I'd rather 5ossp

 0    25 Datenblatt    krysiakansy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wolałbym zjeść kurczaka
Lernen beginnen
I’d rather have chicken
Wolałbym pojechać nad morze
Lernen beginnen
I’d rather go to the sea
Wolałbym nie iść do pracy
Lernen beginnen
I’d rather not go to work
Wolałbym nie kupować tego auta
Lernen beginnen
I’d rather not buy this car
Wolałbym zostać w domu
Lernen beginnen
I’d rather stay at home
Wolałbym nie pracować w sobotę
Lernen beginnen
I’d rather not work on Saturday
Wolałbym napić się wody
Lernen beginnen
I’d rather drink some water
Wolałbym wziąć prysznic
Lernen beginnen
I’d rather have a shower
Wolałbym nie kupować w tym sklepie
Lernen beginnen
I’d rather not buy in this shop
Wolałbym nie wracac późno
Lernen beginnen
I’d rather not come back late
Wołabym, zebyś nie wracal późno
Lernen beginnen
I’d rather you didn’t come back late
Wolałbym żebyś się więcej uczył
Lernen beginnen
I’d rather you studied more
Wolałbym, żebyście nie organizowali imprez co tydzień
Lernen beginnen
I’d rather you didn’t give parties every week
Wolałbym, żebyś był na czas
Lernen beginnen
I’d rather you were on time
Wolałbym,żeby on nie przychodził do nas
Lernen beginnen
I’d rather he didn’t come to us
Wolałbym, żebyś nie prodwadził
Lernen beginnen
I’d rather you didn’t drive
Wolałbym, żebyś ty kierował
Lernen beginnen
I’d rather you drove
Wolałbym, zebyś przestał gadać
Lernen beginnen
I’d rather you stopped talking
Wolałbym, żebyś więcej pracował
Lernen beginnen
I’d rather you worked more
Wolałbym, żebyś był jutro w szkole
Lernen beginnen
I’d rather you were at school tomorrow
Wolałbym, żebyś nie był taki niegrzeczny
Lernen beginnen
I’d rather you weren’t so rude
Wolałbym, żeby ona tu nie pracowała
Lernen beginnen
I’d rather she didn't work here
Wolałbym, żeby James mi nie przerywał
Lernen beginnen
I’d rather James didn’t interrupt me
Wolałbym, żeby lekcje były krótsze
Lernen beginnen
I’d rather the lessons were shorter
Wolałbym, żeby przerwy były dłuższe
Lernen beginnen
I’d rather the breaks were longer

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.