Metodyka test

 0    17 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1. Metodyka szkolenia wojskowego obejmuje
Lernen beginnen
metodykę szkolenia ogólnowojskowego, metodykę szkolenia bojowego, metodykę szkolenia technicznego, metodykę szkolenia specjalistycznego.
2. Do zasad szkolenia (kształcenia) wojskowego należą
Lernen beginnen
zasada świadomego i aktywnego udziału, zasada wiązania teorii z praktyką, zasada realizmu, zasada jednolitości kształcenia indywidualnego i zespołowego, zasada poglądowości, przystępności, stopniowania trudności, systematyczności, operatywności, trwałości
3. Zasada poglądowości
Lernen beginnen
wiąże poznanie zmysłowe z poznaniem umysłowym i zapewnia sprawdzenie tego poznania w praktycznym działaniu. Zasada poglądowości wskazuje na możliwość kojarzenia poznania teoretycznego z działaniem praktycznym,
Do zasadniczych metod działalności szkoleniowej i metodycznej należą
Lernen beginnen
metody: podające, poglądowe, praktyczne, problemowe
W skład metod poglądowych wchodzi między innymi pokaz terenu który wykorzystuje się w
Lernen beginnen
szkoleniu z zakresu topografii i terenoznawstwa
Szkolenie blokowe polega na
Lernen beginnen
połączeniu kilku tematów, zagadnień z danego przedmiotu w bloki szkoleniowe (tematyczne), realizowane na specjalistycznym obiekcie szkoleniowym
Do najczęściej wykorzystywanych metod praktycznych należą
Lernen beginnen
ćwiczenia sensoryczne, ćwiczenia motoryczne, instruowanie
Opis jest metodą
Lernen beginnen
podającą
Plan pracy instruktora na punkcie nauczania zawiera
Lernen beginnen
7 punktów,
Punkt VI planu pracy instruktora na punkcie nauczania określa
Lernen beginnen
zabezpieczenie materiałowo techniczne
Instruktaż w trakcie, którego prowadzący kolejno wyznacza instruowanych i poleca im prowadzenie danego zagadnienia, sam natomiast obserwuje ich czynności i koryguje popełniane błędy nosi nazwę
Lernen beginnen
Instruktażu przeprowadzonego metodą pokazową,
Podstawowym dokumentem instruktora na punkcie nauczania jest
Lernen beginnen
Plan pracy
Która forma szkolenia wojsk może być realizowana w tzw. zgrupowaniach szkoleniowych jako szkolenie blokowe, potokowe lub zintegrowane
Lernen beginnen
zajęcia praktyczne
Gdzie i przez kogo przeprowadzany jest instruktaż do zajęć
Lernen beginnen
w miejscu przyszłych zajęć przez kierownika zajęć i na sprzęcie, który będzie użyty do szkolenia
Celem instruktażu jest
Lernen beginnen
sprawdz. umiejętności metod., uzgodnie postęp. w czasie zajęć, sprawdz. przygotowania
Ocenę bardzo dobrą można wystawić gdy
Lernen beginnen
średnia ocen wynosi od 4,51 do 5,0
Struktura czasowa poszczególnych części zajęć wygląda następująco
Lernen beginnen
wstępna 10-15%, zasadnicza 80%, końcowa 5-10%

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.