lekcja 12

 0    150 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nagły, nagle np. nagłe pytanie
nagle
Lernen beginnen
unvermittelt, z.B. eine unvermittelte Frage
auf einmal, oder plötzlich
bardzo czysty, lśniący,
Lernen beginnen
blitzblank
skręcić, np. skręcać w lewo
skręcić w ulicę
Lernen beginnen
einbiegen, zum beispiel nach links einbiegen
in eine Straße einbiegen
na parking
Lernen beginnen
auf den Parkplatz
bulić, wybulić
musiała wybulić za to dużo pieniędzy
Lernen beginnen
hinblättern
sie musste dafür viel Geld hinblättern
wyrwać się komuś, w sensie powiedzieć coś spontanicznie
wyrwać się z pytaniem, z uwagą
Lernen beginnen
herausplatzen
mit einer Frage, Bemerkung herausplatzen
smarkacz, gnojek (o młodej bezczelnej osobie)
Lernen beginnen
der Schnösel
głupi
Lernen beginnen
dämlich,
dumm
pozer, bufon
bufoniaste auto
Lernen beginnen
der Angeber
AngeberAuto
oprzeć, opierać
podparła się pod boki, oparła ręce na biodrach, założyła ręce na biodra
Lernen beginnen
stemmen, = stützen
sie stemmte die Arme in die Hüfte
biodra
Lernen beginnen
die Hüfte
zaczynać,
zaczynać pić
Lernen beginnen
ansetzen, = beginnen
zum Trinken ansetzen
zacząć mowę
Lernen beginnen
die Rede ansetzen
sapać, dyszeć
zasapana, zadyszana
Lernen beginnen
keuchen, = schnaufen
gekeucht = angeschnauft
przesunąć, pchać
wepchnąć
Lernen beginnen
schieben, schob, geschoben
schieben
wepchnęła się przed nim
Lernen beginnen
sie schob sich vor ihm
tłumaczyć, interpretować, np. wiersz interpretować
wskazywać np. na coś, np. wskazywać na kogoś palcem
Lernen beginnen
deuten, z.B. ein Gedicht deuten,
deuten, z.B. mit dem Finger auf jemanden deuten
łagodząco, uspokajająco
uspokoić osobę, uspokoić czyjś gniew
Lernen beginnen
beschwichtigend
beschwichtigen eine Person, = jemandes Zorn beschwichtigen
narobić sobie problemów lub przykrości
przez to narobiłam sobie dużych problemów
Lernen beginnen
sich (in dativ) Probleme oder Ärger einhandeln
dadurch habe ich mir große Probleme eingehandelt
nieznośny, np. hałas
Lernen beginnen
unerträglicher Lärm
przedłużać, przedłużyć coś
czas dłużył się nieznośnie
Lernen beginnen
etwas in die Länge ziehen, = verlängern
die Zeit zog sich unerträglich in die Länge
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
zachęcający, zachęcająco
Lernen beginnen
jemanden aufmuntern zu etwas
aufmunternd
skutek, następstwo, rezultat
Lernen beginnen
die Auswirkung
łagodny, delikatny
Lernen beginnen
mild
z powodu złej pogody
Lernen beginnen
wegen des schlechten Wetters
z powodu deszczu
Lernen beginnen
wegen des Regens
niewielki, mały
Lernen beginnen
gering
zużycie gazu z powodu łagodnej zimy jest niewielkie
Lernen beginnen
Gasverbrauch durch den milden Winter ist gering
magazyn, skład
Lernen beginnen
der Speicher,
das Lagerhaus, = der Lagerraum
pełny, napełniony
Lernen beginnen
gefüllt
dochód
Lernen beginnen
die Einnahme
realizować, przeprowadzać, dokonywać
realizować plan, dokonać zmian
Lernen beginnen
durchführen, zum beispiel Operation, Reform,
einen Plan durchführen, = Veränderungen durchführen
sprowadzać, importować
Lernen beginnen
einführen
sprawiać
to sprawia mi ogromną przyjemność
Lernen beginnen
bereiten
das bereitet mir großes Vergnügen
przyrządzać np. potrawę, kąpiel
Lernen beginnen
bereiten, z.B. die Speise, das Bad
przygotować się
Lernen beginnen
sich bereiten
przygotować się na śmierć
Lernen beginnen
sich zum Sterben bereiten
przesyłać, przewozić, transportować
Lernen beginnen
befördern
lubiany, popularny, ceniony, wzięty
Lernen beginnen
beliebt
porządny, poważny, wiarygodny
Lernen beginnen
seriös
sprzedawca, dostawca, usługodawca np. w zakresie dostawy usług telefonicznych, internetu
dostawca towaru
Lernen beginnen
Anbieter,
Lieferant
kształcić, szkolić
Lernen beginnen
ausbilden
skuteczny, odnoszący sukcesy
Lernen beginnen
erfolgreich
skuteczny środek
Lernen beginnen
eine erfolgreiche Maßnahme
reklama, marketing
Lernen beginnen
das Marketing
skuteczna reklama
Lernen beginnen
erfolgreiches Marketing
wzrastać, rosnąć,
znacząco wzrosła
Lernen beginnen
steigen
ist stark gestiegen
w Niemczech liczba ofert znacznie wzrosła
Lernen beginnen
In Deutschland ist die Zahl der Angebote stark gestiegen.
utrzymywać na najwyższym poziomie, dbać o najnowocześniejszy poziom
Lernen beginnen
auf dem neuesten Stand halten
dobrze się czuć, czuć się komfortowo
Lernen beginnen
sich wohl fühlen
załatwić, zaaranżować, pośredniczyć w załatwieniu czegoś
załatwić komuś posadę lub mieszkanie
Lernen beginnen
vermitteln
jemandem eine Stelle oder eine Wohnung vermitteln
przekazywać, przekazać np. wiedzę,
Lernen beginnen
vermitteln Lehrstoff, Wissen
zrelaksować się, odprężyć się
wypocząć, zrelaksować się
Lernen beginnen
sich entspannen
die Seele baumeln lassen
wykonywać, dokonywać, realizować
Lernen beginnen
ausführen,
durchführen
jak wykonać masaż
Lernen beginnen
wie man eine Massage ausführt
wyglądać,
Lernen beginnen
aussehen, sah aus, ausgesehen
przystojny
Lernen beginnen
gut aussehend
studiujący
Lernen beginnen
Studierende
skończony, ukończony
kończyć, ukończyć, np. szkołę
Lernen beginnen
abgeschlossen
abschließen, z.B. die Schule
określenie welness powstało
Lernen beginnen
der Begriff „Wellness“ ist entstanden
powstawać, powstać
Lernen beginnen
entstehen, entstand, ist entstanden
z jednej strony... z drugiej strony...
Lernen beginnen
einerseits ... andererseits...
z jednej strony jestem ciekawy, z drugiej strony boję się tego
Lernen beginnen
einerseits bin ich neugierig, andererseits habe ich Angst davor
dyrektor zarządzający, prezes
Lernen beginnen
der Geschäftsführer
masażysta, masażystka
Lernen beginnen
der Masseur, die Mas­seu­rin
przeprowadzać coś, realizować coś np. plan, operację, kabel pod ziemią,
Lernen beginnen
durchführen
kosmetyka
Lernen beginnen
die Schönheitspflege
kosmetyczka
Lernen beginnen
,
die Kosmetikerin
rozumieć pod czymś, przez coś
Lernen beginnen
etwas, unter etwas verstehen
głównie, przede wszystkim
przebierać się za coś lub kogoś
Lernen beginnen
hauptsächlich
sich verkleiden als
zasadniczy, istotny, główny np. problem, pytanie
Lernen beginnen
hauptsächlich, zum Beispiel, das Problem, die Frage
odprężenie
Lernen beginnen
die Entspannung
procedura, proces
Lernen beginnen
das Verfahren
ostatecznie
Lernen beginnen
letztlich
znak, oznaka, symbol
oznaka, symptom np. choroby
Lernen beginnen
das Zeichen
das Anzeichen, z.B. das Anzeichen der Krankheit
właśnie, akurat, po prostu
Lernen beginnen
eben
to jest akurat znak sukcesu wellness
Lernen beginnen
Das ist eben ein Zeichen des Erfolgs von Wellness.“
SPA, odnowa biologiczna
Lernen beginnen
die Wellness
traktowanie, opieka, leczenie, terapia,
Lernen beginnen
die Behandlung
opracowanie, omawiania (zagadnienia, tematu)
Lernen beginnen
die Behandlung
uprzywilejowany, faworyzowany
uprzywilejowane traktowanie
Lernen beginnen
bevorzugt
bevorzugte Behandlung
w miarę możliwości
Lernen beginnen
im Rahmen der Möglichkeiten
im Rahmen des Möglichen
w ramach czegoś
Lernen beginnen
im Rahmen einer oder eines
nieznany
nieznany adresat
Lernen beginnen
verzogen
verzogen Adressat
stypendium socjalne dla studentów
Lernen beginnen
BAföG
Bundesausbildungsförderungsgesetzes
składać wniosek o, wnioskować o
Lernen beginnen
etwas beantragen
kwota, suma
Lernen beginnen
der Betrag
że wnioskują o pomoc państwa
Lernen beginnen
dass sie Hilfe, beim Staat, beantragen
zwiększać, podnosić, podwyższać
Lernen beginnen
erhöhen
anheben
podołać czemuś, pokonać coś, uporać się z czymś, dać sobie z czymś radę
podołać zadaniu, uporać się z zadaniem
Lernen beginnen
etwas bewältigen, z.B. Probleme, Schwierigkeiten,
bewältigen die Aufgabe
mieć prawo do czegoś, mieć jakieś roszczenie
Lernen beginnen
einen Anspruch auf etwas haben
wzrost, zwiększanie
wzrost o 10 %
Lernen beginnen
die Zunahme
eine Zunahme um 10 %
adresat, odbiorca
adresat nie znany
Lernen beginnen
der Empfänger
Empfänger verzogen oder Empfänge unbekannt
stawka, kwota,
najwyższa kwota, maksymalna wysokość
Lernen beginnen
der Satz, die Sätze
der Höchstsatz
wynosić
to wynosi 100 euro
Lernen beginnen
betragen = liegen bei
es betragt hundert Euro, oder liegt bei 100 Euro
zachowywać się dobrze lub źle
niestosowne lub nieprzyzwoite zachowanie
Lernen beginnen
sich gut oder schlecht betragen, = sich gut oder schlecht benehmen
ungebührliches Betragen
liczba, ilość
liczba wniosków o stypendium socjalne wzrosła
Lernen beginnen
die Anzahl
die Anzahl der BAföG Anträge ist gestiegen
decydować o
Lernen beginnen
entscheiden über
prowadzić do
Lernen beginnen
führen zu
istnieć, być
zdać egzamin
Lernen beginnen
bestehen
die Prüfung bestehen
przez to powstaje niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
dadurch besteht die Gefahr
wzrost wniosków prowadzi do tego, że wiele z nich musi zostać odrzuconych
wzrost wniosków
Lernen beginnen
Die Zunahme der Anträge hat dazu geführt, dass viele davon abgelehnt werden müssen
die Zunahme der Anträge
przekraczać np. czas, prędkość, granicę
kto przekracza normalny czas studiów
Lernen beginnen
überschreiten
wer die Regelstudienzeit überschreitet
tracić, gubić
Lernen beginnen
verlieren, verlor, hat verloren
dlatego
dlatego była zirytowana
Lernen beginnen
daher
daher war sie verärgert
dużo czytał, dlatego o tym wie
Lernen beginnen
er hat viel gelesen, daher weiß er das
dział spraw studenckich (część administracji uczelni wyższej zajmująca się opieką socjalną)
Lernen beginnen
das Studentenwerk
zgodzić się na coś, uzgodnić coś
niemieccy politycy nie zgodzili się na to
Lernen beginnen
sich einig sein über
die deutschen Politiker sind sich nicht darüber einig
stawka, kwota,
zdanie
Lernen beginnen
der Satz, die Sätze
der Satz, die Sätze
podnieść, podwyższyć, zwiększyć
Lernen beginnen
anheben
er­hö­hen
ustalona kwota
ustalać
Lernen beginnen
ein festgelegter Betrag
festlegen
powinno być podwyższone
Lernen beginnen
angehoben werden sollen
zachęcić
Lernen beginnen
ermutigen,
ermuntern
zachęcam moją córkę do mówienia
Lernen beginnen
ich ermutige meine Tochter zum Reden
Ich ermuntere meine Tochter zum Reden
zachęcałam ją - w imperfekcie
zachęcałam ją - w Perfekcie
Lernen beginnen
ich ermutigte sie, = ich ermunterte sie
Ich habe sie ermutigt
to nie brzmi zachęcająco
Lernen beginnen
Das klingelt nicht ermunternd
matka karci dziecko, krzyczy na dziecko
Lernen beginnen
Mutter schimpft mit dem Kind
wyzywać kogoś, wymyślać komuś, pomstować na kogoś (nie bezpośrednio)
ona pomstuje na szefa, wyzywa szefa (ale nie bezpośrednio)
Lernen beginnen
auf jemanden oder etwas schimpfen
sie schimpft auf den Chef
gniew, złość
wpaść w gniew
Lernen beginnen
der Zorn
in Zorn geraten
gniewać się na kogoś
pogniewałem się na niego
Lernen beginnen
sich über jemanden ärgern
ich habe mich über ihn geärgert
gniewam się o to, że nie powiedziała prawdy
Lernen beginnen
ich ärgere mich darüber, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat
rozpuszczać
rozpuszczone dziecko
Lernen beginnen
verziehen,
verzogenes Kind
rozpieszczać
rozpieszczone dziecko
Lernen beginnen
verwöhnen
verwöhntes Kind
wybredny
Lernen beginnen
wählerisch
verwöhnt
oprzeć się plecami o drzwi
Lernen beginnen
sich mit dem Rücken gegen die Tür stemmen
podnosić np. ciężary
hamować na nartach
Lernen beginnen
stemmen die Gewichte
stemmen
ciężar, waga (w sensie że coś ileś waży)
ciężarek, ciężarki
Lernen beginnen
das Gewicht, kein Plural
das Gewicht, die Gewichte
osiągać, podnosić (używa się mówiąc o gospodarce)
osiągać np. plony, wygraną, obrót
Lernen beginnen
erwirtschaften
erwirtschaften Erträge, erwirtschaften Gewinne, erwirtschaften Umsatz
obrót, obroty
Lernen beginnen
der Umsatz, die Umsätze
około
Lernen beginnen
von rund
gegen
te małe sklepiki osiągają obrót około 10 mln euro na rok
Lernen beginnen
Diese kleinen Geschäfte erwirtschaften einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr
coś prowadzić np. badania, ale też firmę
uprawiać coś, zajmować się czymś zawodowo
Lernen beginnen
etwas betreiben z.B. Forschung, Firma
betreiben, z.B. Sport, Politik
zająć kogoś, zatrudnić
Lernen beginnen
beschäftigen
stały klient
Lernen beginnen
Stammkunde
lokalny, miejscowy
Lernen beginnen
örtlich
lokalne położenie
Lernen beginnen
örtliche Lage
lokalizacja, siedziba
Lernen beginnen
der Standort
lub też, albo
Lernen beginnen
beziehungsweise
wykrywać, ustalać, prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
ermitteln
załatwić, zaaranżować, pośredniczyć w załatwieniu czegoś
Lernen beginnen
vermitteln
dać do zrozumienia, sugerować,
Lernen beginnen
andeuten
wmawiać
Lernen beginnen
einreden
pomstować na kogoś, wymyślać na kogoś, np. na szefa
kogoś zwymyślać ze złości lub wściekłości, np. matka wymyśla synowi, beszta syna
Lernen beginnen
schimpften auf den Chef
jemanden schimpfen, z.B. die Mutter schimpft ihren Sohn.
sapiący, dyszący
Lernen beginnen
keuchend,
schnaufend
sugerować, dać do zrozumienia
Lernen beginnen
andeuten
wyzywać kogoś, zwymyślać kogoś, najczęściej obraźliwymi słowami
wymyślać na coś, pomstować na coś, najczęściej na rzecz, a nie osobę
Lernen beginnen
jemanden beschimpfen, z.B. "Du Arschloch!", das ist beschimpfen.
schimpfen über etwas, z.B. Heute ist aber wieder ein scheiß Wetter - ich schimpfe über das Wetter.
nakrzyczeć na kogoś, zbesztać kogoś, używa się najczęściej gdy ktoś (dziecko) lub coś (zwierzę) narozrabia, nabroi
kogoś ostrymi słowami krytykować, np. mama kłóci się się z dzieckiem, krzyczy na dziecko krytykując je
Lernen beginnen
jemanden ausschimpfen, z.B. Kinder wegen etwas ausschimpfen
schimpfen mit, z.B. die Mutter schimpft mit dem Kind
upominać kogoś
Lernen beginnen
zurechtweisen
niestosowny, nieodpowiedni
Lernen beginnen
ungebührlich
prowadzę własną firmę
zajmować się polityką, zajmować się sportem
Lernen beginnen
ich betreibe eigene Firma
betreiben die Politik, betreiben den Sport

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.