INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

 0    44 Datenblatt    oliveczka01
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Interakcje fakmakokinetyczne
Lernen beginnen
dotyczą zmiany stężenia leku lub metabolitu, występuja najczęściej; LADME
Intrakcje modyfikujące wchłanianie przykład
Lernen beginnen
Dodanie do leku podawanego i.m. lub s.c. leków zmieniającyh przepływ krwi w m-cu podania; adrenomimetyki + leki znieczulające miejscowo
Epinefryna/fenylefryna z prokainą podane i. m/s.c. to jaka interakcja?
Lernen beginnen
F-kinetyczna, na poziomie wchłaniania
jaki lek należy podać łącznie z prokainą, aby zmniejszyć jej przepływ w miejscu podania?
Lernen beginnen
Adrenomimetyk np epinefrynę lub fenylefrynę
Czy niektóre roztwory koloidowe adsorbują na swojej powierzchni inne leki?
Lernen beginnen
TAK
Dlaczego węgiel aktywny, niektóre roztwory koloidowe i błonnik hamują wchłanianie leków podawanych p.o.?
Lernen beginnen
Mają duż powierzchnię i adsorbuja na swojej powierzchni inne leki
Kiedy tetracykliny będą trudniej się wchłaniały?
Lernen beginnen
Gdy podamy łącznie leki zawierające kationy, sole Fe, Ca, Mg, Al, Bi i preparaty multiwitaminowe
Czy preparaty multiwitaminwe tworzą trudnorozpuszczalne kompleksy z tetracyklinami?
Lernen beginnen
TAK, interakcja farmakokinetyczna na poziomie wchłaniania
Jakie leki utrudniają wchłanianie tetracyklin p.o.?
Lernen beginnen
Multiwitaminowe i zawierajace kationy, sole zelaza, bizmutu, wapnia, magnezu, glinu.
Jak działąją omeprazol, pirenzepina, famotydyna?
Lernen beginnen
Zobojętniają sok żołądkowy
Jak leki zobojętniające kwaśne pH żołądka wpływają na wchłanianie leków o charakterze kwaśnym?
Lernen beginnen
Zwiększają ich stopień jonizacji i utrudniają wchłanianie
Jaka interakcja zachodzi pomiędzy pirenzepiną a a indometacyną?
Lernen beginnen
Intrakcja f-kinetyczna na poziomie wchłaniania.
Leki p/zapalne mają kwaśny odczyn, więc dają interakcje z jakimi lekami?
Lernen beginnen
Famotydyną, omeprazolem, pirenzepiną
Czy famotydyna ułatwia wchłanianie leków o charakterze zasadowym?
Lernen beginnen
TAK, morfina, atropina, aminofilina
Jak leki osłaniające błonę śluzową żołądka wpływają na wchłanianie leków?
Lernen beginnen
Sukralfat i sole bizmutu utrudniają penetrację leków
Jak leki lipofilowe (parafina, emulsje w/o, olej rycynowy, chitosan) zmieniają rozpuszczalność witamin rozp w tł i leków lipofilowych?
Lernen beginnen
Zmniejszają ich wchłanianie na rzecz usuwania z kałem
Gryzeofluwina łatwiej wchłania się z posikiem...?
Lernen beginnen
bogatotłuszczowym.
Kwasy żółciowe lub leki zwiększające wydzielanie żółci ułatwiają czy utrudniają wchłanianie leków?
Lernen beginnen
UŁATWIAJĄ
Jak pokarm wpływa na wchłanianie leków?
Lernen beginnen
UTRUDNIA WCHŁANIANIE
czy płyny utrudniają wchłanianie leków?
Lernen beginnen
Nie, ułatwiają zwłaszcza jesli są to leki hydrofilowe
Leki, które przyspieszają perystaltykę przewodu pokarmowego to ...?
Lernen beginnen
Przeczyszczające i cholinomimetyki
Jak leki przeczyszczające i cholinomimetyki wpływają na wchłanianie leków?
Lernen beginnen
Przyspieszają pasaż, a więc utrudniają wchłanianie
Cholinolityki i leki zapierające mogą...?
Lernen beginnen
UŁATWIĆ WCHŁONIĘCIE LEKU
Jak działają bakterie p.p.?
Lernen beginnen
Unieczynniają substancje egzogenne?
Czy antybiotyki mogą zwiększyć wchłanianie chloropromazyny, fenacetyny, izoprenaliny i innych leków?
Lernen beginnen
Mogą, ponieważ niszczą florę bakteryjna która unieczynnia te substancje.
W jakiej postaci leki są głównie transportowane w organizmie?
Lernen beginnen
W postaci związanej, te o char kwaśnym z albuminami. Lek takie jest nieaktywny farmakologicznie.
Czy siła i stopień związania leku z biaŁkiem jest jego cecha charakterystyczną?
Lernen beginnen
TAK
Kiedy stopień wiązania leku z białkiem ulega zmianie?
Lernen beginnen
Gdy zmieni się pH krwi lub ilość białek krwi
Ilukrotnie wzrośnie stężenie wolnej frakcji leku, który wiąże się z białkami w 90% jeśli nastąpi wyparcie 10%?
Lernen beginnen
dwukrotnie
Leki wypierające
Lernen beginnen
NLPZ(ASA, ibuprofen, diklofenak) sulfonamidy p/bakteryjne, chloramfenikol, klofibrat, kw. etakrynowy, nitrofurantoina, nowobiocyna, pirymetamina, chinidyna, Werapamil, amiodaron
Czy pirymetamina jest podatna na wypieranie z połączeń białkowych?
Lernen beginnen
NIE, ona wypiera
Kwas etakrynowy wypiera inne leki z połaczen z białkami krwi?
Lernen beginnen
Tak
Czy wypieranie leków z połączeń bialkowych jest interakcją f-kinetyczną?
Lernen beginnen
Tak, na poziomie dystrybucji leku
Leki podatne na wypieranie z połączeń z białkami to...?
Lernen beginnen
doustne p/cukrzycowe, p/krzepliwe, p/padaczkowe, penicyliny, hydrokortyzon, doustne antykoncepcyjne, metotreksat, digoksyna.
Czy digoksyna jest łatwo wypieranym lekiem z połączęń z białkami?
Lernen beginnen
Tak
Jak ketokonazlo i erytromycyna zmieniaja stężenie niektórych leków?
Lernen beginnen
Poprzez hamowanie aktywności enzymów P-450 zwiększają C
Czy enzymy cytochromu P-450 są hamowane przez ketokonazol?
Lernen beginnen
Tak
Jak zablokowanie aktywności enzymów ściany p.p. wpłynie na C leków we krwi?
Lernen beginnen
Ich C we krwi wzrośnie
Czym jest spowodowane i czym skutkuje zwiększenie stężenia leku we krwi
Lernen beginnen
Zahamowaniem aktywności enzymów, zwiększenie siły działania i czasu działania
zahamowanie aktywności enzymów w przypadku prolekow prowadzi do...?
Lernen beginnen
Osłąbienia ich działania
Jakie czynniki modyfikują aktywność enzymów?
Lernen beginnen
Choroby, cykl miesięczny, wiek, pokarm i inne leki, występowanie szybkich i wolnych metabolizatorów
Jak przeb8iega metabolizm alkoholu?
Lernen beginnen
1. dehydrogenaza alkoholowa do aldehydu octowego 2. dehydrogenaza aldehydowa
interakcja disulfiramu/metronidazolu/chloramfenikolu/niektórych cefalosporyn 3 generacji z alkoholem polega na...?
Lernen beginnen
Hamowanie dehydrogenazy aldehydowej, wzrost aldehydu octowego-> zaburzenia czynności serca, wzrost p, zaczerwienienie twarzy i zaburzenia ośrodkowe
Czy leki moczopędne mogą byc stosowane w leczeniu zatruć?
Lernen beginnen
Tak, zwiększają filtrację kłębuszkową i objetość moczu- mogą więc zwiększać wydalanie leków i ich metabolitów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.