lernen beginnen
1620 r.
bitwa pod Oliwą
Lernen beginnen
1627 r.
zwycięstwo pod Chocimiem (Jan Sobieski)
Lernen beginnen
1673 r.
wojny polsko-rosyjskie
Lernen beginnen
1609-1619 r.
zdobycie Kamienia Podolskiego przez Turków
Lernen beginnen
1672 r.
wojny polsko-tureckie
Lernen beginnen
1629-1699 r.
odsiecz wiedeńska (Jan Sobieski)
Lernen beginnen
1683 r.
ostatnia wolna elekcja (Stanisław August Poniatowski)
Lernen beginnen
1764 r.
sejm niemy
Lernen beginnen
1717 r.
pokój w Karłowicach, koniec wojen z turkami
Lernen beginnen
1699 r.
konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1772 r.
Sejm Wielki (Czteroletni)
Lernen beginnen
1788-1792 r.
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka
Lernen beginnen
1791 r.
I rozbiór Polski (R, A, P)
Lernen beginnen
1772 r.
zburzenie Bastylii, początek Rewolucji Francuskiej
Lernen beginnen
1789 r.
ogłoszenie Dekaracji Niepodległości USA, wojna o niepodległość
Lernen beginnen
1776 r.
Powstanie Kościuszkowskie, zwycięstwo pod Racławicamo, klęska pod Maciejowicami
Lernen beginnen
1794 r.
wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji
Lernen beginnen
1792 r.
II rozbiór Polski (R, P)
Lernen beginnen
1793 r.
wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji
Lernen beginnen
1792 r.
III rozbiór Polski (R, A, P)
Lernen beginnen
1795 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797 r.
Napoleon Bonaparte zostaje pierwszym konsulem we Francji
Lernen beginnen
1799 r.
koronacja Napoleona jako cesarza Francuzów
Lernen beginnen
1804 r.
utworzenia Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807 r.
wygrana z Austrą, zdobycie terenów III rozbioru Austriackiego (Poniatowski)
Lernen beginnen
1809 r
Kongres Wiedeński, utworzenie Państwa Polskiego
Lernen beginnen
1815 r.
Powstanie Listopadowe
Lernen beginnen
29 listopada 1830 r.
Powstanie Krakowskie, rabacja galicyjska
Lernen beginnen
1846 r.
Powstanie Styczniowe
Lernen beginnen
22 stycznia 1863 r.
zjednoczenie Niemiec, powstanie II Cesarstwa Niemieckiego
Lernen beginnen
1671 r.
strajk dzieci wrzesińskich
Lernen beginnen
1901 r.
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-1918 r.
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej (Piłsudski)
Lernen beginnen
1914 r.
Rewolucja lutowa i październikowa w Rosji
Lernen beginnen
1917 r.
Odzyskanie Niepodległości
Lernen beginnen
11 listopada 1918 r.
Sumerowie
Lernen beginnen
3500 r. p.n.e.
początki Egiptu
Lernen beginnen
3100 r. p.n.e.
rządy Hammurabiego
Lernen beginnen
1800 r. p.n.e.
wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu
Lernen beginnen
1900 r. p.n.e.
wielka kolonizacja
Lernen beginnen
VIII-VI w. p.n.e.
pierwsze igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
776 r. p.n.e.
cywilizacja w Grecji
Lernen beginnen
1600 r. p.n.e.
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
1896 r. p.n.e.
upadek Sparty
Lernen beginnen
371 r. p.n.e.
rządy Solona w Atenach
Lernen beginnen
594 r. p.n.e.
rządy Solona w Atenach
Lernen beginnen
594 r. p.n.e.
początki demokracji w Atenach (Klejstenes)
Lernen beginnen
508 r. p.n.e.
bitwa pod Maratonem
Lernen beginnen
490 r. p.n.e.
bitwa pod Termopilami i Salaminą
Lernen beginnen
480 r. p.n.e.
pokonanie persów pod Platejami
Lernen beginnen
479 r. p.n.e.
wojna peloponeska
Lernen beginnen
431 r. p.n.e.
wygrana Macedonii pod Cheroneją
Lernen beginnen
338 r. p.n.e.
zwycięstwo Aleksandra Wielkiego pod Issos (walka z persami)
Lernen beginnen
333 r. p.n.e.
I wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
Lernen beginnen
264-241 r. p.n.e.
II wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
Lernen beginnen
218-201 r. p.n.e.
III wojna punicka (Kartagina vs Rzym)
Lernen beginnen
149-146 r. p.n.e.
klęska Rzymian pod Kannami - Hannibal
Lernen beginnen
216 r. p.n.e.
Klęska Kartaginy pod Zamą
Lernen beginnen
202 r. p.n.e.
Juliusz Cezar przekracza Rubikon
Lernen beginnen
49 r. p.n.e.
zasztyletowanie Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 r. p.n.e.
zwycięstwo Oktawiana pod Ankcjum
Lernen beginnen
31 r. p.n.e.
pokój rzymski, władca Rzymu- Oktawian
Lernen beginnen
30 r. p.n.e.
powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
73-71 r. p.n.e.
zagłada Pompejów
Lernen beginnen
79 r. p.n.e.
Porozumienie z Mediolanu (edykt mediolański)
Lernen beginnen
313 r.
Chrześcijaństwo religią państwową Imperium Rzymskiego
Lernen beginnen
380 r.
Podział Rzymu
Lernen beginnen
395 r.
wędrówka ludów
Lernen beginnen
IV i V w.
upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego, koniec starożytności
Lernen beginnen
476 r.
upadek cesarstwa bizantyjskiego
Lernen beginnen
1453 r.
hidżra
Lernen beginnen
622 r.
powstanie Państwa Kościelnego
Lernen beginnen
756 r.
koronacja Karola Wielkiego
Lernen beginnen
800 r.
traktat z Verdun
Lernen beginnen
843 r.
powstanie klasztoru benedyktynów na Monte Cassino
Lernen beginnen
529 r.
prośba o przebaczenie i cofnięcie klątwy w Canossie (Henryk IV, Grzegorz VII)
Lernen beginnen
1077 r.
Deklaracja praw człowieka i obywatela (Francja)
Lernen beginnen
1789 r.
konstytucja USA
Lernen beginnen
1787 r.
pierwsza krucjata (do Konstantynopola)
Lernen beginnen
1096 r.
rewolucja francuska
Lernen beginnen
1789-1799 r.
zwycięstwo Rosjan pod Połtawą
Lernen beginnen
1709 r.
ugoda w Wormacji
Lernen beginnen
1122 r.
przemowa papieża Urbana II w Clermont
Lernen beginnen
1095 r.
koronacja Fryderyka Wilhelma na króla w Prusach
Lernen beginnen
1701 r.
oblężenie Jerozolimy (pierwsza krucjata)
Lernen beginnen
1099 r.
wielka wojna północna
Lernen beginnen
1700 r.
uznanie niepodległości USA
Lernen beginnen
1783 r.
wstąpienie Fryderyka II Wielkiego na tron, absolutyzm oświecony
Lernen beginnen
1740 r.
muzułmanie zdobywają Akkę
Lernen beginnen
1291 r.
zwołanie Stanów Generalnych (Ludwik XVI)
Lernen beginnen
1789 r.
zburzenie Bastylii
Lernen beginnen
14 lipca 1789 r.
potyczka pod Lexington, początek wojny o niepodległość
Lernen beginnen
1775 r.
Deklaracja Niepodległości USA
Lernen beginnen
1776 r.
uchwalenie kontytucji we Francji
Lernen beginnen
1791 r.
wypowiedzenie i przegranie wojny Austrii przez Francję
Lernen beginnen
1792 r.
Francja republiką
Lernen beginnen
1792 r.
porażka Prusów pod Valmy (Fr.)
Lernen beginnen
1792 r.
Powstanie w Wandei
Lernen beginnen
1795 r.
wielki terror
Lernen beginnen
1793-1794 r.
wojny napoleońskie
Lernen beginnen
1803-1815 r.
bitwa morska pod Trafalgarem (Anglia>Francja, Hiszpania)
Lernen beginnen
1805 r.
bitwa trzech cesarzy (pod Austerlitz)
Lernen beginnen
1805 r.
narzucenie blokady kontynentalnek przeciw W. Brytanii
Lernen beginnen
1806 r.
bitwa narodów pod Lipskiem, klęska Napoleona
Lernen beginnen
1813 r.
porażka Napoleona pod Waterloo
Lernen beginnen
1815 r.
ustalenie praw kardynalnych
Lernen beginnen
1768 r.
założenie KEN
Lernen beginnen
1773 r.
uniwersał połaniecki (wolność chłopów)
Lernen beginnen
1794 r.
insurekcja kościuszkowska
Lernen beginnen
1794 r.
Powstanie Mazurka Dąbrowskiego (Józef Wybicki)
Lernen beginnen
1797 r.
Święte Przymierze (Rosja, Prusy, Austria)
Lernen beginnen
1815 r.
rewolucja belgijska
Lernen beginnen
1830 r.
rewolucja lipcowa
Lernen beginnen
lipiec 1830 r.
utworzenie pierwszej linii kolejowej
Lernen beginnen
1825 r.
powstanie Królestwa Włoch
Lernen beginnen
1861 r.
wyprawa tysiąca
Lernen beginnen
1860 r.
utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
Lernen beginnen
1871 r.
Proklamacja zniesienia niewolnictwa (Ameryka)
Lernen beginnen
1863 r.
wojna secesyjna
Lernen beginnen
1861-1865 r.
publikacja Manifestu Komunistycznego w Londynie
Lernen beginnen
1848 r.
starcia pod Grochowem, Ostrołęką, klęska powstania listopadowego
Lernen beginnen
1831 r.
Wielka Emigracja
Lernen beginnen
1831 r.
odwilż
Lernen beginnen
1855 r.
uwłaszczenie chłopów
Lernen beginnen
1864 r.
utworzenie Wielkiego Proletariatu, pierwszej polskiej partii robotniczej
Lernen beginnen
1882 r.
rewolucja 1905 roku
Lernen beginnen
1905-1907 r.
Trójprzymierze (Niemcy, Autro-Węgry, Włochy)
Lernen beginnen
1882 r.
Trójporozumienie- ententa (Francja, Anglia, Rosja)
Lernen beginnen
1907 r.
Zamach w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda
Lernen beginnen
1914 r.
cud nad Marną (Francja)
Lernen beginnen
1914 r.
ofensywa Brusiłowa
Lernen beginnen
1916 r.
rewolucja październikowa
Lernen beginnen
1917 r.
szturm na Pałac Zimowy
Lernen beginnen
7 listopada 1917 r.
pokój brzeski
Lernen beginnen
1918 r.
wojna domowa w Rosji
Lernen beginnen
1917-1922 r.
powstanie ZSRR
Lernen beginnen
1922 r.
utworzenie Armii Czerwonej
Lernen beginnen
1918 r.
traktat wersalski (USA, Anglia, Francja)
Lernen beginnen
1919 r.
akt 5 listopada
Lernen beginnen
1916 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.