Leki p/depresyjne IMAO, NRI, SNDRI, NRI, SARI, antag. alfa2

 0    14 Datenblatt    moszczynskajola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
IMAO interakcje
Lernen beginnen
Niebezpieczne, zagrażające życiu z tyraminą (ser, wina, rośliny strączkowe, konserwy). Z sympatykomimetykami: zwyżka RR, nudności, wymioty, hipertermmia, bradykardia
IMAO-A Nieodwracalne
Lernen beginnen
fenelzyna, tranylcypromina, iproniazyd, izokarbazyd;
IMAO-A Odwracalne
Lernen beginnen
Moklobemid (Aurorix) Beflotakson, Brofaromina
IMAO-A Odwracalne zastosowanie
Lernen beginnen
Depresje z zahamowaniem, fobiach społecznych
NRI wymienić
Lernen beginnen
Reboksetyna, wiloksazyna
NRI zastosowanie
Lernen beginnen
leki II rzutu w depresji z towarzyszącą APATIĄ, SPOWOLNIENIEM PSYCHORUCHOWYM, TRUDN. W KONCENTRACJI Zalety klasycznych TLPD bez DN zw z cholinol. i inn.
NDRI wymienić
Lernen beginnen
bupropion (Zyban)
NDRI wskazania
Lernen beginnen
wspom. przy leczeniu uzależ. od nikotyny; depresja, ADHD, ch. dwubiegunowa; zaburzenia seksualne przy stos SSRI. Może powodować drgawki
SNRI wymienić
Lernen beginnen
wenlaflaksyna, milnacipran, duloksetyna
SNRI wskazania
Lernen beginnen
zespoły depresyjne o różnym nasileniu; jeden z nich (...) w leczeniu uogóln. zaburz lękowego i lęku napadowego i jest p/wsk w nadciśnieniu
SARI wymienić
Lernen beginnen
Trazodon, Nefazodon
SARI mechanizm
Lernen beginnen
jako antag rec 5HT2a powodują nasilenie transmisji serotoninergicznej i zmniejszenie DN. +są inh. wychwytu zwrotnego serotoniny
SARI wskazania
Lernen beginnen
zespoły depresyjne z lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu; w łagodnych zespołach abstynencyjnych po odstawieniu BZD
SARI działania niepożądane
Lernen beginnen
priapizm-przedłużony wymaga leczenie urologicznego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.