Omówienie zasad stateczności żurawia

 0    21 Datenblatt    tekeda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Stateczność żurawia jest to
Lernen beginnen
zdolność konstrukcji żurawia do zachowania równowagi trwałej.
Stateczność żurawia jest uwarunkowana
Lernen beginnen
rozkładem mas żurawia względem krawędzi wywrotu, wielkością i rozkładem sił bezwładności podczas wykonywania ruchów roboczych oraz czynikami zewnętrznymi takimi jak odziaływanie wiatru.
Stateczność żurawia jest określona przez dwa momenty działające na konstrukcje żurawia
Lernen beginnen
moment ustalający i moment wywracający
moment ustalający
Lernen beginnen
dążący do utrzymywania konstrukcji żurawia w miejscu posadowienia
moment wywracający
Lernen beginnen
dążący do wywrucenia żurawia
Punktem podparcia dla obu momentów jest tzw. krawędź wywrotu
Lernen beginnen
czyli ta krawędź podstawy żurawia, która w chwili przewracania się żurawia pozostała by na podłożu
Przyjmuje się, że stateczność żurawia jest zachowana jeżeli
Lernen beginnen
moment ustalający jest większy lub równy momentowi wywracającemu.
Konstrukcyjne sposoby zwiększania stateczności żurawia, obciążenie podstawy
Lernen beginnen
odpowiednim balastem w przypadku, gdy podstawa żurawia nie jest kotwiona do fundamentu. Zastosowanie przeciwwysięgnika o odpowiedniej długości, na końcu którego instaluję się przeciwwagę. Zwiększanie odległości krawędzi wywrotu od osi wieży żurawia.
1 Operator żurawia może ograniczyć działanie czyników zmniejszających stateczność
Lernen beginnen
unikająć gwałtownych przyspieszeń i hamowań mechanizmów roboczych
2 Operator żurawia może ograniczyć działanie czyników zmniejszających stateczność
Lernen beginnen
nie wprawiając podwieszonego ładunku w kołysanie
3 Operator żurawia może ograniczyć działanie czyników zmniejszających stateczność
Lernen beginnen
nie ciągnąć ładunku ukośnie
4 Operator żurawia może ograniczyć działanie czyników zmniejszających stateczność
Lernen beginnen
unikać takich ruchów, przy których ładunek wisi ukosnie, np. podczas zbyt szybkiego obrotu
5 Operator żurawia może ograniczyć działanie czyników zmniejszających stateczność
Lernen beginnen
unikać pracy gdy lina wyciągarki jest źle nawijana na bęben
Obliczeniową stateczność żurawia wieżowego wyznacza się rozpatrując pięć przypadków pracy żurawia
Lernen beginnen
W stanie roboczym: Stateczność podstawaowa, dynamiczna, przy wywracaniu do tyłu. W stanie roboczym, największe obciążenie wiatrem i stateczność w czasie montażu i demontażu
Stateczność podstawowa
Lernen beginnen
żuraw z podwieszonym ładunkiem nie wykonuje ruchów roboczych
Stateczność dynamiczna
Lernen beginnen
żuraw z podwieszonym ładunkiem wykonującym ruchy robocze i obciążony wiatrem
Stateczność przy wywracaniu do tyłu
Lernen beginnen
podwieszony ładunek zostaje zwolniony, np
Największe obciążenie wiatrem
Lernen beginnen
przyjmuje sie wiatr bużowy i uwzględnia się jego podmuchy
Stateczność bada się przeprowadzając próby statyczną z
Lernen beginnen
przeciążeniem 25%
Stateczność bada się przeprowadzając próby dynamiczną z
Lernen beginnen
przeciążeniem 10%
Próby stateczności dynamiczną i statyczną może wyknywać
Lernen beginnen
wytwórca żurawia, zakład remontowy lub dozur techniczny. Operatorowi nie wolno samodzielnie przeprowadzać tych prób!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.