medyczne podstawowe

 0    1.219 Datenblatt    anaida
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ankylosing spondylitis
Lernen beginnen
usztywnienie kręgów
angioma
Lernen beginnen
naczyniak
atrial
Lernen beginnen
przedsionkowy
barbiturism
Lernen beginnen
zatrucie lub przedawkowanie barbituranów
blindness
Lernen beginnen
ślepota
brain-damaged
Lernen beginnen
z uszkodzeniem mózgu (+1 inne znaczenie)
cancer patient
Lernen beginnen
osoba chora na raka
chiropody
Lernen beginnen
leczenie i pielęgnacja stóp
coelioscopy
Lernen beginnen
laparoskopia (wziernikowanie jamy otrzewnej)
coniosis, dust disease
Lernen beginnen
pylica płuc (choroba)
crossmatch
Lernen beginnen
przeprowadzać próbę krzyżową
decapsulate
Lernen beginnen
obłuszczać, odłuszczać (np. nerkę)
dermatosis
Lernen beginnen
dermatoza, choroba skóry
diphtherial, also: diphtheric, also: diphtheritic
Lernen beginnen
błoniczny, dyfteryjny
dysmnesia
Lernen beginnen
zaburzenie pamięci
electromyography
Lernen beginnen
elektromiografia
endometritis
Lernen beginnen
zapalenie błony śluzowej macicy
ESR, erythrocyte sedimentation rate
Lernen beginnen
OB, odczyn Biernackiego, opad krwi
fibroid
Lernen beginnen
włókniak (+1 inne znaczenie)
gene therapy
Lernen beginnen
terapia genowa
grommet
Lernen beginnen
BrE dren śródbębenkowy (+1 inne znaczenie)
health screening
Lernen beginnen
badania przesiewowe
hernioplasty
Lernen beginnen
plastyka przepukliny
hydrocephalic, hydrocephalous
Lernen beginnen
cierpiący na wodogłowie
immunodeficiency
Lernen beginnen
niedobór odporności
inpatient
Lernen beginnen
pacjent, chory, hospitalizowany (+1 inne znaczenie)
ischias
Lernen beginnen
rwa kulszowa, ischias
lentivirus
Lernen beginnen
lentiwirus
mackintosh sheet
Lernen beginnen
nieprzemakalna podkładka
microsurgical specialist
Lernen beginnen
specjalista w dziedzinie mikrochirurgii
myoma
Lernen beginnen
mięśniak
nosology
Lernen beginnen
klasyfikacja chorób, nozologia
orofacial cleft defect
Lernen beginnen
rozszczep wargi i podniebienia
paranoid schizophrenia
Lernen beginnen
schizofrenia paranoidalna
petit mal
Lernen beginnen
mały napad padaczkowy
pneumonia
Lernen beginnen
zapalenie płuc
prolapse
Lernen beginnen
wypadanie
rebound phenomenon
Lernen beginnen
zespół odstawienia
roseola
Lernen beginnen
wysypka różowa, różyczka
shared care
Lernen beginnen
BrE podział kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej pomiędzy rodzinę i agendę pomocy społecznej
sternotomy
Lernen beginnen
nacięcie mostka
tachycardiac
Lernen beginnen
częstoskurczowy
trabeculectomy
Lernen beginnen
trabekulektomia (okulistyczny zabieg operacyjny)
uveitis
Lernen beginnen
zapalenie naczyniówki oka
waterbrash
Lernen beginnen
zgaga
angioplasty
Lernen beginnen
plastyka naczynia
atrial fibrillation
Lernen beginnen
migotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
barium meal
Lernen beginnen
papka barowa (podawana do połknięcia przed badaniem RTG)
blood alcohol content, BAC, blood alcohol level
Lernen beginnen
poziom alkoholu we krwi
breath sounds
Lernen beginnen
szmery oddechowe
cancer prevention
Lernen beginnen
zapobieganie zachorowaniom na raka
chlamydia
Lernen beginnen
chlamydia (choroba przenoszona drogą płciową) (+3 inne znaczenia)
BrE coelom, AmE celom
Lernen beginnen
jama ciała
conization
Lernen beginnen
konizacja (wycięcie stożka tkanki z szyjki macicy)
crossover study
Lernen beginnen
badanie skuteczności wariantów terapii
decerebrate
Lernen beginnen
odkorkować, odmóżdżyć (+1 inne znaczenie)
desaturation
Lernen beginnen
desaturacja
dipsomania
Lernen beginnen
dypsomania, opilstwo okresowe
dyspareunia
Lernen beginnen
dyspareunia
electroretinogram, (abbreviation) ERG
Lernen beginnen
elektroretinogram
endomorph
Lernen beginnen
endomorfik (osoba charakteryzująca się ciężką budową ciała)
etherize, BrE etherise
Lernen beginnen
znieczulać eterem, usypiać eterem
fibroma
Lernen beginnen
włókniak (łagodny nowotwór)
gene-splicing
Lernen beginnen
składanie genów
growth factor
Lernen beginnen
czynnik wzrostowy
health system
Lernen beginnen
system zdrowotny
herniotomy
Lernen beginnen
operacja przepukliny
hydrocephaly, hydrocephalus
Lernen beginnen
wodogłowie
immunodeficient
Lernen beginnen
wykazujący obniżoną odporność
insolation
Lernen beginnen
formal udar słoneczny (+2 inne znaczenia)
itchiness
Lernen beginnen
swędzenie, świąt (+1 inne znaczenie)
leprosy
Lernen beginnen
trąd
macrocephalic, macrocephalous
Lernen beginnen
makrocefaliczny (wielkogłowy)
milk fever
Lernen beginnen
gorączka spowodowana zastojem mleka (u niemowlęcia)
myopathy
Lernen beginnen
miopatia
nourished
Lernen beginnen
technical odżywiony, karmiony
orphan drug
Lernen beginnen
lek sierocy
paraplegia
Lernen beginnen
paraliż obustronny
phagocytosis
Lernen beginnen
fagocytoza
pneumothorax
Lernen beginnen
odma opłucnowa
prophylaxis
Lernen beginnen
profilaktyka
recommended daily amount, RDA
Lernen beginnen
zalecana dawka dzienna
rupture
Lernen beginnen
przepuklina (+4 inne znaczenia)
shingles
Lernen beginnen
półpasiec (choroba) (+1 inne znaczenie)
still tissue
Lernen beginnen
tkanka martwa
BrE tachypnoea, AmE tachypnea
Lernen beginnen
przyspieszony oddech
tracheostomy tube
Lernen beginnen
rurka intubacyjna
vaccinology
Lernen beginnen
nauka o szczepionkach, wakcynologia
wen
Lernen beginnen
torbiel łojowa
allergist
Lernen beginnen
alergolog
anicteric
Lernen beginnen
bezżółtaczkowy
atrial flutter
Lernen beginnen
trzepotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
Barlow's syndrome, mitral valve prolapse
Lernen beginnen
zespół Barlowa, wypadanie płatka zastawki mitralnej
blood blister
Lernen beginnen
pęcherzyk wypełniony krwią
breech delivery, breech birth
Lernen beginnen
poród pośladkowy
cancer research
Lernen beginnen
badania nad rakiem
chloasma
Lernen beginnen
ostuda, plama barwnikowa (np. na twarzy)
cohort study
Lernen beginnen
badanie kohorty
conjunctivitis
Lernen beginnen
zapalenie spojówek
croup
Lernen beginnen
krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (+1 inne znaczenie)
deciduitis
Lernen beginnen
zapalenie błony doczesnej
desensitization, BrE desensitisation
Lernen beginnen
odczulanie
disease progression
Lernen beginnen
rozwój choroby, postęp choroby
dyspepsia
Lernen beginnen
niestrawność
electroretinography
Lernen beginnen
elektroretinografia
endoparasite
Lernen beginnen
pasożyt wewnętrzny
etiological
Lernen beginnen
etiologiczny
fibromatosis
Lernen beginnen
włókniak
BrE general anaesthetic, AmE general anesthetic
Lernen beginnen
środek znieczulenia ogólnego
guaiacum, guaiocum, guaiac resin
Lernen beginnen
żywica gwajakowa
hearing loss
Lernen beginnen
utrata słuchu (głównie częściowa)
heroic treatment
Lernen beginnen
podtrzymywanie życia za wszelką cenę
hydropathic
Lernen beginnen
hydropatyczny (związany z hydroterapią)
immunofluorescence
Lernen beginnen
immunofluorescencja (metoda badania reakcji antygen-przeciwciało) (+1 inne znaczenie)
inspirator
Lernen beginnen
inhalator (+1 inne znaczenie)
jail fever
Lernen beginnen
tyfus
lesion
Lernen beginnen
obrażenie, uszkodzenie, rana, zmiana chorobowa na ciele
macrocephaly
Lernen beginnen
makrocefalia, wielkogłowie
modality
Lernen beginnen
sposób leczenia, procedura leczenia (+1 inne znaczenie)
myopia
Lernen beginnen
krótkowzroczność
NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction
Lernen beginnen
zawał bez uniesienia odcinka ST
orphan embryo
Lernen beginnen
zamrożony embrion, do którego rodzice zrzekli się praw
parathyroidism
Lernen beginnen
zaburzenie pracy gruczołów przytarczycznych
phalange, phalanx
Lernen beginnen
falanga (kość palca, paliczek) (+1 inne znaczenie)
podiatry
Lernen beginnen
podologia, podiatria (dziedzina medycyny zajmująca się chorobami stóp)
proprietary medicine
Lernen beginnen
lek chroniony patentem (o zastrzeżonej nazwie)
recovery position
Lernen beginnen
pozycja bezpieczna (podczas udzielania pierwszej pomocy)
SAD, seasonal affective disorder
Lernen beginnen
sezonowe zaburzenie afektywne
shunt
Lernen beginnen
zespolenie (+7 innych znaczeń)
stoma
Lernen beginnen
sztuczna przetoka
tamponade
Lernen beginnen
tamponada (zatrzymanie krwawienia przy użyciu gazy)
tracheotomy
Lernen beginnen
tracheotomia, nacięcie tchawicy
vaginosis
Lernen beginnen
zakażenie pochwy
wheal response
Lernen beginnen
bąbel pokrzywkowy
alkalosis
Lernen beginnen
zasadowica, alkaloza (podwyższony poziom zasad we krwi)
atrioventricular block, AV block
Lernen beginnen
blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
barrel chest
Lernen beginnen
beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca)
blood clot
Lernen beginnen
skrzep krwi
Bright's disease
Lernen beginnen
choroba Brighta
cancer screening
Lernen beginnen
badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych
chlorosis
Lernen beginnen
blednica (+1 inne znaczenie)
cold pack
Lernen beginnen
zimny okład (z mokrego prześcieradła) (+1 inne znaczenie)
connate
Lernen beginnen
wrodzony (+3 inne znaczenia)
croupous
Lernen beginnen
krupowy
decoct
Lernen beginnen
prygotowywać wywar, wygotować
desert fever
Lernen beginnen
kokcydioidmikoza
disinhibit
Lernen beginnen
odhamowywać (+1 inne znaczenie)
dysphagia
Lernen beginnen
utrudnione połykanie, dysfagia
electrosurgery
Lernen beginnen
elektrochirurgia
endophtalmitis
Lernen beginnen
wewnątrzgałkowe zapalenie oka
eugenics
Lernen beginnen
eugenika (dział medycyny)
fibromatous
Lernen beginnen
włókniejący
general paralysis of the insane, (abbreviation) GPI
Lernen beginnen
porażenie postępujące
gumboil
Lernen beginnen
ropień dziąsła
heart block
Lernen beginnen
blok przewodnictwa sercowego
herpangina
Lernen beginnen
opryszczkowe zapalenie gardła
hydropathy
Lernen beginnen
wodolecznictwo
immunogenic
Lernen beginnen
wywołujący reakcję immunologiczną, immunogenny
inspire
Lernen beginnen
wdychać (+2 inne znaczenia)
jaundice
Lernen beginnen
żółtaczka (+1 inne znaczenie)
leucopenia
Lernen beginnen
zmniejszona liczba białych krwinek we krwi
macrosomia
Lernen beginnen
makrosomia, gigantyzm
moist rales
Lernen beginnen
rzężenia wilgotne
myositis
Lernen beginnen
zapalenie mięśni
nuchal
Lernen beginnen
karkowy
BrE orthopaedics, AmE orthopedics
Lernen beginnen
ortopedia
paratyphoid
Lernen beginnen
dur rzekomy, paradur
phantom pregnancy
Lernen beginnen
ciąża urojona
polio vaccine
Lernen beginnen
szczepionka przeciw polio
prosopagnosia
Lernen beginnen
prozopagnozja (zaburzenie polegające na nierozpoznawaniu twarzy)
recovery room
Lernen beginnen
pokój wybudzeń (w szpitalu)
saline
Lernen beginnen
sól fizjologiczna (+1 inne znaczenie)
sialorrhea
Lernen beginnen
ślinotok
stoma patient
Lernen beginnen
pacjent ze sztuczną przetoką
tardive
Lernen beginnen
późny, opóźniony (zwłaszcza w odniesieniu do objawów choroby)
tracheotomy tube
Lernen beginnen
rurka tracheotomijna
vagotomy
Lernen beginnen
przecięcie nerwu błędnego, wagotomia
whitehead
Lernen beginnen
tłuszczak
allergic reaction
Lernen beginnen
reakcja alergiczna
ankylosis, also: anchylosis
Lernen beginnen
zesztywnienie stawu
atrioventricular dissociation
Lernen beginnen
rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
barrier nursing
Lernen beginnen
trzymanie chorego w izolatce
blood clotting agent
Lernen beginnen
czynnik krzepnięcia krwi
brittle bones, brittle-bone disease
Lernen beginnen
wrodzona łamliwość kości
cancer specialist
Lernen beginnen
onkolog, lekarz chorób nowotworowych
chlorotic
Lernen beginnen
bledniczy
cold-pack
Lernen beginnen
zawijać w mokre prześcieradło (dla zbicia gorączki) (+1 inne znaczenie)
connective tissue disease
Lernen beginnen
kolagenoza, choroba kolagenowa
cryonics
Lernen beginnen
zamrażanie
decompensation
Lernen beginnen
dekompensacja, niewyrównanie
desmitis
Lernen beginnen
zapalenie więzadła
disinhibiting
Lernen beginnen
odhamowujący (+1 inne znaczenie)
dysphasia
Lernen beginnen
zaburzenie mowy, dysfazja
electrotherapist
Lernen beginnen
fizykoterapeuta zajmujący się elektrolecznictwem
endophthalmitis
Lernen beginnen
zapalenie wnętrza gałki ocznej
eupnea
Lernen beginnen
prawidłowy oddech
fibromyalgia
Lernen beginnen
fibromialgia
genetic counselling
Lernen beginnen
poradnictwo genetyczne
gumma
Lernen beginnen
kilak
heart rate, HR
Lernen beginnen
tętno
herpes
Lernen beginnen
opryszczka
hydrophobia
Lernen beginnen
wścieklizna, wodowstręt
immunoglobulin
Lernen beginnen
immunoglobulina, przeciwciało
insufflate
Lernen beginnen
wdmuchiwać, przedmuchiwać
jejunostomy
Lernen beginnen
resekcja jelita czczego
leucotomy, leukotomy
Lernen beginnen
leukotomia
magnetic resonance imaging
Lernen beginnen
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
mongolism
Lernen beginnen
mongolizm, mongołowatość (o zespole Downa)
myringitis
Lernen beginnen
zapalenie błony bębenkowej
nuchal fold measurement
Lernen beginnen
pomiar pogrubienia fałdu karkowego
BrE orthopnoea, AmE orthopnea
Lernen beginnen
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej
parenteral
Lernen beginnen
pozajelitowy
phantosmia
Lernen beginnen
halucynacje węchowe
poliomyelitis, polio
Lernen beginnen
choroba Heinego-Medina, paraliż dziecięcy, polio
prostate cancer
Lernen beginnen
rak prostaty
recovery team
Lernen beginnen
zespół pobierający tkanki (do przeszczepu) (+1 inne znaczenie)
salmonella
Lernen beginnen
salmonella
sickle-cell anaemia
Lernen beginnen
niedokrwistość sierpowata
stomach stapling
Lernen beginnen
chirurgiczne zmniejszenie żołądka
tendinitis
Lernen beginnen
zapalenie ścięgien
trachoma
Lernen beginnen
jaglica, trachoma (przewlekłe zapalenie spojówki i rogówek)
valve regurgitation
Lernen beginnen
niedomykalność zastawki
whitlow
Lernen beginnen
zastrzał, zanokcica
annulus
Lernen beginnen
technical dysk międzykręgowy (+1 inne znaczenie)
atrophied
Lernen beginnen
atroficzny, zwyrodniały (+1 inne znaczenie)
BrE basal anaesthesia, AmE basal anesthesia
Lernen beginnen
znieczulenie podstawowe
blood corpuscle
Lernen beginnen
komórka krwi
broma
Lernen beginnen
żywność w stanie stałym (+1 inne znaczenie)
cancer surgery
Lernen beginnen
operacja usunięcia raka
ChM, MS, Master of Surgery
Lernen beginnen
magister w dziedzinie chirurgii (odpowiednik doktora w innych dziedzinach)
colic
Lernen beginnen
kolka, ból kolkowy
constipate
Lernen beginnen
powodować zaparcie
cryptogenic
Lernen beginnen
o nieznanej etiologii
decompression sickness
Lernen beginnen
choroba kesonowa
desmoid
Lernen beginnen
włókniec, guz z fibroplastów (+1 inne znaczenie)
dislocated
Lernen beginnen
zwichnięty
dysphonia
Lernen beginnen
dysfonia
electrotherapy
Lernen beginnen
elektroterapia, elektrolecznictwo
endoscope
Lernen beginnen
wziernik do badaniu wnętrz jam, endoskop
evacuant
Lernen beginnen
wypróżniający (np. środek)
fibrosis
Lernen beginnen
zwłóknienie
genetic ID card
Lernen beginnen
osobista karta genetyczna
gustation
Lernen beginnen
zmysł smaku (+1 inne znaczenie)
heart sound
Lernen beginnen
ton serca
herpes zoster
Lernen beginnen
półpasiec
hydrotherapeutic
Lernen beginnen
wodoleczniczy
immunological
Lernen beginnen
immunologiczny
insufflation
Lernen beginnen
wdmuchiwanie (+1 inne znaczenie)
BrE kalaemia, AmE kalemia
Lernen beginnen
stężenie potasu we krwi
BrE leukaemia, AmE leukemia
Lernen beginnen
białaczka, leukemia
malabsorption
Lernen beginnen
złe wchłanianie pokarmu
monocular
Lernen beginnen
jednooki
myringoplasty
Lernen beginnen
plastyka błony bębenkowej
nuchal translucency
Lernen beginnen
przezierność fałdu karkowego
orthoptics
Lernen beginnen
ortoptyka
paresis
Lernen beginnen
niedowład, porażenie postępujące
pharmacokinetics
Lernen beginnen
farmakokinetyka
polydipsia
Lernen beginnen
technical nadmierne pragnienie
prostatectomy
Lernen beginnen
prostatektomia, wycięcie gruczołu krokowego
rectal
Lernen beginnen
odbytniczy (związany z odbytem)
salmonella poisoning
Lernen beginnen
zatrucie salmonellą
SIDS, sudden infant death syndrome
Lernen beginnen
nagła śmierć łóżeczkowa
stool
Lernen beginnen
stolec (+1 inne znaczenie)
tendonitis
Lernen beginnen
zapalenie ścięgna
traction
Lernen beginnen
wyciąg chirurgiczny (stosowany przy złamaniach kości) (+3 inne znaczenia)
valvular
Lernen beginnen
zastawkowy
whole blood
Lernen beginnen
krew pełna, krew całkowita
allograft
Lernen beginnen
alloprzeszczep, przeszczep allogeniczny
arrhythmia
Lernen beginnen
arytmia, niemiarowość
attention-deficit disorder, ADD
Lernen beginnen
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
basal cell
Lernen beginnen
komórka podstawna, komórka warstwy podstawnej
blood count, blood constituency
Lernen beginnen
morfologia (skład morfologiczny krwi)
bromatherapy
Lernen beginnen
leczenie dietą
cancer ward
Lernen beginnen
oddział onkologiczny
cholangiogram
Lernen beginnen
zdjęcie rentgenowskie dróg żółciowych
colicky
Lernen beginnen
kolkowy
consultancy fees
Lernen beginnen
opłata za wizytę u specjalisty
cryptorchidism
Lernen beginnen
wnętrostwo
decongest
Lernen beginnen
obkurczać śluzówkę, zmniejszać przekrwienie (+1 inne znaczenie)
detached retina
Lernen beginnen
odklejona siatkówka
dissecting forceps
Lernen beginnen
kleszczyki do preparowania
BrE dyspnoea, AmE dyspnea
Lernen beginnen
duszności
elephantiasis
Lernen beginnen
słoniowacizna (nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki)
endoscopic
Lernen beginnen
endoskopowy
evaginate
Lernen beginnen
wywracać na zewnątrz
fibrositis
Lernen beginnen
gościec mięśniowo-ścięgnisty
genetic manipulation
Lernen beginnen
manipulacja genetyczna
BrE gynaecology, AmE gynecology
Lernen beginnen
ginekologia
heart surgeon
Lernen beginnen
kardiochirurg
herpesvirus
Lernen beginnen
wirus opryszczki
hydrotherapy
Lernen beginnen
wodolecznictwo, hydroterapia (dział fizjoterapii)
immunologist
Lernen beginnen
immunolog
insulin level
Lernen beginnen
poziom insuliny
Kaposi's sarcoma
Lernen beginnen
mięsak Kaposiego
leukocytosis
Lernen beginnen
leukocytoza, zwiększona liczba białych krwinek we krwi
malignancy, also: malignance
Lernen beginnen
technical guz, nowotwór (+1 inne znaczenie)
monocular vision
Lernen beginnen
widzenie jednooczne
myringotomy
Lernen beginnen
nacięcie błony bębenkowej
nulligravida
Lernen beginnen
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie była w ciąży)
orthoptist
Lernen beginnen
ortoptyk
paresthesia
Lernen beginnen
parestezja (samoistne wrażenie czuciowe zdrętwienia, mrowienia lub kłucia)
pharmacopoeia
Lernen beginnen
farmakopea, lekospis
BrE polymenorrhoea, AmE polymenorrhea
Lernen beginnen
nadmierne częste miesiączkowanie
prosthetic
Lernen beginnen
protetyczny
rectoscopy
Lernen beginnen
wziernikowanie odbytnicy
salmonellosis
Lernen beginnen
salmonelloza
silicosis
Lernen beginnen
sylikoza, krzemica, pylica płuc
strangulation
Lernen beginnen
podwiązanie (np. żyły) (+1 inne znaczenie)
tenesmus
Lernen beginnen
bolesne parcie na mocz lub stolec
transcutaneous
Lernen beginnen
przezskórny
valvular insufficiency
Lernen beginnen
niedomykalność zastawki
word deaf
Lernen beginnen
cierpiący na afazję czuciową
alopecia
Lernen beginnen
łysienie
allopath, also: allopathist
Lernen beginnen
alopata (lekarz leczący metodą alopatii, niehomeopata)
arsenical poisoning
Lernen beginnen
zatrucie arszenikiem
attenuate
Lernen beginnen
formal osłabić działanie (np. wirusa) (+1 inne znaczenie)
basal cell carcinoma
Lernen beginnen
rak podstawnokomórkowy
blood disorder
Lernen beginnen
choroba krwi
bromism
Lernen beginnen
zatrucie bromem
cancer-causing
Lernen beginnen
rakotwórczy, kancerogenny
cholecystectomy
Lernen beginnen
wycięcie pęcherzyka żółciowego
colicky baby
Lernen beginnen
niemowlę ze skłonnością do kolki
consulting hours
Lernen beginnen
godziny przyjęć
crystal therapy
Lernen beginnen
uzdrawianie kryształami
decortication
Lernen beginnen
dekortykacja (+1 inne znaczenie)
deterge
Lernen beginnen
oczyszczać (np. ranę)
distension
Lernen beginnen
rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dyspraxia
Lernen beginnen
dyspraksja (schorzenie powodujące problemy z poruszaniem się)
elephantiastic
Lernen beginnen
słoniowaty, dotknięty słoniowacizną
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP
Lernen beginnen
endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (badanie obrazowe dróg żółciowych i trzustkowych)
eversion
Lernen beginnen
wynicowanie, wywinięcie
fine rales
Lernen beginnen
rzężenia drobnobańkowe
genetic predisposition, genetic susceptibility
Lernen beginnen
uwarunkowania genetyczne
habitus
Lernen beginnen
budowa i wygląd ciała (głównie pod względem podatności na choroby)
heart transplant
Lernen beginnen
przeszczep serca
herpetic
Lernen beginnen
opryszczkowy (+1 inne znaczenie)
hyperacidity
Lernen beginnen
nadkwaśność
immunology
Lernen beginnen
immunologia
insulin resistance, (abbreviation) IR
Lernen beginnen
insulinoodporność
keratitis
Lernen beginnen
zapalenie rogówki
BrE leukorrhoea, AmE leukorrhea
Lernen beginnen
upławy
malignant tumor
Lernen beginnen
nowotwór złośliwy
monomania
Lernen beginnen
monomania, opanowanie przez natrętną ideę (rodzaj paranoi)
narcolepsy
Lernen beginnen
narkolepsja
nullipara
Lernen beginnen
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie rodziła)
orthotics
Lernen beginnen
orteza (aparat ortopedyczny)
Parkinson's disease
Lernen beginnen
choroba Parkinsona
pharyngitis
Lernen beginnen
zapalenie gardła
polyneuropathy
Lernen beginnen
polineuropatia, neuropatia wielu nerwów obwodowych
protein deficiency
Lernen beginnen
niedobór białka
reflexology
Lernen beginnen
refleksologia
salpingitis
Lernen beginnen
zapalenie jajowodu
simple fracture
Lernen beginnen
złamanie zamknięte
strangury
Lernen beginnen
bolesne oddawanie moczu kroplami
tennis elbow
Lernen beginnen
łokieć tenisisty (rodzaj schorzenia stawów)
transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS
Lernen beginnen
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
vaporizer
Lernen beginnen
spray, aerozol (+3 inne znaczenia)
word deafness
Lernen beginnen
afazja czuciowa, afazja sensoryczna
allopathic
Lernen beginnen
alopatyczny (zgodny z zasadami medycyny konwencjonalnej)
arterialization
Lernen beginnen
arterializacja (krwi) (+1 inne znaczenie)
audiometric examination room
Lernen beginnen
gabinet badań audiometrycznych
basic life support, BLS
Lernen beginnen
podstawowe zabiegi resuscytacyjne
blood factor negative
Lernen beginnen
czynnik Rh ujemny
bronchial
Lernen beginnen
oskrzelowy
cancerate
Lernen beginnen
rakowieć
cholecystitis
Lernen beginnen
zapalenie pęcherzyka żółciowego
colitis, also: colonitis
Lernen beginnen
zapalenie okrężnicy
contact dermatitis
Lernen beginnen
zapalenie skóry kontaktowe
cumulative action
Lernen beginnen
działanie skojarzone leku
decubitus
Lernen beginnen
pozycja chorego w łóżku
detoxicate
Lernen beginnen
odtruwać
distention
Lernen beginnen
AmE rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dysrhythmia
Lernen beginnen
dysrytmia
embolectomy
Lernen beginnen
usunięcie zatoru
endoscopically
Lernen beginnen
endoskopowo
excipient
Lernen beginnen
zaróbka leku (+1 inne znaczenie)
finger clubbing
Lernen beginnen
palce pałeczkowate
genetic relationship
Lernen beginnen
pokrewieństwo genetyczne
BrE haematemesis, AmE hematemesis
Lernen beginnen
wymioty fusowate
heart transplant patient
Lernen beginnen
pacjent z przeszczepionym sercem
heterograft
Lernen beginnen
heteroprzeszczep
BrE hyperaesthesia, AmE hyperesthesia
Lernen beginnen
przeczulica
immunopathology
Lernen beginnen
immunopatologia
insulin shock
Lernen beginnen
wstrząs insulinowy
keratoplasty
Lernen beginnen
keratoplastyka (przeszczepienie rogówki)
lichen
Lernen beginnen
liszaj (swędzący wykwit na skórze) (+1 inne znaczenie)
Malta fever
Lernen beginnen
gorączka maltańska (przewlekła i zakaźna choroba)
monomaniac
Lernen beginnen
monomaniak (+1 inne znaczenie)
necropsy
Lernen beginnen
sekcja zwłok, autopsja
nutraceutical
Lernen beginnen
nutraceutyki (produkty spożywcze, których spożywanie przynosi człowiekowi korzyści zdrowotne)
ostalgia
Lernen beginnen
ból kości
parkinsonism
Lernen beginnen
parkinsonizm
pharyngoscopy
Lernen beginnen
wziernikowanie gardła
polyp, polypus
Lernen beginnen
polip (twór o cechach łagodnego nowotworu) (+1 inne znaczenie)
proteinuria
Lernen beginnen
białkomocz (występowanie białka w moczu)
refrigerant
Lernen beginnen
środek obniżający temperaturę ciała (+3 inne znaczenia)
sarcoidosis
Lernen beginnen
sarkoidoza (choroba)
singleton pregnancy
Lernen beginnen
ciąża pojedyncza
strawberry mark
Lernen beginnen
znamię naczyniowe
tension headache
Lernen beginnen
napięciowy ból głowy
transdermal patch
Lernen beginnen
plaster przezskórny
variola
Lernen beginnen
ospa wietrzna
workaholism, work addiction, technical ergomania
Lernen beginnen
pracoholizm (uzależnienie od pracy)
allopathy
Lernen beginnen
alopatia, medycyna konwencjonalna
arteriology
Lernen beginnen
arteriologia (nauka o tętnicach)
auditory agnosis
Lernen beginnen
agnozja słuchowa
BCG
Lernen beginnen
BCG (szczepionka przeciw gruźlicy)
blood factor positive
Lernen beginnen
czynnik Rh dodatni
bronchial tubes
Lernen beginnen
oskrzela
cancered
Lernen beginnen
dotknięty rakiem
cholecystogram
Lernen beginnen
zdjęcie rentgenowskie pęcherzyka żółciowego
collagen implant
Lernen beginnen
implant kolagenowy (stosowany w chirurgii plastycznej)
contactant
Lernen beginnen
alergen kontaktowy
cumulative poison
Lernen beginnen
trucizna gromadząca się w organiźmie
decubitus ulcer
Lernen beginnen
odleżyna
detoxification, detoxication
Lernen beginnen
detoksykacja, odtruwanie, detoks (+1 inne znaczenie)
distress
Lernen beginnen
ciężki stan, wyczerpanie (+4 inne znaczenia)
dystocia
Lernen beginnen
dystocja
embolism
Lernen beginnen
zator
endoscopy
Lernen beginnen
endoskopia
excoriate
Lernen beginnen
zdzierać skórę (+1 inne znaczenie)
fingerstall
Lernen beginnen
BrE ochraniacz na palec
genetic testing
Lernen beginnen
badania genetyczne
BrE haematic, AmE hematic
Lernen beginnen
dotyczący krwi, zawarty we krwi, wywołujący zmiany we krwi
heat stroke
Lernen beginnen
udar cieplny
heterotaxy, heterotaxis, heterotaxia
Lernen beginnen
heterotaksja, nieprawidłowe usytuowanie narządów
BrE hyperamylasaemia, AmE hyperamylasemia
Lernen beginnen
podwyższona ilość amylazy we krwi
immunostimulant
Lernen beginnen
środek immunostymulujący (+1 inne znaczenie)
insulin treatment
Lernen beginnen
terapia insulinowa
keratotomy
Lernen beginnen
keratotomia (nacięcie rogówki)
life-support machine
Lernen beginnen
respirator
mammograph
Lernen beginnen
mammograf
mononucleosis
Lernen beginnen
mononukleoza
necrotizing fasciitis
Lernen beginnen
martwicze zapalenie powięzi
nystagmus, ocular ataxia
Lernen beginnen
oczopląs
osteitis
Lernen beginnen
zapalenie kości
parodontosis
Lernen beginnen
paradentoza, przyzębica
phenylketonuria
Lernen beginnen
fenyloketonuria (choroba genetyczna)
polyphagia
Lernen beginnen
technical żarłoczność, nadmierne łaknienie
protocol
Lernen beginnen
reguły postępowania (+3 inne znaczenia)
regurgitation
Lernen beginnen
regurgitacja (przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku bez odruchu wymiotnego) (+1 inne znaczenie)
sarcomatosis
Lernen beginnen
mięsakowatość
sinus arrhythmia
Lernen beginnen
niemiarowość zatokowa
strep throat
Lernen beginnen
AmE choroba gardła, zapalenie gardła
teratoma
Lernen beginnen
potworniak (nowotwór wywodzący się z komórek zarodkowych)
BrE transient ischaemic attack, AmE transient ischemic attack, TIA
Lernen beginnen
przemijający atak niedokrwienny, TIA
varix, varicose vein
Lernen beginnen
żylak
writer's cramp
Lernen beginnen
skurcz ręki, kurcz pisarski
arteriosclerosis
Lernen beginnen
miażdżyca, arterioskleroza
auriscope
Lernen beginnen
wziernik uszny
BDS, Bachelor of Dental Surgery
Lernen beginnen
BrE technik chirurgii stomatologicznej
blood flow
Lernen beginnen
przepływ krwi
bronchiectasis
Lernen beginnen
rozstrzeń oskrzeli
cancerous
Lernen beginnen
rakowaty, nowotworowy
cholecystolithiasis
Lernen beginnen
kamica pęcherzyka żółciowego
collapsed lung
Lernen beginnen
niedodma
contagious aphtha
Lernen beginnen
pryszczyca
cupping glass
Lernen beginnen
bańka
deep therapy
Lernen beginnen
głęboka radioterapia
detoxify, informal detox
Lernen beginnen
oczyszczać z substancji toksycznych (+1 inne znaczenie)
diuretically
Lernen beginnen
moczopędnie
dystrophia
Lernen beginnen
dystrofia
embolus
Lernen beginnen
czop zatorowy
endoskeletal
Lernen beginnen
dotyczący szkieletu wewnętrznego
exfoliation
Lernen beginnen
złuszczanie się (+1 inne znaczenie)
first-degree atrioventricular block
Lernen beginnen
blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
gentamicin
Lernen beginnen
gentamycyna
BrE haematinic, BrE haematic, AmE hematinic, AmE hematic
Lernen beginnen
czynnik poprawiający stan krwi
heat treatment
Lernen beginnen
termoterapia (+1 inne znaczenie)
heterotransplant
Lernen beginnen
heterotransplantacja
BrE hypercalcaemia, AmE hypercalcemia
Lernen beginnen
nadmiar wapnia we krwi, hiperkalcemia
immunosuppression, immunodepression
Lernen beginnen
immunosupresja
insulin-dependency
Lernen beginnen
insulinozależność
BrE ketonaemia, AmE ketonemia
Lernen beginnen
ketonemia, ciała ketonowe we krwi
ligation
Lernen beginnen
podwiązanie (np. żyły, tętnicy, jajników)
mammography
Lernen beginnen
mammografia
monotherapy
Lernen beginnen
monoterapia
neocortex
Lernen beginnen
kora nowa, neokorteks, izokorteks
observation ward
Lernen beginnen
oddział obserwacyjny
osteoarthritis
Lernen beginnen
choroba zwyrodnieniowa stawów
parrot fever
Lernen beginnen
choroba papuzia, papuzica
phimosis
Lernen beginnen
stulejka
polyposis
Lernen beginnen
polipowatość
proton pump inhibitor
Lernen beginnen
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)
relaxant
Lernen beginnen
środek zwiotczający (+1 inne znaczenie)
scabies
Lernen beginnen
świerzb (choroba skóry)
sinus pause
Lernen beginnen
zahamowanie zatokowe
streptococcal, streptococcic, strep
Lernen beginnen
paciorkowcowy
terminal ward
Lernen beginnen
oddział opieki paliatywnej
trench fever
Lernen beginnen
gorączka okopowa (ostra choroba zakaźna)
vascular
Lernen beginnen
naczyniowy
xanthoma
Lernen beginnen
żółtak, kępka żółta
alterative
Lernen beginnen
stopniowo przywracający zdrowie (+2 inne znaczenia)
arteriotomy
Lernen beginnen
arteriotomia (nacięcie tętnicy)
auscultate
Lernen beginnen
osłuchiwać
be endemic
Lernen beginnen
szerzyć się (np. o epidemii)
blood lead level
Lernen beginnen
poziom ołowiu we krwi
bronchiolitis
Lernen beginnen
zapalenie oskrzelików
cancroid
Lernen beginnen
rakowaty (+1 inne znaczenie)
cholelithiasis
Lernen beginnen
kamica pęcherzyka żółciowego
collateral relationship
Lernen beginnen
pokrewieństwo drugorzędne, pokrewieństwo w linii bocznej
contagium
Lernen beginnen
czynnik zakaźny, zarazek, drobnoustrój chorobotwórczy
curarize, BrE curarise
Lernen beginnen
leczyć kurarą (+1 inne znaczenie)
deep vein thrombosis, (abbreviation) DVT
Lernen beginnen
zakrzepica żył głębokich
detumescence
Lernen beginnen
ustąpienie obrzęku (+1 inne znaczenie)
diverticulitis
Lernen beginnen
zapalenie uchyłka
dystrophy, muscular dystrophy
Lernen beginnen
dystrofia (zaburzenia w odżywianiu tkanki, narządu lub całego organizmu)
embrocate
Lernen beginnen
nacierać (np. maścią)
endothelial
Lernen beginnen
śródbłonkowy
exhilarant
Lernen beginnen
rozweselający, pobudzający (np. czynnik)
fistula
Lernen beginnen
przetoka (kanał między narządami)
geriatric
Lernen beginnen
geriatryczny (związany z geriatrią) (+1 inne znaczenie)
haematochezia
Lernen beginnen
obecność świeżej krwi w kale
heatstroke
Lernen beginnen
udar cieplny
hiatal
Lernen beginnen
rozworowy
hypercalciuria
Lernen beginnen
nadmiar wapnia w moczu
immunosuppressive
Lernen beginnen
środek immunosupresyjny (+1 inne znaczenie)
insulin-dependent
Lernen beginnen
insulinozależny
ketonuria
Lernen beginnen
ketonuria, obecność ciał ketonowych w moczu
lightening
Lernen beginnen
przesunięcie się dziecka w stronę kanału rodnego
mange
Lernen beginnen
parch, świerzb (choroba objawiająca się swędzeniem)
Montezuma's revenge
Lernen beginnen
informal biegunka podróżnych
neoplasia
Lernen beginnen
neoplazja (zmiana przednowotworowa) (+1 inne znaczenie)
obsessive neurosis
Lernen beginnen
nerwica natręctw
osteodynia
Lernen beginnen
ból kostny
pass
Lernen beginnen
stracić (np. dużo krwi) (+21 innych znaczeń)
phlebitis
Lernen beginnen
zapalenie żyły
polyuria
Lernen beginnen
technical wielomocz, nadmierne moczenie
pruritus
Lernen beginnen
świąd
remittent
Lernen beginnen
nawracający
scabious
Lernen beginnen
świerzbowaty (+1 inne znaczenie)
sinus rhythm
Lernen beginnen
rytm zatokowy
streptococcus
Lernen beginnen
paciorkowiec (bakteria)
test
Lernen beginnen
badanie (np. krwi) (+10 innych znaczeń)
trepan, trephine
Lernen beginnen
trepan (narzędzie chirurgiczne) (+1 inne znaczenie)
vascularity
Lernen beginnen
unaczynienie
xenograft
Lernen beginnen
przeszczep heterogeniczny
ambulanceman
Lernen beginnen
sanitariusz pogotowia ratunkowego
altitude sickness
Lernen beginnen
choroba wysokościowa
arteritis
Lernen beginnen
zapalenie tętnicy
auscultation
Lernen beginnen
osłuchiwanie (medyczny zabieg diagnostyczny)
Bell's palsy
Lernen beginnen
samoistne porażenie nerwu twarzowego
blood plasma
Lernen beginnen
osocze krwi
bronchitic
Lernen beginnen
odnoszący się do zapalenia oskrzeli
canker
Lernen beginnen
zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (+1 inne znaczenie)
cholera
Lernen beginnen
cholera (choroba)
collenchyma
Lernen beginnen
zwarcica
contract practice
Lernen beginnen
opieka lekarska za z góry opłaconą odpłatnością
curettage
Lernen beginnen
wyłyżeczkowanie
deer fly fever
Lernen beginnen
tularemia
deuteranopia
Lernen beginnen
ślepota na barwę zieloną
diverticulosis
Lernen beginnen
uchyłkowatość (+2 inne znaczenia)
dysuria
Lernen beginnen
bolesne lub trudne oddawanie moczu
embryological, also: embryologic
Lernen beginnen
embriologiczny
endothelioma
Lernen beginnen
śródbłoniak
exocrine
Lernen beginnen
egzokrynowy, zewnątrzwydzielniczy
flash burn
Lernen beginnen
oparzenie spowodowane eksplozją atomową
geriatrics
Lernen beginnen
geriatria (dział medycyny zajmujący się chorobami wieku starczego)
BrE haematological, BrE haematologic, AmE hematological, AmE hematologic
Lernen beginnen
hematologiczny\
hebdomadal
Lernen beginnen
dotyczący pierwszego tygodnia życia (+1 inne znaczenie)
high-dependency
Lernen beginnen
specjalnej troski
BrE hyperglycaemia, AmE hyperglycemia
Lernen beginnen
hiperglikemia, podwyższona ilość glukozy we krwi
immunotherapy
Lernen beginnen
immunoterapia
intensive care
Lernen beginnen
oddział intensywnej opieki medycznej
ketosis
Lernen beginnen
kwasica ketonowa (zwiększona produkcai i stężenie we krwi ciał ketonowych)
lipolysis
Lernen beginnen
lipoliza (likwidacja zbędnej tkanki tłuszczowej)
Mantoux test, PPD test, Tuberculin Sensitivity Test
Lernen beginnen
próba tuberkulinowa
morbid anatomy
Lernen beginnen
anatomia patologiczna
neoplasm
Lernen beginnen
guz, nowotwór
obsessive-compulsive disorder, OCD
Lernen beginnen
nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
osteomalacia
Lernen beginnen
rozmiękanie kości, osteomalacja
patch test
Lernen beginnen
test plasterkowy, próba plasterkowa
phlebology
Lernen beginnen
flebologia (dział medycyny zajmujący się chorobami żył)
polyvalent
Lernen beginnen
wszechstronny, o wszechstronnym charakterze (+1 inne znaczenie)
psoriasis
Lernen beginnen
łuszczyca
renal unit
Lernen beginnen
oddział nefrologii
scanning
Lernen beginnen
tomografia (+2 inne znaczenia)
sinusitis
Lernen beginnen
zapalenie zatok
streptomycin
Lernen beginnen
streptomycyna
testicular
Lernen beginnen
jądrowy, związany z jądrem (osobnika płci męskiej)
triage
Lernen beginnen
ocena stanu zdrowia rannych
vasectomy
Lernen beginnen
technical podwiązanie nasieniowodów (+1 inne znaczenie)
xenotransplant
Lernen beginnen
transplantacja ksenogeniczna (+1 inne znaczenie)
Alzheimer's disease
Lernen beginnen
choroba Alzheimera
arthralgia
Lernen beginnen
ból stawowy
autism
Lernen beginnen
autyzm
benign
Lernen beginnen
łagodny (nie złośliwy)
blood poisoning
Lernen beginnen
zakażenie krwi, posocznica
bronchitis
Lernen beginnen
zapalenie oskrzeli
cannula, also: canula
Lernen beginnen
kaniula, rurka
cholerine
Lernen beginnen
choleryna
collodion
Lernen beginnen
kolodium
contractile
Lernen beginnen
skurczowy (+1 inne znaczenie)
curette
Lernen beginnen
łyżeczka, skrobaczka (+2 inne znaczenia)
defensive medicine
Lernen beginnen
AmE leczenie posługujące się rozbudowaną diagnostyką (na wypadek błędu w sztuce lekarskiej)
devil's dung
Lernen beginnen
asafetyda, czarcie łajno, smrodziec
diverticulum
Lernen beginnen
uchyłek (workowate uwypuklenie ściany narządu)
E. coli
Lernen beginnen
bakteria E. coli, pałeczka okrężnicy
embryologically
Lernen beginnen
embriologicznie
endotracheal intubation
Lernen beginnen
intubacja dotchawiczna
exophthalmos
Lernen beginnen
wytrzeszcz oczu
flashback
Lernen beginnen
powracanie przebytych doznań (np. po użyciu narkotyków) (+3 inne znaczenia)
germ carrier
Lernen beginnen
nosiciel zarazków
BrE haematologist, AmE hematologist
Lernen beginnen
hematolog
hebetude
Lernen beginnen
otępienie umysłowe, letarg (+1 inne znaczenie)
higher nervous activity
Lernen beginnen
podwyższona czynność nerwowa
hyperhidrosis
Lernen beginnen
nadpotliwość
impaction
Lernen beginnen
zaklinowanie (+2 inne znaczenia)
intensive care unit, ICU
Lernen beginnen
oddział intensywnej terapii, oddział intensywnej opieki medycznej, OIOM
keyhole surgery
Lernen beginnen
chirurgia endoskopowa
lipoma
Lernen beginnen
tłuszczak, lipoma
marsh fever
Lernen beginnen
old-fashioned malaria, zimnica
morbidity
Lernen beginnen
ryzyko powikłań, liczba powikłań (+1 inne znaczenie)
nephralgia
Lernen beginnen
ból w okolicy nerek
obstetrics
Lernen beginnen
położnictwo
osteomyelitis
Lernen beginnen
zapalenie szpiku kostnego
patency
Lernen beginnen
drożność
phlegm
Lernen beginnen
flegma, ślina, śluz (+1 inne znaczenie)
BrE poor metaboliser, AmE poor metabolizer
Lernen beginnen
osoba bardzo słabo lub w ogóle niemetabolizująca danego leku
psychic surgery
Lernen beginnen
chirurgia fantomowa
repetitive strain injury, RSI
Lernen beginnen
zespół RSI, choroba komputerowa (choroba dłoni spowodowana ciągłym używaniem klawiatury)
scanning equipment
Lernen beginnen
sprzęt do tomografii (+1 inne znaczenie)
skin disease
Lernen beginnen
choroba skórna
stress fracture
Lernen beginnen
złamanie przeciążeniowe (+1 inne znaczenie)
tetanus, informal lockjaw
Lernen beginnen
tężec
trichomonas vaginalis
Lernen beginnen
latin rzęsistek pochwowy
vaso-vagal episode
Lernen beginnen
utrata przytomności, omdlenie
xenotransplantation
Lernen beginnen
ksenotransplantacja (przeszczep między osobnikami należącymi do różnych gatunków)
ambulance driver
Lernen beginnen
kierowca ambulansu
arthritis
Lernen beginnen
artretyzm, zapalenie stawów
auto-immune disease
Lernen beginnen
choroba systemu odpornościowego
benign tumor
Lernen beginnen
nowotwór łagodny
blood product
Lernen beginnen
produkt krwiopochodny
bronchograph
Lernen beginnen
bronchograf
capitation fee
Lernen beginnen
wynagrodzenie zależne od liczby przyjętych pacjentów (+1 inne znaczenie)
cholesteatoma
Lernen beginnen
perlak (nowotwór)
colorectal cancer, colon cancer
Lernen beginnen
rak jelita grubego
contracture
Lernen beginnen
przykurcz
cut the umbilical cord
Lernen beginnen
przeciąć pępowinę
defervescence
Lernen beginnen
ustąpienie gorączki
devil's grip
Lernen beginnen
ból opłucnej
do a blood test on sb
Lernen beginnen
zbadać komuś krew
ecchymoses
Lernen beginnen
krwawa wybroczyna
embryologist
Lernen beginnen
embriolog
engorge
Lernen beginnen
nabiegać krwią (+2 inne znaczenia)
expulsive
Lernen beginnen
wypierający (np. środek) (+1 inne znaczenie)
flat foot
Lernen beginnen
płaska stopa (+2 inne znaczenia)
German measles, rubella
Lernen beginnen
różyczka (choroba zakaźna)
BrE haematology, AmE hematology
Lernen beginnen
hematologia
hectic fever
Lernen beginnen
gorączka hektyczna
hippopotomonstrosesquipedaliophobia
Lernen beginnen
lęk przed długimi słowami
hyperkinesis
Lernen beginnen
hiperkineza (powstawanie ruchów mięśni wywołanych nieprawidłowościami działania części ośrodkowego układu narwowego)
imperforate
Lernen beginnen
bez normalnego otworu (+2 inne znaczenia)
intercurrent
Lernen beginnen
współistniejący (o chorobie)
kibe
Lernen beginnen
odmrożenie
liposarcoma
Lernen beginnen
tłuszczakomięsak
mass screening
Lernen beginnen
masowe badania przesiewowe
morbidly
Lernen beginnen
chorobowo (+1 inne znaczenie)
nephrectomy
Lernen beginnen
wycięcie nerki
obstruction
Lernen beginnen
zaparcie, zatwardzenie, niedrożność (+3 inne znaczenia)
osteophyte
Lernen beginnen
narośl kostna
patent ductus arteriosus, PDA
Lernen beginnen
przetrwały przewód tętniczy
phosphene
Lernen beginnen
fotyzm (złudne wrażenia świetlne lub barwne)
population genetics
Lernen beginnen
genetyka populacyjna
psychomotor
Lernen beginnen
psychomotoryczny
replant
Lernen beginnen
implantować (np. kończynę) (+1 inne znaczenie)
scarlet fever, scarlatina
Lernen beginnen
szkarlatyna
skin perfusion
Lernen beginnen
skórny przepływ krwi
stridor
Lernen beginnen
świst krtaniowy, szmer
tetralogy of Fallot
Lernen beginnen
tetralogia Fallota
trichomoniasis
Lernen beginnen
rzęsistkowica pochwy
vasoconstriction
Lernen beginnen
zwężenie naczyń
xerostomia
Lernen beginnen
suchość w ustach, suchość jamy ustnej
arthrodynia, arthralgia
Lernen beginnen
ból stawowy
auto-injector
Lernen beginnen
autostrzykawka, strzykawka automatyczna
beriberi
Lernen beginnen
beri-beri (choroba wywołana brakiem witamin)
blood serum
Lernen beginnen
surowica krwi
bronchopneumonia
Lernen beginnen
odoskrzelowe zapalenie płuc
capsular
Lernen beginnen
kapsułkowy (+2 inne znaczenia)
cholesterol count, cholesterol level
Lernen beginnen
poziom cholesterolu
colostomy
Lernen beginnen
wytworzenie przetoki okrężniczoskórnej, kolostomia
contraindicated
Lernen beginnen
przeciwwskazany
cutaneous
Lernen beginnen
skórny
defibrillate
Lernen beginnen
defibrylować
dextrocardia
Lernen beginnen
dekstrokardia, prawostronne położenie serca
(abbreviation) Doctor of Chiropractic, D.C.
Lernen beginnen
AmE doktor kręgarstwa
ecchymosis
Lernen beginnen
krwawy wylew podskórny, wybroczyna
emergency ambulance service
Lernen beginnen
pogotowie ratunkowe
engraft, ingraft
Lernen beginnen
wszczepiać (+1 inne znaczenie)
exsanguination
Lernen beginnen
pobranie krwi
float
Lernen beginnen
spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej (+14 innych znaczeń)
gerontological
Lernen beginnen
gerontologiczny
BrE haematoma, AmE hematoma
Lernen beginnen
krwiak
hectic flush
Lernen beginnen
gorączkowe wypieki
histocompatibility
Lernen beginnen
zgodność tkankowa
BrE hyperlipidaemia, AmE hyperlipidemia
Lernen beginnen
hyperlipidemia, podwyższony poziom lipidów
imperforation
Lernen beginnen
brak normalnego otworu, atrezja
intermittent claudication
Lernen beginnen
chromanie przestankowe (objaw chorobowy związany z niedokrwieniem)
kidney dialysis
Lernen beginnen
dializa nerek
listeria
Lernen beginnen
listerioza (choroba bakteryjna) (+1 inne znaczenie)
mastectomy
Lernen beginnen
wycięcie sutka, wycięcie gruczołu sutkowego
morphine addict
Lernen beginnen
morfinista (osoba uzależniona od morfiny)
nephrologist
Lernen beginnen
nefrolog
obstructive
Lernen beginnen
zamykający, blokujący (+2 inne znaczenia)
osteoplasty
Lernen beginnen
operacja odtwórcza kości
pathologically
Lernen beginnen
patologicznie (+1 inne znaczenie)
photodynamic
Lernen beginnen
fotodynamiczny
population study
Lernen beginnen
badanie populacji
psychoneurosis
Lernen beginnen
psychonerwica
reposition of fracture
Lernen beginnen
nastawienie, złożenie (złamanej kości)
sciatic
Lernen beginnen
ischiasowy (np. ból) (+1 inne znaczenie)
skin prick test
Lernen beginnen
punktowy test skórny
stroke
Lernen beginnen
udar mózgu (wylew krwi do mózgu) (+9 innych znaczeń)
thalassemia
Lernen beginnen
talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
triple-drug therapy
Lernen beginnen
leczenie trójlekiem
vasoconstrictor
Lernen beginnen
środek powodujący zwężenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yaws
Lernen beginnen
frambezja, malinica, jagodzica
ambulancewoman
Lernen beginnen
sanitariuszka pogotowia ratunkowego
artificial insemination
Lernen beginnen
sztuczna inseminacja (sztuczne zapłodnienie)
autoclave
Lernen beginnen
autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) (+1 inne znaczenie)
biconcave
Lernen beginnen
dwuwklęsły (+1 inne znaczenie)
blood sugar
Lernen beginnen
poziom cukru we krwi
bronchoscope
Lernen beginnen
bronchoskop, wziernik oskrzelowy
capsulitis
Lernen beginnen
zapalenie torebki
cholesterol screening
Lernen beginnen
okresowe badanie poziomu cholesterolu
colostrum
Lernen beginnen
siara, pierwsze mleko matki
contraindication
Lernen beginnen
przeciwwskazanie
cutaneously
Lernen beginnen
skórnie
defibrinate
Lernen beginnen
odwłóknić, usunąć włóknik
dextrocular
Lernen beginnen
prawooczny, lepiej widzący prawym okiem
dolichocephalic
Lernen beginnen
długogłowy
ECG, electrocardiogram
Lernen beginnen
EKG, elektrokardiogram
emergency medical service, EMS
Lernen beginnen
AmE pogotowie ratunkowe
enteric, enteral
Lernen beginnen
jelitowy
exsect
Lernen beginnen
wycinać
focal infection
Lernen beginnen
zakażenie ogniskowe
gerontologist
Lernen beginnen
gerontolog
BrE haematuria, AmE hematuria
Lernen beginnen
krwiomocz
Heimlich maneuver, Heimlich procedure
Lernen beginnen
zabieg Heimlicha (uderzenie tuż pod mostkiem stosowane w przypadku dławienia się)
histological, histologic
Lernen beginnen
histologiczny
hypermetropia
Lernen beginnen
dalekowzroczność
impetiginous
Lernen beginnen
liszajcowaty
intermittent cramp
Lernen beginnen
tężyczka
kidney dish
Lernen beginnen
naczynie medyczne w kształcie nerki
listeriosis
Lernen beginnen
listerioza (choroba zakaźna)
mastitis
Lernen beginnen
zapalenie sutka, zapalenie gruczołu mlekowego
morphine addiction
Lernen beginnen
morfinizm (uzależnienie od morfiny)
nephrology
Lernen beginnen
nefrologia (dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie)
obstruent
Lernen beginnen
obstrukcyjny
osteoporosis
Lernen beginnen
osteoporoza, zrzeszotnienie kości
pathology
Lernen beginnen
patologia (dziedzina medycyny)
phthisiology
Lernen beginnen
ftyzjologia, ftyzjatria (nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy)
portal circulation
Lernen beginnen
krążenie wrotne
psychoneurotic
Lernen beginnen
psychoneurotyczny
resection
Lernen beginnen
resekcja, wycięcie (np. narządu) (+1 inne znaczenie)
sciatica
Lernen beginnen
ischias, rwa kulszowa (ból nerwu kulszowego)
BrE sleep apnoea, AmE sleep apnea
Lernen beginnen
bezdech senny, bezdech śródsenny
study design
Lernen beginnen
projekt badania, metodyka badania
the educationally subnormal, ESN
Lernen beginnen
opóźnieni umysłowo
trocar
Lernen beginnen
trokar (narzędzie chirurgiczne)
vasodilatation
Lernen beginnen
rozszerzenie naczyń
yellow fever
Lernen beginnen
żółta febra (+1 inne znaczenie)
BrE amenorrhoea, AmE amenorrhea
Lernen beginnen
brak miesiączki
ambulant
Lernen beginnen
pacjent, który może sam chodzić
artificial insemination by husband, (abbreviation) AIH
Lernen beginnen
sztuczne zapłodnienie nasieniem męża
autograft, autotransplant
Lernen beginnen
przeszczep autogeniczny, autoprzeszczep
bile
Lernen beginnen
żółć (płyn wątrobowy) (+1 inne znaczenie)
blood test
Lernen beginnen
badanie krwi
bronchoscopy
Lernen beginnen
wziernikowanie oskrzeli, bronchoskopia
carbuncled
Lernen beginnen
cierpiący na czyraki (+1 inne znaczenie)
cholesterol test
Lernen beginnen
test na poziom cholesterolu
colotomy
Lernen beginnen
nacięcie okrężnicy
contrast medium
Lernen beginnen
środek kontrastowy (do robienia zdjęć RTG)
cyanosis
Lernen beginnen
sinica (sinoniebieskie zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem organizmu)
deficiency disease
Lernen beginnen
choroba spowodowana niedoborem (np. minerałów)
diabesity
Lernen beginnen
cukrzyca osób otyłych
donor organ
Lernen beginnen
narząd dawcy
ECG test, (abbreviation) EKG, (abbreviation) ECG
Lernen beginnen
badanie EKG
emergency medical technician, EMT
Lernen beginnen
sanitariusz pogotowia ratunkowego
enteric fever
Lernen beginnen
dur brzuszny
exteriorize, BrE exteriorise
Lernen beginnen
wyłaniać (np. organ) (+1 inne znaczenie)
BrE foetal alcohol syndrome, AmE fetal alcohol syndrome, FAS
Lernen beginnen
płodowy zespół alkoholowy
gestation
Lernen beginnen
technical ciąża (+1 inne znaczenie)
BrE haemocompatible, AmE hemocompatible
Lernen beginnen
krwiopodobny
heliotherapy
Lernen beginnen
helioterapia, fototerapia, światłolecznictwo
histologically
Lernen beginnen
histologicznie
hyperopia
Lernen beginnen
nadwzroczność
impetigo
Lernen beginnen
liszaj, liszajec
internal market
Lernen beginnen
system zdecentralizowanego finansowania kas chorych (w Wielkiej Brytanii) (+1 inne znaczenie)
kidney donor
Lernen beginnen
dawca nerki
lithotripsy
Lernen beginnen
kruszenie kamieni
mastocytosis
Lernen beginnen
mastocytoza (choroba)
morphologically
Lernen beginnen
morfologicznie
nephropathy
Lernen beginnen
nefropatia, choroba nerek
occlusion
Lernen beginnen
niedrożność, okluzja
osteosarcoma
Lernen beginnen
kostniakomięsak (+1 inne znaczenie)
Pavlovian reaction, Pavlovian response
Lernen beginnen
odruch warunkowy
phthisis
Lernen beginnen
zanik (np. tkanki)
posology
Lernen beginnen
dawkowanie (leku)
psychopathology
Lernen beginnen
psychopatologia (dziedzina psychologii klinicznej)
residency
Lernen beginnen
AmE staż specjalistyczny (medyczny) (+3 inne znaczenia)
scleroderma
Lernen beginnen
twardzina, sklerodermia (przewlekła choroba)
smallpox
Lernen beginnen
ospa
stuffiness
Lernen beginnen
niedrożność (+3 inne znaczenia)
the flu, formal influenza
Lernen beginnen
grypa
TSE, transmissible spongiform encephalopathy
Lernen beginnen
TSE, pasażowalne encefalopatie gąbczaste
vasodilator
Lernen beginnen
środek na rozszerzenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yellowing of the skin and eyes
Lernen beginnen
zażółcenie skóry i oczu
amnesiac
Lernen beginnen
chory z amnezją (+1 inne znaczenie)
ambulatory
Lernen beginnen
ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie)
artificial kidney
Lernen beginnen
sztuczna nerka
autoimmune
Lernen beginnen
autoagresywny, autoimmunologiczny
bilestone
Lernen beginnen
kamień żółciowy
blood typing
Lernen beginnen
oznaczanie grupy krwi
bronchospasm
Lernen beginnen
skurcz oskrzeli
carcinogen
Lernen beginnen
czynnik rakotwórczy, kancerogen
chorea
Lernen beginnen
pląsawica
colpitis
Lernen beginnen
zapalenie pochwy
contusion
Lernen beginnen
stłuczenie
cyanotic
Lernen beginnen
siniczy
degenerative joint disease
Lernen beginnen
zapalenie kości i stawów
diabetes, diabetes mellitus
Lernen beginnen
cukrzyca
dorsiflexion
Lernen beginnen
wygięcie ku górze (stopy)
echinococcosis
Lernen beginnen
bąblowica, echinokokoza
emergency surgery
Lernen beginnen
operacja w trybie nagłym
enteritis
Lernen beginnen
zapalenie jelita
extrasystole
Lernen beginnen
skurcz dodatkowy (np. serca)
foetal position
Lernen beginnen
pozycja embrionalna
gestational
Lernen beginnen
technical ciążowy
BrE haemodialyser, AmE hemodialyser
Lernen beginnen
sztuczna nerka
HELLP syndrome
Lernen beginnen
zespół HELLP
histologist
Lernen beginnen
histolog
hypertension
Lernen beginnen
nadciśnienie
implantable
Lernen beginnen
wszczepialny
International Pharmacopoeia
Lernen beginnen
Międzynarodowa Farmakopea
kidney machine
Lernen beginnen
sztuczna nerka, dializator
liver cancer
Lernen beginnen
rak wątroby
mastoiditis
Lernen beginnen
zapalenie wyrostka sutkowatego
motor
Lernen beginnen
motoryczny (związany z układem nerwowo-mięśniowym) (+6 innych znaczeń)
nephrosis
Lernen beginnen
nerczyca, zespół nerczycowy
occlusive
Lernen beginnen
zamknięty (+2 inne znaczenia)
osteotomy
Lernen beginnen
chirurgiczne przecinanie kości
pectorals
Lernen beginnen
technical mięśnie piersiowe
physeal
Lernen beginnen
nasadowy (np. o złamaniu)
post-lingually deaf
Lernen beginnen
cierpiący na głuchotę nabytą
psychopharmacological
Lernen beginnen
psychofarmakologiczny
respiratory arrest
Lernen beginnen
ustanie oddechu
sclerosis
Lernen beginnen
stwardnienie (+1 inne znaczenie)
smear test
Lernen beginnen
BrE badanie cytologiczne (wymaz)
styptic
Lernen beginnen
środek ściągający (+1 inne znaczenie)
the multiply handicapped
Lernen beginnen
osoby dotknięte upośledzeniem wielu funkcji organizmu
tubal pregnancy
Lernen beginnen
ciąża jajowodowa
vasopressor
Lernen beginnen
wazopresor, środek wywołujący skurcz naczyń
zinc ointment
Lernen beginnen
maść cynkowa
ambulatory care
Lernen beginnen
pomoc ambulatoryjna
artificial lung
Lernen beginnen
sztuczne płuco-serce
autoimmunity
Lernen beginnen
wytwarzanie przeciwciał przeciw własnym antygenom
bilharzia
Lernen beginnen
bilharcjoza, schistosomatoza (grupa chorób pasożytniczych)
blood-cholesterol
Lernen beginnen
poziom cholesterolu we krwi
bronchotomy
Lernen beginnen
bronchotomia
carcinoma
Lernen beginnen
rak (nowotwór złośliwy)
chronic fatigue syndrome
Lernen beginnen
syndrom stałego zmęczenia
colpomycosis, vaginomycosis
Lernen beginnen
grzybica pochwy
convulsant
Lernen beginnen
środek wywołujący drgawki (+1 inne znaczenie)
cystectomy
Lernen beginnen
cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego bądź woreczka żółciowego) (+1 inne znaczenie)
deglutition
Lernen beginnen
połykanie
diabetic foot
Lernen beginnen
stopa cukrzycowa (powikłanie cukrzycy)
dose-response relationship
Lernen beginnen
zależność pomiędzy dawką a reakcją (np. leku)
echocardiogram
Lernen beginnen
echokardiogram
emergency ward
Lernen beginnen
oddział nagłych wypadków
enteroclysis study
Lernen beginnen
badanie radiologiczne jelita i okrężnicy
extrauterine
Lernen beginnen
pozamaciczny (np. o ciąży)
formication
Lernen beginnen
ciarki, mrowienie (np. w nogach)
giardiasis
Lernen beginnen
lamblioza, gardiaza (choroba pasożytnicza jelita cienkiego) (+1 inne znaczenie)
BrE haemodialysis, AmE hemodialysis
Lernen beginnen
hemodializa
helminthiasis
Lernen beginnen
robaczyca, zakażenie robakami jelitowymi
histopathology
Lernen beginnen
histopatologia, patologia tkankowa
hypertensive
Lernen beginnen
z nadciśnieniem tętniczym (+1 inne znaczenie)
implantation
Lernen beginnen
implantacja (wszczepienie) (+1 inne znaczenie)
international unit, (abbreviation) IU
Lernen beginnen
jednostka międzynarodowa (j.m.)
kidney specialist, renal specialist
Lernen beginnen
nefrolog
liver complaint, liver trouble
Lernen beginnen
dolegliwości wątrobowe
maxillofacial
Lernen beginnen
twarzowo-szczękowy
motor neurone disease
Lernen beginnen
stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)
nephrotomy
Lernen beginnen
nefrotomia, nacięcie miąższu nerki
occlusive arterial disease
Lernen beginnen
zamknięcie tętnicy
otitis externa
Lernen beginnen
zapalenie ucha zewnętrznego
pellagra
Lernen beginnen
pelagra
physical findings
Lernen beginnen
wyniki badania przedmiotowego
post-traumatic stress disorder, PTSD
Lernen beginnen
zespół stresu pourazowego
psychopharmacology
Lernen beginnen
psychofarmakologia
respiratory disorder
Lernen beginnen
zaburzenie oddychania
sclerotic
Lernen beginnen
ze zmianami miażdżycowymi (+1 inne znaczenie)
Snellen chart
Lernen beginnen
tablica Snellena
subacute
Lernen beginnen
podostry (np. zapalenie)
third-degree atrioventricular block
Lernen beginnen
blok przedsionkowo-komorowy III stopnia
tubercular
Lernen beginnen
gruźliczy, tuberkuliczny (+1 inne znaczenie)
vasospasm
Lernen beginnen
skurcz naczynia
zoonosis
Lernen beginnen
choroba odzwierzęca, zoonoza
asbestosis
Lernen beginnen
pylica azbestowa, azbestoza
autointoxication
Lernen beginnen
samozatrucie
biliary
Lernen beginnen
żółciowy
blue baby syndrome
Lernen beginnen
sinica u noworodka
brucellosis
Lernen beginnen
bruceloza (gorączka maltańska, choroba Banga)
carcinomate
Lernen beginnen
rakowiak
chronic lymphocytic leukemia, CLL
Lernen beginnen
przewlekła białaczka limfatyczna
colposcope
Lernen beginnen
kolposkop, wziernik pochwowy
coprophagy
Lernen beginnen
koprofagia
cystic
Lernen beginnen
torbielowaty (+1 inne znaczenie)
dehiscence
Lernen beginnen
rozejście się (brzegów rany) (+1 inne znaczenie)
diabetologist
Lernen beginnen
diabetolog
double pneumonia
Lernen beginnen
obustronne zapalenie płuc
echocardiography
Lernen beginnen
echokardiografia, USG
emesis
Lernen beginnen
wymioty
enterostomy
Lernen beginnen
enterostomia (zabieg operacyjny polegający na wytworzeniu przetoki jelitowej)
extravasate
Lernen beginnen
wynaczyniać (np. krew)
formulary
Lernen beginnen
spis leków, wykaz leków (+4 inne znaczenia)
gigantism, giantism
Lernen beginnen
gigantyzm
BrE haemolysis, AmE hemolysis
Lernen beginnen
hemoliza
helminthic
Lernen beginnen
robakobójczy, czerwiogubny (+1 inne znaczenie)
HIV, human immunodeficiency virus
Lernen beginnen
wirus HIV
hyperthyroidism
Lernen beginnen
nadczynność tarczycy
impostume, imposthume
Lernen beginnen
old use ropień
interstitial
Lernen beginnen
przedziałowy, śródmiąższowy (+1 inne znaczenie)
kidney stone, nephritic calculus, renal calculus
Lernen beginnen
kamień nerkowy
liver damage
Lernen beginnen
uszkodzenie wątroby
measles, rubeola, morbilli
Lernen beginnen
odra (choroba zakaźna)
mountain sickness
Lernen beginnen
choroba wysokościowa
neuralgia
Lernen beginnen
newralgia, nerwoból
ocular
Lernen beginnen
oczny (+1 inne znaczenie)
otitis interna
Lernen beginnen
zapalenie ucha wewnętrznego
pelvic inflammatory disease, PID
Lernen beginnen
zapalenie jajowodów
physiological
Lernen beginnen
fizjologiczny
post-viral fatigue syndrome
Lernen beginnen
zapalenie mózgu i rdzenia z mialgią
psychosomatic
Lernen beginnen
psychosomatyczny
respiratory distress, respiratory failure
Lernen beginnen
niewydolność oddechowa
scorbutic
Lernen beginnen
szkorbutowy
snow blindness, photokeratitis, ultraviolet keratitis
Lernen beginnen
ślepota śnieżna
subluxation
Lernen beginnen
podwichnięcie, nadwichnięcie
third-degree burns
Lernen beginnen
oparzenia trzeciego stopnia
tuberculosis, TB
Lernen beginnen
gruźlica (choroba zakaźna)
(abbreviation) vCJD
Lernen beginnen
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
ascites
Lernen beginnen
wodobrzusze
autologous
Lernen beginnen
autologiczny (np. przeszczep)
bilious
Lernen beginnen
kamicowy
board-like rigidity
Lernen beginnen
deskowatość powłok brzusznych
bubo
Lernen beginnen
dymienica (obrzęk zapalny węzłów pachwinowych)
cerate
Lernen beginnen
maść twarda zawierająca wosk
chronic myelogenous leukemia, chronic myeloid leukemia, CML
Lernen beginnen
przewlekła białaczka szpikowa
colposcopy
Lernen beginnen
kolposkopia (endoskopowe badanie nabłonka pochwy i szyjki macicy)
cor pulmonale
Lernen beginnen
serce płucne, przerost prawej komory serca
cystic fibrosis
Lernen beginnen
mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate (choroba objawiająca się zwiększoną lepkością śluzu wydzielanego przez gruczoły)
dehydration
Lernen beginnen
odwodnienie (organizmu) (+2 inne znaczenia)
diagnostician
Lernen beginnen
diagnosta, diagnostyk
Down's syndrome
Lernen beginnen
zespół Downa
echogenicity
Lernen beginnen
echogeniczność (zdolność badanej struktury do odbijania fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości)
emotional health
Lernen beginnen
zdrowie psychiczne
enucleate
Lernen beginnen
wyłuskiwać (+2 inne znaczenia)
extravasation
Lernen beginnen
wynaczynienie
frambesia, BrE framboesia
Lernen beginnen
frambezja, malinica (tropikalna choroba zakaźna)
give sb an ultrasound scan
Lernen beginnen
zrobić komuś USG
haemolytic anaemia
Lernen beginnen
niedokrwistość hemolityczna
hemangioma
Lernen beginnen
krwiak
HIV-positive
Lernen beginnen
seropozytywny
hypertonia
Lernen beginnen
hipertonia, wzmożone napięcie mięśniowe
in intensive care
Lernen beginnen
na oddziale intensywnej opieki medycznej
interstitialis
Lernen beginnen
śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
kidney transplant
Lernen beginnen
przeszczep nerki
liver disease
Lernen beginnen
schorzenie wątroby
meconium
Lernen beginnen
smółka
mouth ulcer, latin aphthous ulcer
Lernen beginnen
afta (mały wrzód w jamie ustnej)
neuritis
Lernen beginnen
zapalenie nerwu
odontological
Lernen beginnen
odontologiczny
otitis media
Lernen beginnen
zapalenie ucha środkowego
pemphigus
Lernen beginnen
pęcherzyca (choroba)
physiologist
Lernen beginnen
fizjolog
postcoital
Lernen beginnen
po odbyciu stosunku seksualnego
psychosomatics
Lernen beginnen
psychosomatyka (całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego)
response rate
Lernen beginnen
wskaźnik odpowiedzi na lek (+1 inne znaczenie)
scotoma
Lernen beginnen
mroczek, ubytek pola widzenia
sodium sulphate
Lernen beginnen
siarczan sodowy
succussion
Lernen beginnen
wstrząsanie ciałem
threadworms
Lernen beginnen
owsik
tuberculous
Lernen beginnen
gruzełkowaty (+2 inne znaczenia)
vegetation
Lernen beginnen
wegetacja (+1 inne znaczenie)
amniocentesis
Lernen beginnen
punkcja owodni, amniocenteza (metoda diagnostyki prenatalnej)
asepsis
Lernen beginnen
aseptyka, przestrzeganie jałowości
autoplasty
Lernen beginnen
autotransplantacja
biliousness
Lernen beginnen
nudności, dolegliwości gastryczne (+1 inne znaczenie)
body scan
Lernen beginnen
kompleksowe badanie scyntygraficzne
bubonic plague
Lernen beginnen
dżuma dymienicza
cerebellar
Lernen beginnen
móżdżkowy
chronic obstructive pulmonary disease, COPD
Lernen beginnen
przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP
combat fatigue
Lernen beginnen
nerwica frontowa
cord blood
Lernen beginnen
krew pępowinowa
cystitis
Lernen beginnen
zapalenie pęcherza
deliriant
Lernen beginnen
powodujący delirium (np. lek)
dialysis, renal dialysis
Lernen beginnen
dializa
drainage tube
Lernen beginnen
dren, sączek
echolalia
Lernen beginnen
echolalia
emotional trauma
Lernen beginnen
uraz psychiczny
enucleation
Lernen beginnen
wyłuskanie (+2 inne znaczenia)
exudate
Lernen beginnen
wysięk
fremitus
Lernen beginnen
drżenie wyczuwalne dotykiem
glacial acetic acid
Lernen beginnen
kwas octowy lodowaty
BrE haemophilia, AmE hemophilia
Lernen beginnen
hemofilia
hematocele
Lernen beginnen
krwiak, krwistek
hives, urticaria
Lernen beginnen
pokrzywka (choroba)
hyperventilation
Lernen beginnen
hiperwentylacja (zwiększona wentylacja płuc)
in utero
Lernen beginnen
w macicy, in utero
intolerance
Lernen beginnen
nietolerancja (np. laktozy) (+1 inne znaczenie)
kinetosis
Lernen beginnen
technical choroba lokomocyjna, kinetoza
liver spot
Lernen beginnen
plama wątrobowa
BrE melaena, AmE melena
Lernen beginnen
smołowate stolce
moxibustion
Lernen beginnen
okadzanie chorego miejsca (dalekowschodnia technika leczenia)
neuro-
Lernen beginnen
dotyczący nerwów
odontologist
Lernen beginnen
odontolog
otolaryngology, OT, otorhinolaryngology
Lernen beginnen
otolaryngologia, otorynolaryngologia (nauka o budowie, czynnościach i chorobach uszu, nosa, gardła i krtani)
penile, penial
Lernen beginnen
prąciowy
BrE physiotherapy, AmE physical therapy
Lernen beginnen
fizjoterapia
posthospital care
Lernen beginnen
opieka poszpitalna
psychosurgery
Lernen beginnen
psychochirurgia
retinoblastocarcinoma
Lernen beginnen
siatkówczakorakowiak płodowy
scratch test
Lernen beginnen
test skórny (z alergenami)
soft tissue
Lernen beginnen
tkanka miękka
sudden cardiac death
Lernen beginnen
nagły zgon sercowy
throat cancer
Lernen beginnen
rak gardła
tumefaction, tumescence
Lernen beginnen
obrzmienie, nabrzmienie
venereal disease, VD
Lernen beginnen
choroba weneryczna
amniotic fluid
Lernen beginnen
wody płodowe
aseptically
Lernen beginnen
aseptycznie, jałowo
autotoxin
Lernen beginnen
autotoksyna
BrE bilirubinaemia, AmE bilirubinemia
Lernen beginnen
bilirubinemia (obecność bilirubiny we krwi)
body temperature control unit
Lernen beginnen
człon kontroli temperatury ciała
bubonocele
Lernen beginnen
przepuklina pachwinowa
cerebral hemorrhage
Lernen beginnen
krwotok mózgowy
cicatricle, also: cicatricule
Lernen beginnen
znamię (+1 inne znaczenie)
combined drug therapy
Lernen beginnen
leczenie złożone
cordon sanitaire
Lernen beginnen
kordon sanitarny (pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia) (+1 inne znaczenie)
cystoid
Lernen beginnen
torbielowaty, pęcherzykowaty (+1 inne znaczenie)
deliriously
Lernen beginnen
w malignie, nieprzytomnie (+1 inne znaczenie)
dialysis machine
Lernen beginnen
dializator, aparat do dializy
drip-feed
Lernen beginnen
odżywianie pozajelitowe (+1 inne znaczenie)
echopraxia
Lernen beginnen
echopraksja
emphysema
Lernen beginnen
rozedma płuc, emfizema
enuresis
Lernen beginnen
enurezja, moczenie
exudative
Lernen beginnen
wysiękowy (np. angina)
frottage
Lernen beginnen
froteryzm, ocieractwo (+1 inne znaczenie)
BrE informal glandular fever, AmE informal mono
Lernen beginnen
mononukleoza
BrE haemoptysis, AmE hemoptysis
Lernen beginnen
krwioplucie
hematopoietic
Lernen beginnen
hematopoetyczny, krwiotwórczy
Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease
Lernen beginnen
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina
hypnotherapy
Lernen beginnen
hipnoterapia
in vitro fertilization, IVF
Lernen beginnen
zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro
intracardiac
Lernen beginnen
dosercowy (o zastrzyku) (+1 inne znaczenie)
King classification
Lernen beginnen
klasyfikacja Kinga
liver transplant
Lernen beginnen
przeszczep wątroby
melanoma
Lernen beginnen
czerniak
MR, MRI, magnetic resonance, magnetic resonance imaging
Lernen beginnen
rezonans magnetyczny
neuroblastoma
Lernen beginnen
nerwiak płodowy (nowotwór złośliwy)
odontology
Lernen beginnen
odontologia
otology
Lernen beginnen
otologia, otiatria (dział otorynolaryngologii)
peptic ulcer
Lernen beginnen
wrzód trawienny
physique
Lernen beginnen
budowa ciała, konstytucja ciała
postoperative care
Lernen beginnen
opieka pooperacyjna
ptosis
Lernen beginnen
ptoza, opadanie powieki
retinoblastoma
Lernen beginnen
siatkówczak (nowotwór złośliwy oka) (+1 inne znaczenie)
BrE screen, AmE screening
Lernen beginnen
badanie przesiewowe
softening of the brain
Lernen beginnen
rozmiękanie mózgu
sugar diabetes
Lernen beginnen
informal cukrzyca
thrombo
Lernen beginnen
krzepnięcie
tummy tuck
Lernen beginnen
informal korekcja brzucha
venereology
Lernen beginnen
wenerologia
amoebic dysentery
Lernen beginnen
czerwonka pełzakowa (choroba)
asepticize
Lernen beginnen
wyjaławiać, sterylizować (np. przyrządy dentystyczne)
autotransplantation
Lernen beginnen
autotransplantacja, przeszczep własnopochodny
bilirubinuria
Lernen beginnen
obecność bilirubiny w moczu
body-scanner
Lernen beginnen
scyntygraf
bulbar paralysis
Lernen beginnen
porażenie opuszkowe
cerebral palsy
Lernen beginnen
porażenie mózgowe
cinchona
Lernen beginnen
chinina
combined pill
Lernen beginnen
pigułka antykoncepcyjna dwuskładnikowa
corneal
Lernen beginnen
rogówkowy
cystolith
Lernen beginnen
kamień moczowy (+1 inne znaczenie)
delirium tremens, DT's
Lernen beginnen
delirium tremens
diaphoresis
Lernen beginnen
diaforeza
droplet infection
Lernen beginnen
zakażenie kropelkowe
echovirus
Lernen beginnen
wirus ECHO
emphysematous chest
Lernen beginnen
klatka piersiowa rozedmowa
enuretic
Lernen beginnen
dotyczący enurezji
eye bank
Lernen beginnen
bank tkanki ocznej
fulgurate
Lernen beginnen
wypalać (iskrą elektryczną) (+1 inne znaczenie)
glaucoma
Lernen beginnen
jaskra (choroba oka)
BrE haemorrhagic, AmE hemorrhagic
Lernen beginnen
krwotoczny
hemianopia, hemianopsia
Lernen beginnen
niedowidzenie połowiczne, hemianopsja
hole in the heart
Lernen beginnen
przeciek międzykomorowy, przeciek międzyprzedsionkowy
BrE hypocalcaemia, AmE hypocalcemia
Lernen beginnen
niedobór soli wapnia we krwi, hipokalcemia
in-hospital
Lernen beginnen
szpitalny
intradermal test
Lernen beginnen
test śródskórny
king's evil
Lernen beginnen
old use skorofuły
loading dose
Lernen beginnen
dawka wysycająca, dawka uderzeniowa
meningioma
Lernen beginnen
oponiak
MS, multiple sclerosis
Lernen beginnen
stwardnienie rozsiane, SM
neurodegeneration
Lernen beginnen
zwyrodnienie układu nerwowego
odynophagia
Lernen beginnen
bolesne połykanie
otoplasty
Lernen beginnen
operacja plastyczna ucha zewnętrznego
percutaneous coronary intervention, PCI
Lernen beginnen
przezskórna interwencja wieńcowa
pica
Lernen beginnen
łaknienie spaczone
BrE pre-eclampsia, AmE preeclampsia
Lernen beginnen
stan przedrzucawkowy
puerperal
Lernen beginnen
połogowy
retinopathy
Lernen beginnen
choroba siatkówki oka
screening service
Lernen beginnen
regularne badania profilaktyczne
sordes
Lernen beginnen
technical nalot na języku lub dziąsłach u chorych gorączkujących
sunray treatment
Lernen beginnen
helioterapia
thrombocytopenia
Lernen beginnen
małopłytkowość
tunnel vision
Lernen beginnen
widzenie lunetowe (schorzenie oczu) (+1 inne znaczenie)
venesection
Lernen beginnen
otwarcie żył (w celu pobrania lub upuszczenia krwi)
BrE anaemia, AmE anemia
Lernen beginnen
anemia, niedokrwistość
ampulla
Lernen beginnen
bańka
Asian flu
Lernen beginnen
grypa azjatycka
avulsion
Lernen beginnen
oderwanie, wyrwanie (+2 inne znaczenia)
binocular
Lernen beginnen
dwuoczny, obuoczny
boil
Lernen beginnen
czyrak (+4 inne znaczenia)
bulimia
Lernen beginnen
bulimia, wilczy głód
cerebral vascular accident, also: cerebrovascular accident
Lernen beginnen
udar naczyniowy mózgu
cinchonize, BrE cinchonise
Lernen beginnen
nasycać chininą
communicability, also: communicableness
Lernen beginnen
formal możliwość przenoszenia się, zaraźliwość, zakaźność (choroby)
coronary
Lernen beginnen
wieńcowy (dotyczący serca)
cystoscope
Lernen beginnen
cystoskop, wziernik pęcherzowy
delitescence
Lernen beginnen
nagłe ustąpienie objawów choroby (+1 inne znaczenie)
BrE diarrhoeal, AmE diarrheal
Lernen beginnen
biegunkowy
dropsical
Lernen beginnen
dotyczący opuchliny (+1 inne znaczenie)
eclampsia
Lernen beginnen
rzucawka porodowa
empyema
Lernen beginnen
ropniak (nagromadzenie ropy w jamie ciała)
epidemiological study
Lernen beginnen
badanie epidemiologiczne
eye hospital
Lernen beginnen
szpital okulistyczny
fulguration
Lernen beginnen
fulguracja, wypalanie (iskrą elektryczną)
glaucomatous
Lernen beginnen
jaskrawy (+1 inne znaczenie)
BrE haemorrhoids, AmE hemorrhoids
Lernen beginnen
hemoroidy
hemiparesis
Lernen beginnen
połowiczny niedowład
home visit
Lernen beginnen
wizyta domowa
hypoglycemia, BrE hypoglycaemia
Lernen beginnen
niedocukrzenie, hipoglikemia
in-patient
Lernen beginnen
chory hospitalizowany
intragastric
Lernen beginnen
dożołądkowy
knock knees
Lernen beginnen
kolana koślawe (wada kończyn dolnych)
lobotomize
Lernen beginnen
przeprowadzać lobotomię
meningitis
Lernen beginnen
zapalenie opon mózgowych
mucosal
Lernen beginnen
śluzowy
neurodegenerative
Lernen beginnen
zwyrodnieniowy układu nerwowego
BrE oedema, AmE edema
Lernen beginnen
obrzęk (+1 inne znaczenie)
otorrhagia
Lernen beginnen
krwotok z ucha
percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA
Lernen beginnen
przezskórna angioplastyka wieńcowa
pie
Lernen beginnen
rozedma śródmiąższowa płuc (+7 innych znaczeń)
pre-op
Lernen beginnen
informal zabiegi przedoperacyjne (+1 inne znaczenie)
pulmonalis
Lernen beginnen
płucny
retrosternal
Lernen beginnen
zamostkowy
scrofula
Lernen beginnen
skrofuloza
space sickness
Lernen beginnen
choroba kosmiczna
supersensitive
Lernen beginnen
nadwrażliwy (+1 inne znaczenie)
thrombocytosis
Lernen beginnen
trombocytoza, nadmierna ilość płytek we krwi
turgidity
Lernen beginnen
obrzmienie (kończyn) (+2 inne znaczenia)
venous
Lernen beginnen
żylny (+1 inne znaczenie)
BrE anaesthetics, AmE anesthetics
Lernen beginnen
anestezjologia
amyotrophic lateral sclerosis, ALS, informal Lou Gehrig's disease
Lernen beginnen
stwardnienie zanikowe boczne
Asperger's syndrome
Lernen beginnen
zespół Aspergera
azoospermia
Lernen beginnen
azoospermia, brak plemników w nasieniu
binuclear
Lernen beginnen
dwujądrowy, dwujądrzasty
bone cancer
Lernen beginnen
rak kości
bullation
Lernen beginnen
obrzęk (+1 inne znaczenie)
cerebrospinal
Lernen beginnen
mózgowo-rdzeniowy
cirrhosis
Lernen beginnen
marskość wątroby
community care
Lernen beginnen
opieka pozaszpitalna
coronary artery bypass surgery, (abbreviation) CABG, informal heart bypass
Lernen beginnen
pomostowanie aortalno-wieńcowe, bypass
cystoscopic
Lernen beginnen
cystoskopowy (o badaniu)
delivery suite
Lernen beginnen
informal porodówka
diaschisis
Lernen beginnen
diaschiza
dropsy
Lernen beginnen
puchlina, obrzęk niezapalny
economy class syndrome
Lernen beginnen
zespół zakrzepu krwi (z powodu długotrwałego siedzenia w ciasnym fotelu)
encephalic
Lernen beginnen
encefaliczny, mózgowy
epidemiologist
Lernen beginnen
epidemiolog
eye surgeon
Lernen beginnen
chirurg oczny
fulminant
Lernen beginnen
piorunujący (przebieg choroby)
gleet
Lernen beginnen
zapalenie cewki moczowej towarzyszące zaawansowanej rzeżączce (+1 inne znaczenie)
BrE haemostasis, BrE haemostasia, AmE hemostasis, AmE hemostasia
Lernen beginnen
hemostaza (zatamowanie krwawienia, zatrzymanie obiegu krwi)
hemiplegia
Lernen beginnen
porażenie połowicze, hemiplegia
homograft
Lernen beginnen
przeszczep wewnątrzgatunkowy
hypogonadism
Lernen beginnen
hypogonadyzm, niedoczynność gonad
incidence rate
Lernen beginnen
wskaźnik zachorowalności, zapadalność
intrauterine device, IUD
Lernen beginnen
wkładka wewnątrzmaciczna, spirala domaciczna
knock-knee
Lernen beginnen
kolano koślawe
local agent
Lernen beginnen
czynnik o działaniu miejscowym
menopausal
Lernen beginnen
klimakteryczny, w okresie przekwitania
BrE multicentre study, AmE multicenter study
Lernen beginnen
badanie wieloośrodkowe
neurogenic
Lernen beginnen
neurogenny
BrE oedematous, AmE edematous
Lernen beginnen
obrzęknięty
otorrhoea
Lernen beginnen
wyciek z ucha
perforation
Lernen beginnen
technical pęknięcie, perforacja (+3 inne znaczenia)
pigeon chest, keeled chest, chicken chest
Lernen beginnen
kurza klatka piersiowa (z wypukłym mostkiem)
precancerous
Lernen beginnen
przedrakowy
pulmonary, pulmonic, pneumonic
Lernen beginnen
płucny
retroviral
Lernen beginnen
retrowirusowy
scrofulous
Lernen beginnen
skrofuliczny (+1 inne znaczenie)
spasticity
Lernen beginnen
spastyczność (zaburzenie ruchowe)
supination
Lernen beginnen
rotacja zewnętrzna
thrombus
Lernen beginnen
zakrzep
tussis
Lernen beginnen
kaszel
ventilate
Lernen beginnen
technical dotleniać (+2 inne znaczenia)
anal retention
Lernen beginnen
zatrzymywanie stolca
anabolic
Lernen beginnen
anaboliczny
asphyxial
Lernen beginnen
zamartwiczy
azoturia
Lernen beginnen
azoturia (zwiększone wydalanie azotu w moczu)
biohazard
Lernen beginnen
coś niebezpiecznego dla człowieka i środowiska, zagrażającego zdrowiu pochodzenia naturalnego (+2 inne znaczenia)
bone scan
Lernen beginnen
scyntygrafia kości
burns unit
Lernen beginnen
oddział oparzeń
cerebrospinal fluid, CSF
Lernen beginnen
płyn mózgowo-rdzeniowy
cirrhotic
Lernen beginnen
marski
AmE community health center
Lernen beginnen
darmowy ośrodek zdrowia (w Kanadzie)
coronary catheterization
Lernen beginnen
koronarografia, angiografia tętnic wieńcowych
cystoscopy
Lernen beginnen
cystoskopia, wziernikowanie pęcherza moczowego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.