IB 1 Zarządzanie talentami 1

 0    35 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowość
Lernen beginnen
accountancy
wspólnie zatrudniać
Lernen beginnen
collectively employ
przyciągnąć i utrzymać najzdolniejszych pracowników
Lernen beginnen
to attract and retain the brightest workers
♡ regularnie odstawiać | odkładać (np. mniej ważne sprawy)
Lernen beginnen
♡ to regulary set aside
być mierzonym i wynagradzanym jako kierownicy ludzi
Lernen beginnen
be measured and rewarded as menagers of people
elementy związane z ludźmi
Lernen beginnen
people-related items
jedna trzecia karty wyników
Lernen beginnen
one-third of the scorecard
poświęcić dużo czasu
Lernen beginnen
to devote lots of time
sprawy związane z ludźmi
Lernen beginnen
people-related matters
nie być w niekorzystnej sytuacji
Lernen beginnen
be not disadvantaged
w dekadzie
Lernen beginnen
in the decade
niedobór ludzi
Lernen beginnen
a shortfall of people
zwiększyć popyt ze strony klientów
Lernen beginnen
to boost demand from clients
pula dostępnych talentów
Lernen beginnen
pool of available talent
osoby z wyżu demograficznego
Lernen beginnen
baby boomers
odpływ na emeryturę
Lernen beginnen
flooding into retirement
powrót do usług doradczych
Lernen beginnen
re-entering the field of advisory services
wymuszając nowy wybuch...
Lernen beginnen
necessitating a new burst of...
wymagać | zmuszać do
Lernen beginnen
to necessitate
solidne procedury selekcji
Lernen beginnen
robust selection procedures
byli pracownicy
Lernen beginnen
former employees
być wzmocnione
Lernen beginnen
being strengthened
rozkręcić nową firmę
Lernen beginnen
to drum up new business
programy dla absolwentów
Lernen beginnen
alumni programmes
odchodzić na dobrych warunkach
Lernen beginnen
leave on good terms
era częstego zmieniania pracy
Lernen beginnen
era of job-hopping
niedobór umiejętności
Lernen beginnen
a scarcity of skills
emocjonalna lojalność
Lernen beginnen
emotional allegiance
zejść z drabiny kariery
Lernen beginnen
to drop off the career ladder
utrzymanie dobrych ludzi
Lernen beginnen
retaining good people
zadania międzynarodowe
Lernen beginnen
international assignments
nowe podmioty / kandydaci
Lernen beginnen
new entrants
godna reputacja etyczna
Lernen beginnen
decent ethical reputation
jak również wiążące systemy nagród
Lernen beginnen
as well as tying reward schemes
pełnić większą rolę szkoleniową
Lernen beginnen
to fulfill more of training role

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.