najwazniejsze daty

 0    62 Datenblatt    flower4141
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
chrzest polski
Lernen beginnen
966
bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972
zjazd w Gnieźnie spotkanie B. Chrobrego i Ottona III
Lernen beginnen
1000
koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025
śmierć Bolesława Krzywoustego - początek polski dzielnicowej
Lernen beginnen
1138
sprowadzenie krzyzakow do polski przez ksiacia konrada mazowieckiego
Lernen beginnen
1226
najazd tatarow bitwa pod Legnica
Lernen beginnen
1241
początek wojny z zakonem krzyżackim
Lernen beginnen
1327
bitwa pod płowcami - zwycięstwo polski nad Krzyżakami
Lernen beginnen
1331
zjazd w wyszechradzie Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami
Lernen beginnen
1335
zawarcie pokoju w Kaliszu miedzy Kazimierzem Wielkim a zakonem krzyżackim
Lernen beginnen
1343
Unia w Krewie z Litwą
Lernen beginnen
1385
bitwa pod grunwaldem
Lernen beginnen
15 lipca 1410
wojna z zakonem krzyżackim zakończona I pokojem w toruniu
Lernen beginnen
1409-1411
bitwa pod warną
Lernen beginnen
1444
wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim
Lernen beginnen
1454-1466
II pokój w toruniu
Lernen beginnen
1466
hołd pruski - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I staremu
Lernen beginnen
1525
unia lubelska z litwą
Lernen beginnen
1569
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
unia Brzeska- polaczenie cerkwi prawosławnej z kościołem łacińskim w RP obojga narodów
Lernen beginnen
1596
bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605
wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618 -1648
bitwa morska pod oliwą
Lernen beginnen
1627
rozejm w altmarku
Lernen beginnen
1629
klęska pod cecorą
Lernen beginnen
1620
najazd turecki na polskę, zdobycie przez turków kamieńca podolskiego
Lernen beginnen
1672
zwycięstwo pod chocimiem
Lernen beginnen
1673
odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
sejm niemy
Lernen beginnen
1717
konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1772
I rozbiór polski dokonany przez rosję austrię i prusy
Lernen beginnen
1772
sejm wielki
Lernen beginnen
1788-1792
uchwalenie konstytucji 3 maja
Lernen beginnen
1791
konfederacja targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbiór polski dokonany przez rosję i prusy
Lernen beginnen
1793
powstanie kościuszkowskie, pod racławicami
Lernen beginnen
1794
III rozbiór polski dokonany przez rosję, austrie i prusy
Lernen beginnen
1795
powstanie legionów polskich we włoszech
Lernen beginnen
1797
utworzenie księstwa warszawskiego
Lernen beginnen
1807
utworzenie królestwa polskiego
Lernen beginnen
1815
wybuch powstania listopadowego
Lernen beginnen
29/30 listopada 1830
wybuch powstania krakowskiego
Lernen beginnen
1846
wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
22 stycznia 1863
pierwsza wojna światowa
Lernen beginnen
1914-1918
utworzenie polskiej organizacji wojskowej przez józefa piłsudskiego
Lernen beginnen
1914
odzyskanie niepodległości przez polskę
Lernen beginnen
11 listopada1918
traktat wersalski
Lernen beginnen
1919
wojna polsko - bolszewicka
Lernen beginnen
1919-1921
bitwa warszawska
Lernen beginnen
12-25 sierpnia 1920
konstytucja marcowa
Lernen beginnen
1921
wybuch drugiej wojny światowej
Lernen beginnen
1939
powstanie i działalność polskiego państwa podziemnego
Lernen beginnen
1940-1945
powstanie w getcie warszawskim
Lernen beginnen
kwiecień 1943
wybuch powstania warszawskiego
Lernen beginnen
1 sierpień 1944
zakończenie drugiej wojny światowej
Lernen beginnen
1945
okres stalinizmu w polsce
Lernen beginnen
1947-1956
powstanie NSZZ solidarności
Lernen beginnen
1980
wprowadzenie stanu wojennego w polsce
Lernen beginnen
1981
koniec komunizmu w polsce
Lernen beginnen
1989
wstąpienie polski do NATO
Lernen beginnen
12 marca 1999
wstąpienie polski do unii europejskiej
Lernen beginnen
1 maja 2004

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.