Nieprzetłumaczalne - De onvertalbare dingen

 0    13 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Skrócone formy zaimków osobowych, nieakcentowane
Idziemy do kina.
Lernen beginnen
jij - je; wij - we; zij - ze
We gaan naar de bioscoop.
Rodzajnik nieokreślony dla rzeczowników wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej.
Mam w domu kota.
Lernen beginnen
een
Thuis heb ik een kat.
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej.
Możesz zamknąć drzwi?
Lernen beginnen
de
Kan je de deur dichtdoen?
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej.
Szukam książki Maartena.
Lernen beginnen
het
Ik zoek het boek van Maarten.
Rodzajnik określony dla reczowników wszystkich rodzajów w liczbie mnogiej.
Podobają jej się (te) kwiaty.
Lernen beginnen
de
Ze vindt de bloemen mooi.
Słowo służące do negacji rzeczowników.
Nie mamy pieniędzy.
Lernen beginnen
geen
We hebben geen geld.
Słowo służące do negacji czasowników lub całej wypowiedzi.
Nie znam go.
Lernen beginnen
niet
Ik ken hem niet.
Słowo służące do nadania wypowiedzi uprzejmego tonu, samo w sobie nic nie znaczy.
Czy mógłby mi Pan pomóc?
Lernen beginnen
even
Kunt u me even helpen?
Zaimek używany jako podmiot nieosobowy w zdaniu.
Dobrze jest mówić wieloma językami.
Lernen beginnen
het
Het is goed veel talen te spreken.
Partykuła, która wprowadza do zdania bezokolicznik.
W tym przypadku odpowiednik angielskiego "to" np. "to sleep".
Dobrze jest mówić wieloma językami.
Lernen beginnen
te
Het is goed veel talen te spreken.
Dziwaczny twór, który jest reliktem z dawnych czasów. W połączeniu ze słowami oznaczającymi część dnia oznacza, że coś dzieje się podczas tego okresu.
np. 's morgens = rankiem, 's avonds = wieczorem, wieczorami itp.
Pracuję wieczorami.
Lernen beginnen
's
Ik werk 's avonds.
Czasownik modalny slużący m.in. do wyrażania propozycji w postaci pytania.
Może zjesz coś?
Lernen beginnen
zullen
Zal je iets eten?
Czasowniki rozdzielnie złożone, których człony oddzielają się od siebie w w zależnosci od struktury zdania.
Kiedy otwiera się bank?
Lernen beginnen
dichtdoen, opengaan
Wanneer gaat de bank open?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.