Język niemiecki poziom A1. Szkoła

 0    39 Datenblatt    bcedu
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
język chiński
Mówisz po chińsku?
Lernen beginnen
das Chinesisch (kein Plural)
Sprichst du Chinesisch?
język niemiecki
Lubię język niemiecki.
Lernen beginnen
das Deutsch (kein Plural)
Ich mag Deutsch.
język angielski
Mówię po angielsku.
Lernen beginnen
das Englisch (kein Plural)
Ich spreche Englisch.
język francuski
Nie umiem (języka) francuskiego.
Lernen beginnen
das Französisch (kein Plural)
Ich kann kein Französisch.
język obcy
Niemiecki jest moim językiem obcym.
Lernen beginnen
die Fremdsprache (die Fremdsprachen)
Deutsch ist meine Fremdsprache.
język włoski
Nie mówię po włosku.
Lernen beginnen
Italienisch (kein Plural)
Ich spreche kein Italienisch.
język łaciński
W szkole uczę się języka łacińskiego.
Lernen beginnen
das Lateinisch (kein Plural)
In der Schule lerne ich Lateinisch.
język rosyjski
On mówi trochę po rosyjsku.
Lernen beginnen
das Russisch (kein Plural)
Er spricht ein bisschen Russisch.
język hiszpański
Mówię po hiszpańsku.
Lernen beginnen
das Spanisch (kein Plural)
Ich spreche Spanisch.
historia
Lubię historię.
Lernen beginnen
die Geschichte (kein Plural)
Ich mag Geschichte.
napisać (na tablicy etc.)
Piszę na tablicy.
Lernen beginnen
anschreiben
Ich schreibe an der Tafel an.
odpowiedź
„To jest w Paryżu” jest odpowiedzią.
Lernen beginnen
die Antwort (die Antworten)
„Das ist in Paris” ist eine Antwort.
odpowiadać
Słuchaj i odpowiadaj!
Lernen beginnen
antworten
Höre und antworte!
zadanie
Zadanie 1 jest na stronie 10.(
Lernen beginnen
die Aufgabe (die Aufgaben)
Aufgabe 1. ist auf Seite 10.
odpowiadać
Proszę odpowiedzieć na pytania.
Lernen beginnen
beantworten
Beantworten Sie bitte die Fragen.
uzupełniać
Proszę uzupełnić.
Lernen beginnen
ergänzen
Ergänzen Sie, bitte.
wynik, rezultat
Jaki jest wynik tego zadania?
Lernen beginnen
das Ergebnis (die Ergebnisse)
Welches Ergebnis hat diese Aufgabe?
osiągać; dotrzeć (do celu)
Osiągnąłem dobry rezultat.
Lernen beginnen
erreichen
Ich habe das gute Ergebnis erreicht.
błąd
Zrobiłeś błąd.
Lernen beginnen
der Fehler (die Fehler)
Du machtest einen Fehler.
pytanie
Nauczycielka zadaje nam wiele pytań.
Lernen beginnen
die Frage (die Fragen)
Die Lehrerin stellt uns viele Fragen.
pytać
Uczniowie pytają, nauczycielka odpowiada.
Lernen beginnen
fragen
Die Schüler fragen, die Lehrerin antwortet.
pytać o
On pyta o wynik.
Lernen beginnen
fragen nach (+ Dat.)
Er fragt nach dem Ergebnis.
zadanie domowe
Zadanie domowe jest bardzo trudne.
Lernen beginnen
die Hausaufgabe (die Hausaufgaben)
Die Hausaufgabe ist sehr schwierig.
korygować, poprawiać
Niech Pani poprawi te zdania.
Lernen beginnen
korrigieren
Korrigieren Sie diese Sätze.
dyktando fonetyczne
Dzisiaj mam dyktando fonetyczne.
Lernen beginnen
das Lautdiktat (die Lautdiktate)
Heute habe ich das Lautdikat.
materiał
Materiał na kurs: zeszyt, podręcznik, słownik.
Lernen beginnen
das Material (die Materialien)
Das Material im Kurs: Heft, Kursbuch, Worterbuch...
test
Jutro on pisze test.
Lernen beginnen
der Test (die Tests)
Morgen schreibt er einen Test.
przedszkole
Jej dzieci są w przedszkolu.
Lernen beginnen
der Kindergarten (die Kindergärten)
Ihre Kinder sind im Kindergarten.
liceum (ogólnokształcące)
Chodzę do liceum.
Lernen beginnen
das Gymnasium (die Gymnasien)
Ich besuche Gymnasium.
ferie, wakacje
Spędzamy ferie w domu.
Lernen beginnen
die Ferien (kein Singular)
Wir verbringen Ferien zu Hause.
grupa
Dzisiaj będziecie pracować w grupach.
Lernen beginnen
die Gruppe (die Gruppen)
Heute werdet ihr in Gruppen arbeiten.
klasa
W tej klasie uczy się 22 uczniów.
Lernen beginnen
die Klasse (die Klassen)
22 Schüler lernen in der Klasse.
przerwa
Czy możemy zrobić przerwę?
Lernen beginnen
die Pause (die Pausen)
Können wir eine Pause machen?
semestr
On jest na ósmym semestrze.
Lernen beginnen
das Semester (die Semester)
Er ist im 8. Semester.
uczeń
On jest uczniem.
Lernen beginnen
der Schüler (die Schüler)
Er ist Schüler.
uczennica
Uczennica robi projekt.
Lernen beginnen
die Schülerin (die Schülerinnen)
Die Schülerin macht ein Projekt.
student
On jest studentem. Studiuje historię.
Lernen beginnen
der Student (die Studenten)
Er ist Student. Er studiert Geschichte.
studentka
Ona jest studentką na uniwersytecie Humboldta.
Lernen beginnen
die Studentin (die Studentinnen)
Sie ist Studentin an der Humboldt-Universität.
studiować
Klaudia studiuje język angielski i język niemiecki.
Lernen beginnen
studieren
Klaudia studiert English und Deutsch.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.