Orzeczenia TSUE

 0    27 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
CILFIT
Lernen beginnen
pytanie prejudycjalne: acte clair, acte eclaire
van Gend & Loss
Lernen beginnen
bezpośredni skutek
Costa
Lernen beginnen
zasada pierwszeństwa
Frankovitch
Lernen beginnen
odszkodowanie za niewdrożenie dyrektywy
Becker
Lernen beginnen
bezpośrednie stosowanie dyrektywy
Faccini Dori
Lernen beginnen
dyrektywa nie może mieć bezp. skutku horyzontalnego, stosunki konsumentów z przedsiębiorcami
Internationale Handelsgesellschaft
Lernen beginnen
prymat prawa unijnego przed niemiecką ustawą zasadniczą
Simmenthal II
Lernen beginnen
sąd ma zapewnić pełną skuteczność normom prawa unijnego, w razie sprzeczności może odmówić zast. prawa krajowego i nie czeka na uchylenie w porz. krajowym
Filipiak
Lernen beginnen
prawo unijne ma pierwszeństwo niezależenie od tego, ż ekrajowy TK odracza utratę mocy obowiązującej przez dane przepisy
Pfeiffer
Lernen beginnen
zasada skutku pośredniego, sąd musi interpr. przepisy przyjęte dla transpozycji dyrektywy tak, aby w jak najszerszym zakresie spełnić cel tej dyrektywy
Zambrano
Lernen beginnen
zasada efektywności
Simutenkov
Lernen beginnen
bezpośredni skutek umowy międzynarodowej, zakaz dyskryminacji
Melloni
Lernen beginnen
nie można powoływać się na krajowe zasady konstytucyjne jeżeli stoją na przeszkodzie jednolitości i skuteczności prawa unijnego, zasada pierwszeństwa, decyzja ramowa
Solange I i II
Lernen beginnen
dopóki UE będzie chronić prawa podstawowe w stopniu równym co niem. ustawa zasadnicza niem. TK nie będzie rozstrzygał o zgodności ureg. unijnych z konstytucją; polski TK: ochrona znacznie niższa
Transportes Urbanos
Lernen beginnen
zasada równoważności, różnice proceduralne
Stauder przeciwko miastu Ulm
Lernen beginnen
TSUE odwołał się do praw człowieka jako zasad ogólnych UE
Nold
Lernen beginnen
TSUE odwołuje się do tradycji konstyucyjnych państw
Grogan
Lernen beginnen
brytyjski i irlandzki poziom ochrony konstytucyjnej
Kobler
Lernen beginnen
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa może powstać również na skutek orzeczenia niezg. z prawem Unii; tytaj naruszenie MUSI MIEĆ CHARAKTER OCZYWISTY
Foster
Lernen beginnen
jednostki prywtne wykonujące zadania publiczne to też refleks państwa
Brasserie
Lernen beginnen
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, odpowiedzialność nie może być ogranoczona do szkod po ogłoszeniu wyroku przez TSUE
Foto-Frost
Lernen beginnen
Sądy krajowe nie są uprawnione do samodzielnego orzekania o nieważności aktów wydawanych przez instytucje wspólnotowe
Factortame
Lernen beginnen
sąd ma uczynić wszystko co niezbędne, może przy tym odmówić zastosowania norm prawa krajowego, aby zapewnić normom unijnym pełną skuteczność
Kapferer
Lernen beginnen
zasaada powagi rzeczy osądzonej, pewność prawa, sąd krajowy nie jest zobowiązany do zaprzestania stsowania przepisów nadających prawomocność
CEVA Sante Animale
Lernen beginnen
odszkodowanie za naruszenie prawa przez instytucję eur.; musi być WYSTARCZAJĄCO ISTOTNE; instytucja Unii musi w sposób oczywisty przekroczyć zakres swobodnego uznania, jeżeli nie przysługuje żaden-jakiekolwiek naruszenie wystarczy
Kanatami
Lernen beginnen
akt regulacyjny-każdy akt o charakterze generalnym z wyjątkiem aktów legislacyjnych
Arcor
Lernen beginnen
Jeżeli organ adm. ma obowiązek uchylić ostateczną decyzję adm. oczywiście sprzeczną z prawem krajowym, to samo jeżeli sprzeczna z unijnym; ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.