Najważniejsze wydarzenia w historii

 0    69 Datenblatt    kmarta19
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
Lernen beginnen
776r.p.n.e.
legendarna data założenia Rzymu
Lernen beginnen
753r.p.n.e.
obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki
Lernen beginnen
509r.p.n.e.
ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci dawnym bogom
Lernen beginnen
392r.n.e.
podział cesarstwa na część wschodnią i zachodnią przez Teodozjusza Wielkiego
Lernen beginnen
395r.n.e.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego; umowny koniec starożytności
Lernen beginnen
476r.n.e.
przyjęcie chrztu przez Franków
Lernen beginnen
496r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622r.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800r.
zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
Lernen beginnen
843r.
koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej; powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
Lernen beginnen
963r.
chrzest Polski
Lernen beginnen
966r.
śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach
Lernen beginnen
997r.
zjazd gnieźnieński
Lernen beginnen
1000r.
koronacja królewska Bolesława Chrobrego; śmierć Bolesława Chrobrego; koronacja Mieszka II na króla Polski
Lernen beginnen
1025r.
koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076r.
bunt możnych przeciwko Bolesławowi; śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa
Lernen beginnen
1079r.
wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa
Lernen beginnen
1109r.
włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1116r.
śmierć Bolesława Krzywoustego; początek rozbicia dzielnicowego
Lernen beginnen
1138r.
sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
Lernen beginnen
1226r.
najazd mongolski na Polskę; bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241r.
koronacja Przemysła II
Lernen beginnen
1295r.
koronacja Wacława II
Lernen beginnen
1300r.
opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków; przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
Lernen beginnen
1309r.
koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320r.
bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331r.
zjazd w Wyszehradzie; zrzeczenie się praw do polskiego tronu przez Jana Luksemburskiego
Lernen beginnen
1335r.
zawarcie pokoju z zakonem krzyżackim w Kaliszu
Lernen beginnen
1343r.
zawarcie pokoju z Czechami w Namysłowie
Lernen beginnen
1348r.
ufundowanie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364r.
śmierć Kazimierza Wielkiego; koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski
Lernen beginnen
1370r.
wydanie przywileju w Koszycach dla polskiej szlachty
Lernen beginnen
1374r.
koronacja Jadwigi na króla Polski
Lernen beginnen
1384r.
zawarcie unii personalnej Polski i Litwy w Krewie; koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
Lernen beginnen
1385r.
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410r.
zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego
Lernen beginnen
1411r.
bitwa pod Warną; śmierć króla Władysława III Warneńczyka
Lernen beginnen
1444r.
wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
Lernen beginnen
1445r.
zdobycie Konstantynopola przez Turków; zakończenie wojny stuletniej
Lernen beginnen
1453r.
drugi pokój toruński; koniec wojny trzynastoletniej
Lernen beginnen
1466r.
uchwalenie konstytucji "Nihil novi"
Lernen beginnen
1505r.
wystąpienie Lutra i początek reformacji
Lernen beginnen
1517r.
hołd pruski
Lernen beginnen
1525r.
koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski; pierwsza elekcja "vivente rege"
Lernen beginnen
1530r.
przeprowadzenie pierwszej wolnej elekcji; ustanowienie artykułów henrykowskich i dokumentu "pacta conventa"
Lernen beginnen
1573r.
koronacja Henryka Walezego
Lernen beginnen
1574r.
koronacja Stefana Batorego
Lernen beginnen
1576r.
koronacja Zygmunta III Wazy
Lernen beginnen
1587r.
początek potopu szwedzkiego; oblężenie klasztoru na Jasnej Górze
Lernen beginnen
1655r.
zawarcie traktatów welawsko-bydgoskich; uzyskanie niezależności przez Prusy Książęce
Lernen beginnen
1657r.
abdykacja króla Jana Kazimierza
Lernen beginnen
1668r.
koronacja Jana III Sobieskiego
Lernen beginnen
1674r.
zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem
Lernen beginnen
1683r.
koronacja Augusta II
Lernen beginnen
1697r.
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717r.
utworzenie Collegium Nobilium
Lernen beginnen
1740r.
konfederacja barska
Lernen beginnen
1768r.
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772r.
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
1773r.
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791r.
konfederacja targowicka
Lernen beginnen
1792r.
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793r.
insurekcja Kościuszkowska
Lernen beginnen
1794r.
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795r.
utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807r.
powstanie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1815r.
powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830r.
powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.