Monarchia Franków

 0    29 Datenblatt    karolina323
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Frankowie przywędrowali
Lernen beginnen
V w. zza Renu
Frankowie rypuarscy osiedlili się
Lernen beginnen
w Nadrenii
Frankowie sacliccy osiedlili się
Lernen beginnen
pół -wsch Galia
najważniejsze środki miejsce
Lernen beginnen
Kolonia, Cambrai, Tournai,
król Franków w V w
Lernen beginnen
Chlideryk z rodu Merowingów
następca Chlideryka
Lernen beginnen
Chlodwig (466-511)
prawo salickie
Lernen beginnen
(Lex Salica) prawo zwyczajowe
przyjęcie chrztu przez Chlodwiga, początek królestwa Franków
Lernen beginnen
496
dzielnice Franków
Lernen beginnen
Austrazja, Neustria, Akwwitania, Burgndia
najwyższy rangą urzędnik dworski
Lernen beginnen
majordom
ostatni władcy z dynastii Merowingów
Lernen beginnen
"gnuśni królowie"
źródło inf o państwie Franków
Lernen beginnen
b. Grzegorz Tours - "Historie"
w państwie Franków najważniejszą rolę odgrywał
Lernen beginnen
król - wybierany na wiecu wojowników, spośród dynastii Merowingów, synów zmarłego władcy
ustrój patrymonialny
Lernen beginnen
sakralny charakter władzy
główny ośrodek władzy
Lernen beginnen
dwór królewski
arystokracja, właściciele ziemscy
Lernen beginnen
możnowładcy
sieć administracyjna skłądała się z okręgów zwanych
Lernen beginnen
hrabstwami
przejał i uczynił dziedzicznym urząd majordoma w Austrazji VII w
Lernen beginnen
Arnulf z Metzu, zapoczątkował dynastię Karolingów
przejęcie urzędu przez Karola Młota
Lernen beginnen
714 r
majątki ziemskie (sprzedarz -Karol Młot)
Lernen beginnen
beneficja
osoba nadająca zachowująca własność zwierzchnią
Lernen beginnen
senior
otrzymywał w zamian za służbę właśność użykową
Lernen beginnen
wasal
najważniejszy sukces Karola Młota
Lernen beginnen
zwycistwo nad muyumańsk armią pod Poitiers (732 r)
śmierć Karola Młota
Lernen beginnen
741 r
synowie Karola Młota między których podzielono państwo
Lernen beginnen
Karloman, Pepin (Krótki, Mały)
wstąpienie Karlomana do klasztoru na Monte Cassino
Lernen beginnen
747 r
detronizacja Childeryka III - ostatniego króla dynastii Merowingów
Lernen beginnen
Pepin Krótki na wiecu 751 r
rozpoczęcie dynastii Karolingów
Lernen beginnen
po objęciu panowania przez Pepina Krókiego
powstanie Państwa Kościelnego - Patrymonium Św. Piotra
Lernen beginnen
756 r przekazanie ziem środkowej Italii św. Piotrowi,

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.