IB 1 Różnice i podobieństwa

 0    25 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
KONTRAST
Lernen beginnen
CONTRAST
w odróżnieniu...
w odróżnieniu od większości firm...
Lernen beginnen
unlike...
unlike most companies...
w odróżnieniu
w odróżnieniu od biznesu w przeszłości...
Lernen beginnen
in contrast to
in contrast to businesses of the past...
do siebie niepodobne
jesteśmy tacy niepodobni | być pojęciami totalnie niepodobnymi
Lernen beginnen
unalike
we are so unalike | be concepts that are totally unlike
podczas
podczas gdy starzy pracownicy..., młodsza generacja...
Lernen beginnen
while
while older workers..., the younger generation...
mimo że / chociaż
materialne zasoby podupadają z czasem, chociaż ich ludzkie zasoby poprawiają się
Lernen beginnen
although
a material resources deteriorate over time, although its human resources improve
podczas gdy
Lernen beginnen
whereas
z jednej strony...
Lernen beginnen
on the one hand...
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
PODOBIEŃSTWO
Lernen beginnen
SIMILARITY
tak jak
Lernen beginnen
like/as
podobny / podobna
Lernen beginnen
similar
podobnie
Lernen beginnen
similarly
podobnie
być nienawidzone przez kierowników i pracowników podobnie
Lernen beginnen
alike
be resented by managers and employees alike
jak ... jak
Lernen beginnen
as... as
KOLEJNE Z RZĘDU I POŁĄCZONE ZDANIA
Lernen beginnen
CONSECUTIVE OR CONNECTED SENTENCES
KONTRAST
Lernen beginnen
CONTRAST
niemniej jednak
Lernen beginnen
nevertheless
jednakże
Lernen beginnen
however
odwrotnie do
Lernen beginnen
conversely to
przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary
PODOBIEŃSTWO
Lernen beginnen
SIMILARITY
podobnie
Lernen beginnen
similarly
podobnie
Lernen beginnen
likewise
nie cierpieć
Lernen beginnen
to resent

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.