Mineralogia, krzemiany, węglany, siarczany, fosforany

 0    105 Datenblatt    assiaa94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
KRZEMIANY
Lernen beginnen
KRZEMIANY WYSPOWE ŁAŃCUCHOWE WSTĘGOWE WARSTWOWE PRZESTRZENNE
KRZEMIANY WYSPOWE
Lernen beginnen
GRANATY OLIWINY CYRKON TYTANIT
GRANATY
Lernen beginnen
PIRALSPILITY UGRANDYTY GRANATY TYTANOWE
PIRALSPILITY
Lernen beginnen
PIROP ALMANDYN SPESSARTYN
PIROP
Lernen beginnen
Mg3Al2[SiO4]3
ALMANDYN
Lernen beginnen
Fe3Al2[SiO4]3
SPESSARTYN
Lernen beginnen
Mn3Al2[SiO4]3
UGRANDYTY
Lernen beginnen
UWAROWIT GROSSULAR ANDRADYT
UWAROWIT
Lernen beginnen
Ca3Cr2[SiO4]3
GROSSULAR
Lernen beginnen
Ca3Al2[SiO4]3
ANDRADYT
Lernen beginnen
Ca3Fe2[SiO4]3
GRANATY TYTANOWE
Lernen beginnen
SCHORLOMIT
OLIWINY
Lernen beginnen
FORSTERYT FAJALIT TERFOLIT
FORSTERYT
Lernen beginnen
Mg2[SiO4]
FAJALIT
Lernen beginnen
Fe2[SiO4]
TEFROIT
Lernen beginnen
Mn2[SiO4]
CYRKON
Lernen beginnen
Zr[SiO4]
TYTANIT
Lernen beginnen
CaTi[SiO4|O]
KRZEMIANY ŁAŃCUCHOWE
Lernen beginnen
PIROKSENY
PIROKSENY ROMBOWE
Lernen beginnen
ENSTATYT FERROSILIT
ENSTATYT
Lernen beginnen
Mg2[Si2O6]
FERROSILIT
Lernen beginnen
Fe[Si2O6]
PIROKSENY JEDNOSKOŚNE
Lernen beginnen
KLINOENSTATYT KLINOFERROSILIT DIOPSYD HEDENBERGIT EGIRYN JADEIT AUGITSPODUMEN
KLINOENSTATYT
Lernen beginnen
Mg2[Si2O6]
KLINOFERROSILIT
Lernen beginnen
Fe2[Si2O6]
DIOPSYD
Lernen beginnen
CaMg[Si2O6]
HEDENBERGIT
Lernen beginnen
CaFe2+[Si2O6]
EGIRYN
Lernen beginnen
NaFe3+[Si2O6]
JADEIT
Lernen beginnen
NaAl[Si2O6]
SPODUMEN
Lernen beginnen
LiAl[Si2O6]
KRZEMIANY WSTĘGOWE
Lernen beginnen
AMFIBOLE
AMFIBOLE ROMBOWE
Lernen beginnen
GR ANTOFYLLITU - GEDRYTU
AMFIBOLE JEDNOSKOŚNE
Lernen beginnen
Fe-Mg-Mn-AMFIBOLE Fe-Mg Mn-AMFIBOLE Ca-AMFIBOLE Na-Ca-AMFIBOLE ALKALICZNE AMFIBOLE
PRZYKŁADY AMFIBOLI
Lernen beginnen
tremolit-aktynolit hornblenda bazaltowa(lamprobolit) hornblenda zwyczajna glaukofan
KRZEMIANY WARSTWOWE
Lernen beginnen
MIKI CHLORYTY MINERAŁY ILASTE SERPENTYNY
MIKI
Lernen beginnen
MUSKOWIT PARAGONIT FLOGOPIT BIOTYT GLAUKONIT SERYCYT
MUSKOWIT
Lernen beginnen
KAl2[AlSi3O10|(OH;F) 2]
PARAGONIT
Lernen beginnen
NaAl2[AlSi3O10|(OH;F) 2]
FLOGOPIT
Lernen beginnen
KMg3[AlSi3O10|(OH;F) 2]
BIOTYT
Lernen beginnen
K(Mg; Fe2+; Fe3+; Al) 3[AlSi3O10|(OH;F) 2]
GLAUKONIT
Lernen beginnen
K2(Fe3+; Al; Fe2+; Mg) 4[AlSi7O20(OH)4]
SERYCYT
Lernen beginnen
drobnołuseczkowy produkt przeobrażeń o cechach optycznych muskowitu
CHLORYTY
Lernen beginnen
KLINOCHLOR PENNIN SZAMOZYT
KLINOCHLOR
Lernen beginnen
chloryt Mg
PENNIN
Lernen beginnen
chloryt Mg
SZAMOZYT
Lernen beginnen
chloryt Fe
MINERAŁY ILASTE
Lernen beginnen
GRUPA KAOLINITU GRUPA MONTMORILLONITU
GRUPA KAOLINITU
Lernen beginnen
KAOLINIT DICKIT NAKRYT HALOIZYT
GRUPA MONTMORILLONITU
Lernen beginnen
MONTMORILLONIT BEIDELLIT SAPONIT NONTRONIT
SERPENTYNY
Lernen beginnen
ANTYGORYT CHRYZOTYL LIZARDYT
KRZEMIANY PRZESTRZENNE
Lernen beginnen
GRUPA SiO2 SKALENIE SKALENIOWCE
GRUPA SiO2
Lernen beginnen
β-KWARC trwały < 573°C CHALCEDON mikrokrystaliczna odmiana β-kwarcu α-KWARC trwały > 573°C TRYDYMIT CRISTOBALIT COESYT STISZOWIT OPAL SiO2— nH2O
SKALENIE
Lernen beginnen
SKALENIE POTASOWE PLAGIOKLAZY SKALENIE ALKAICZNE INNE
SKALENIE POTASOWE
Lernen beginnen
SZEREG POLIMORFICZNY
SANIDYN
Lernen beginnen
K[AlSi3O8] jednoskośny (odmiana wysokotemperaturowa)
ORTOKLAZ
Lernen beginnen
K[AlSi3O8] jednoskośny (odmiana średniotemperaturowa)
MIKROKLIN
Lernen beginnen
K[AlSi3O8] trójskośny (odmiana niskotemperaturowa)
ADULAR
Lernen beginnen
K[AlSi3O8] trójskośny (odmiana Ŝyłowa, trójskośna)
PLAGIOKLAZY
Lernen beginnen
SZEREG IZOMORFICZNY
ALBIT
Lernen beginnen
Na[AlSi3O8] trójskośny
OLIGOKLAZ
Lernen beginnen
10-30%An
ANDEZYN
Lernen beginnen
30-50%An
LABRADOR
Lernen beginnen
50-70%An
BYTOWNIT
Lernen beginnen
70-90%An
ANORTYT
Lernen beginnen
Ca[Al2Si2O8] trójskośny
INNE
Lernen beginnen
CELSJAN RUBIDOKLAZ
CELSJAN
Lernen beginnen
Ba[Al2Si2O8]
RUBIDOKLAZ
Lernen beginnen
Rb[AlSi2O8]
SKALENIE ALKAICZNE
Lernen beginnen
ANORTOKLAZ ALBIT PERTYTY SANIDYN ORTOKLAZ MIKROKLIN ADULAR
ANORTOKLAZ
Lernen beginnen
(Na;K)(AlSi3O8)
ALBIT
Lernen beginnen
Na(AlSi3O8)
PERTYTY
Lernen beginnen
PRZEROSTY SKALENI POTASOWO-SODOWYCH
SKALENIOWCE
Lernen beginnen
NEFELIN LEUCYT GRUPA SODALITU
NEFELIN
Lernen beginnen
(Na;K)[AlSiO4]
LEUCYT
Lernen beginnen
K[AlSiO4]
GRUPA SODALITU
Lernen beginnen
SODALIT NOSEAN HAUYN
SODALIT
Lernen beginnen
Na8[Al6Si6O24] Cl2
NOSEAN
Lernen beginnen
Na8[Al6Si6O24] SO4
HAUYN
Lernen beginnen
(Na; Ca) 4-8[Al6Si6O24] SO4S1-2
WĘGLANY
Lernen beginnen
WĘGLANY TRYGONALNE WĘGLANY ROMBOWE
WĘGLANY TRYGONALNE
Lernen beginnen
KALCYT MAGNEZYT RODOCHROZYT SMITHSONIT DOLOMIT ANKERYT KUTNAHORYT
KALCYT
Lernen beginnen
CaCO3
MAGNEZYT
Lernen beginnen
MgCO3
SYDERYT
Lernen beginnen
FeCO3
RODOCHROZYT
Lernen beginnen
MnCO3
SMITHSONIT
Lernen beginnen
ZnCO3
DOLOMIT
Lernen beginnen
CaMg(CO3)2
ANKERYT
Lernen beginnen
CaFe(CO3)2
KUTNAHORYT
Lernen beginnen
CaMn(CO3)2
WĘGLANY ROMBOWE
Lernen beginnen
ARAGONIT STRONCJANIT WITERYT
ARAGONIT
Lernen beginnen
CaCO3
STRONCJANIT
Lernen beginnen
SrCO3
WITERYT
Lernen beginnen
BaCO3
SIARCZANY
Lernen beginnen
GIPS ANHYDRYT CELESTYN BARYT
GIPS
Lernen beginnen
CaSO4*2H2O
ANHYDRYT
Lernen beginnen
CaSO4
CELESTYN
Lernen beginnen
SrSO4
BARYT
Lernen beginnen
BaSO4
CHLORKI
Lernen beginnen
HALIT SYLWIN KARNALIT
HALIT
Lernen beginnen
NaCl
SYLWIN
Lernen beginnen
KCl
KARNALIT
Lernen beginnen
KMgCl3*6H2O
ROSFORANY
Lernen beginnen
APATYT KOLLOFAN
APATYT
Lernen beginnen
Ca5(PO4)3(F; OH; Cl)
KOLLOFAN
Lernen beginnen
amorficzna, bezpostaciowa odmiana fosforanu wapnia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.