Najważniejsze daty historyczne do egzaminu gizmazjalnego

 0    35 Datenblatt    ms97
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
966
Lernen beginnen
chrzest Polski
1000
Lernen beginnen
Zjazd w Gnieźnie
1025
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Chrobrego
1138
Lernen beginnen
testament Krzywoustego - początek rozbicia dzielnicowego
1226
Lernen beginnen
sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
1241
Lernen beginnen
Bitwa pod Legnicą - największy najazd tatarów na Polskę
1320
Lernen beginnen
Koronacja Władysława Łokietka - koniec rozbicia dzielnicowego
1364
Lernen beginnen
Utworzenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego
1385
Lernen beginnen
Unia polsko-litewska w Krewie (Jagiełło i Jadwiga - charakter personalny)
15.07.1410
Lernen beginnen
Bitwa pod Grunwaldem
1454-1466
Lernen beginnen
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (król: Kazimierz Jagiellończyk; odzyskujemy Pomorze Gdańskie)
1525
Lernen beginnen
hołd pruski (Albrecht Hohenzollern i Zygmunt Stary)
1569
Lernen beginnen
Unia polsko-litewska w Lublinie (Zygmunt August -charakter realny)- powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573
Lernen beginnen
pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy po zatwierdzeniu pacta conventa
1605
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem ze Szwecją (Jan Karol Chodkiewicz)
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem z Rosją (Stanisław Żółkiewski)
1620
Lernen beginnen
przegrana bitwa pod Cecorą z Turkami (Stanisław Żółkiewski)
1621
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimiem (Jan Karol Chodkiewicz)
1648
Lernen beginnen
powstanie Chmielnickiego
1655 - 1660
Lernen beginnen
potop szwecki
1672
Lernen beginnen
najazd turecki - utrata Kamieńca Podolskiego
1673
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimiem - zwycięstwo nad Turkami (hetman Sobieski)
1683
Lernen beginnen
Odsiecz wiedeńska (Jan III Sobieski)
1717
Lernen beginnen
sejm niemy
1732
Lernen beginnen
Traktat Trzech Czarnych Orłów
1740
Lernen beginnen
założenie Collegium Nobilium
1764
Lernen beginnen
objęcie władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768
Lernen beginnen
Konfederacja Barska
1772
Lernen beginnen
pierwszy rozbiór polski
1773
Lernen beginnen
utworzenie KEN
3.05.1791
Lernen beginnen
ustanowienie Konstytucji
1792
Lernen beginnen
Konfederacja targowicka
1793
Lernen beginnen
drugi rozbiór polski
1794
Lernen beginnen
powstanie kościuszkowskie
1795
Lernen beginnen
trzeci rozbiór polski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.