mamy mówią po angielsku 3

 0    179 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przysiad
Lernen beginnen
squat
pajacyki (skoki)
Lernen beginnen
jumping jacks
nie zrywaj kwiatów
Lernen beginnen
don't pluck flowers
naciągnij koldrę
Lernen beginnen
pull up cover
guma rozpuszczalna
Lernen beginnen
chewits
zrzęda zrzędliwy
Lernen beginnen
grump grumpy
o co to marudzenie?
Lernen beginnen
what's this fuss about
toi toi
Lernen beginnen
porta potty
mamoza
Lernen beginnen
mummy phase
zdejmij strup
Lernen beginnen
pick the scab off
dlubanie w strupie
Lernen beginnen
pick at the scab
na czworakach
Lernen beginnen
on all fours
czy mógłbyś sprawdzić, czy możemy jechac?
Lernen beginnen
could you check if we can go?
Twoja herbata paruje, więc musi być gorąca.
Lernen beginnen
your tea is steaming so it must be hot.
z herbaty unosi się para
Lernen beginnen
steam is rising from your tea
para wodna
Lernen beginnen
water vapour
wypnij swój tyłek
Lernen beginnen
stick your bum out
wychyl się do przodu
Lernen beginnen
bend forwards
przechylić się do tyłu
Lernen beginnen
lean back
strzepnij
Lernen beginnen
give it a shake
Muszę wykręcić twoje majtki nad wanną.
Lernen beginnen
I need to give your underpants a squeeze over the tub.
wykręć mokre ubrania
Lernen beginnen
wring out wet clothes
zakrec w prawo
Lernen beginnen
Righty tighty
luzuj w lewo (srubke)
Lernen beginnen
lefty loosey
nie drap, będzie swędzić
Lernen beginnen
don't scratch, it will itch
piankowe strzałki
Lernen beginnen
foam darts
pociągnij za spust, aby strzelić
Lernen beginnen
pull the trigger to shot
nie celujcie we mnie
Lernen beginnen
don't aim at me
ubić jajko
Lernen beginnen
whip the egg
rozbić jajko
Lernen beginnen
crack the egg
to toczy się
Lernen beginnen
it rolls
Koparko-ładowarki
Lernen beginnen
backhoe loader
widelec jest do jedzenia
Lernen beginnen
fork is for eating
Chochla służy do podawania zupy.
Lernen beginnen
A ladle is used for serving soup.
Ok, niech to będzie jeż
Lernen beginnen
Ok, let it be a hedgehog
Daszek czapki z daszkiem jest czerwony
Lernen beginnen
The peak of your baseball cap is red
Z jakiego samochodu pochodzą te koła?
Lernen beginnen
Which car are those wheels from?
kto za tym stoi?
Lernen beginnen
Who's behind it?
czyja to robota?
Lernen beginnen
Who’s job it is?
spierdziałeś się?
Lernen beginnen
have you dropped one?
czy ktoś wypuścił bączka?
Lernen beginnen
have someone let Fluffy off the train?
chrupki kukurydziane
Lernen beginnen
corn puffs
święta krowa
Lernen beginnen
sacred cow
wyczyść zęby nitką
Lernen beginnen
floss your teeth
przestań przeciągać
Lernen beginnen
stop stalling
suchy makaron
Lernen beginnen
plain pasta
Rozdrobnione na drobne kawałki
Lernen beginnen
Crushed into smithereens
Zmiażdżyłeś czubek kredki
Lernen beginnen
You crushed the tip of the crayon
zaciśnij pięść
Lernen beginnen
clench your fist
Poczekajmy, aż przejdą
Lernen beginnen
Let's wait till they pass
grudkowaty
Lernen beginnen
lumpy
rzep
Lernen beginnen
burr
wyrzuciłeś zielone (kostką)
Lernen beginnen
you rolled green
idź do najbliższego zielonego pola
Lernen beginnen
move to the nearest green field
przenieś Jeża na czerwone pole
Lernen beginnen
move the Hedgehog to the red field
znalazłeś skrót, przejdź do najbliższego Czerwonego pola
Lernen beginnen
you've found a shortcut, move to the nearest Red field
Straciłeś swoje jagody
Lernen beginnen
You've Lost Your berries
wróć do najbliższego niebieskiego pola
Lernen beginnen
move back to the nearest blue field
przejdź do następnego tego samego koloru
Lernen beginnen
move to the next one of the same color
to jabłko jest zgniłe
Lernen beginnen
this apple is rotten
jabłko ma dziury od owadów
Lernen beginnen
the apple has holes from insects
jeśli część jabłka jest zła, całe jabłko jest złe
Lernen beginnen
if part of the apple is bad, the whole apple is bad
jeśli jabłka przekroczyły datę ważności, wyrzuć je
Lernen beginnen
if the apples have passed their expiration date, throw them out
to jabłko jest po prostu posiniaczone, nadal można je jeść
Lernen beginnen
this apple is just bruised, it's still save to eat
śliwka jest trochę popsuta
Lernen beginnen
the plum is a bit off
Samochód przejechał na czerwonym świetle
Lernen beginnen
The car run the red light
To tylko dla ozdoby
Lernen beginnen
It's just for decoration.
Samochód jedzie do tyłu
Lernen beginnen
Car is driving in reverse
metka z tyłu
Lernen beginnen
the label at the back
Jest odwrotnie
Lernen beginnen
It's the other way round
chmura koników polnych
Lernen beginnen
a cloud of grasshoppers
musisz się rozpędzić, aby wjechać na tę górkę
Lernen beginnen
you have to speed up to get on that hill
stado kur
Lernen beginnen
a brood of hens
stado ptaków
Lernen beginnen
a flight of birds
stado jagniąt
Lernen beginnen
a fall of lambs
stado krów
Lernen beginnen
a flink of cows
sfora psów
Lernen beginnen
a pack of dogs
ławica ryb
Lernen beginnen
a shoal of fish
gruppa żab
Lernen beginnen
an army of frogs
rój pszczół
Lernen beginnen
a swarm of bees
kolonia mrówek
Lernen beginnen
a colony of ants
grupa motyli
Lernen beginnen
a flight of butterflies
grupa pająków
Lernen beginnen
a clutter of spiders
niektóre mogą się wcale nie pojawiać
Lernen beginnen
some may not appear at all
zwiń
Lernen beginnen
roll it up
odwiń
Lernen beginnen
unroll
przeleciało/przebiło się na drugą stronę kartki
Lernen beginnen
it bled through
zamazało się
Lernen beginnen
it blurred
poczekać na swoją kolej
Lernen beginnen
wait your turn
on się tym teraz bawi
Lernen beginnen
he's playing with it now
dzielenie się jest dbaniem o innych
Lernen beginnen
sharing is caring
weź inne zabawki
Lernen beginnen
take some other toys
podnieś podpórkę
Lernen beginnen
put the kickstand up
opuść podpórkę
Lernen beginnen
put the kickstand down
Postaw rower na podpórce
Lernen beginnen
Stand the bike on the kickstand
Rysuj palcem na zaparowanym oknie
Lernen beginnen
Draw with a finger on a steamy window
popij
Lernen beginnen
wash down
Truskawki są poza sezonem
Lernen beginnen
Strawberries are out of season
ziarno ryżu
Lernen beginnen
grain of rice
kolka
Lernen beginnen
side stitch
Jak ten czas leci
Lernen beginnen
how time flies
akurat, marne szanse
Lernen beginnen
fat chance
nie interesuj się
Lernen beginnen
butt out
jaka jest marka tego samochodu?
Lernen beginnen
what is the make of this car?
znaczek
Lernen beginnen
badge
Pozwól mi cię tam zabrać (na barana)
Lernen beginnen
Let me get you ride up there
wskakuj (na barana)
Lernen beginnen
just right on
zgrabmy liście w stos
Lernen beginnen
let's rake the leaves into a pile
opadłe liście
Lernen beginnen
fallen leaves
nerka torba
Lernen beginnen
bum bag
dlaczego wysypałeś na siebie klocki?
Lernen beginnen
why did you spill the blocks over yourself?
zrobiło się wiotkie
Lernen beginnen
it got flabby
załóż pokrywę/korek
Lernen beginnen
put the lid on
torebka z owocami
Lernen beginnen
fruit pouch
karton
Lernen beginnen
carton
ostatnia łyżka
Lernen beginnen
last spoonful
uczeń zerówki
Lernen beginnen
reception pupil
zgarnąć okruchy ze stołu
Lernen beginnen
scoop crumbs off the table
przykręcić wodę
Lernen beginnen
turn down the water
Nakłułem się igłą
Lernen beginnen
I pricked myself with a needle
słone paluszki
Lernen beginnen
salty sticks
żółwik
Lernen beginnen
fist bump
drzwi obrotowe
Lernen beginnen
revolving door
leje jak z cebra
Lernen beginnen
it's bucketing down
to mżawka (mży)
Lernen beginnen
it's drizzling
ulewa
Lernen beginnen
it's pouring (with rain)
wstaw wodę na herbatę
Lernen beginnen
put the kettle on
mysia nora
Lernen beginnen
mousehole
rozkopać kołdrę
Lernen beginnen
kick off covers
kółko od puszki
Lernen beginnen
ring pull
nie zapomnij umyć napletka
Lernen beginnen
don't forget to wash your foreskin
naciągnij napletek
Lernen beginnen
pull your foreskin
Jestem zdyszany
Lernen beginnen
I'm out of breath
cząstka pomarańczy
Lernen beginnen
segment
biała cześć pomarańczy
Lernen beginnen
pith
stopień /stołek
Lernen beginnen
step stool
czy to uciska ci brzuszek?
Lernen beginnen
is it squashing your tummy?
(koszulka) wciąż wychodzi ze spodni
Lernen beginnen
it keeps coming untucked
to mnie gryzie (np sweter)
Lernen beginnen
it tickling me
buty szczypią mnie w stopy
Lernen beginnen
the shoes are pinching my feet
(buty) powodują odciski (na stopach)
Lernen beginnen
they are giving me blisters
przyssawki
Lernen beginnen
suction cups
to idzie tutaj
Lernen beginnen
it goes here
stop (znak)
Lernen beginnen
stop and give way
Ruch jednokierunkowy
Lernen beginnen
one-way traffic
wytlaczanka
Lernen beginnen
egg box
Co ty na to?
Lernen beginnen
what do you say?
rzućmy więc monetą
Lernen beginnen
lets toss a coin then
husiu
Lernen beginnen
whee
z górki na pazurki
Lernen beginnen
zooom down the hill
jutro jest dzień szkolny, powinieneś wcześnie iść spać
Lernen beginnen
tomorrow is a school day, you should go to bed early
nie będzie szansy na wyspanie się
Lernen beginnen
there will be no chance to sleep in
idź spać wcześnie albo jutro zaśpisz
Lernen beginnen
go to sleep early or you'll oversleep tomorrow
Ten kubek jest pęknięty
Lernen beginnen
This cup is cracked
Ten kubek jest uszczerbiony
Lernen beginnen
This cup is chipped
dziurkacz
Lernen beginnen
puncher
kładka dla pieszych
Lernen beginnen
footbridge
odpad wielkogabarytowy
Lernen beginnen
bulky waste
trzymaj się w liniach (podczas kolorowania)
Lernen beginnen
stay within the lines
przekraczasz linię (podczas kolorowania)
Lernen beginnen
you are going over the line
podjazd dla wózków inwalidzkich
Lernen beginnen
wheelchair ramp
blokada koła
Lernen beginnen
wheel clamp
straż miejska
Lernen beginnen
municipial police
mjuːˈnɪs.ɪ. pəl
Słaby żart
Lernen beginnen
lame joke
uciekaj mi stad!
Lernen beginnen
off you go
Potrzebuję mojej prywatności
Lernen beginnen
I need my privacy
Jeśli chcesz, możesz pójść na pomarańczową zjeżdżalnię, my poczekamy.
Lernen beginnen
If you want, you can go on the orange slide, we'll wait.
Najpierw posprzątaj (puzzle)
Lernen beginnen
Tidy up first
będzie zbyt duży bałagan z tymi wszystkimi układankami na podłodze
Lernen beginnen
it'll be too messy with all those jigsaws on the floor
(puzzle) mogą się pomieszać.
Lernen beginnen
they could mix up.
nie musisz tego wszystkiego jeść
Lernen beginnen
you don't need to eat it all
nie wypychaj ust
Lernen beginnen
don't stuff your mouth
opędzlować rozbełtanym jajkiem
Lernen beginnen
Brush with egg wash
zanurz pędzel
Lernen beginnen
dip the brush
uwolnij rękę i włóż rękę do pasa bezpieczeństwa
Lernen beginnen
free your hand and put your arm inside the seat belt
to nie może zmoknąć
Lernen beginnen
it can't get wet
nie mocz/zanurzaj tego
Lernen beginnen
don't soak it
trzymaj to nad wodą
Lernen beginnen
keep it above the water
woda go zniszczy
Lernen beginnen
water is going to damage it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.