1 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

mayaa mayaa

Die Verwendung von VocApp2953Tagen. Ich lerne von VocApp163Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor177Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2015-04-08 12:10:32.

Meine Vokabelkarteien


Jedzenie
Prawo rzymskie
Łacina cz. 1
Francuski
Francuski
Prawo feudalne zachodniej Europy - historyczny rozwój
Sentencje, terminy, zwroty
Proces cywilny
Prawo osobowe - osoby fizyczne
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo prywatne
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo zobowiązań
Prawo polskie w epoce feudalizmu - prawo rzeczowe
kolokwium
Prawo osobowe - osoby prawne
Prawo osobowe - zdolność do czynności prawnych
Sentencje i zwroty łacińskie 1
Immanuel Kant
Terminy
Prawo feudalne zachodniej Europy - prawo karne
Prawo osobowe - czynności prawne
Prawo osobowe - sentencje
Prawo polskie w epoce feudalizmu - prawo karne
Filozofia przedsokratejska
Sokrates
Szkoły starożytne
Szkoły starożytne
Platon
Prawo rodzinne - rodzina rzymska
Prawo rodzinne - prawo małżeńskie
Prawo epoki niewolnictwa - uwagi ogólne
Prawo epoki niewolnictwa - źródła prawa
Źródła historycznoprawne
Prawo rodzinne - opieka i kuratela
Prawo rodzinne - władza ojcowska
Prawo epoki niewolnictwa - prawo prywatne
Europa, feudalizm, prywatne-małżeńskie
Europa, feudalizm, prywatne-rzeczowe
Europa, feudalizm, prywatne-zobowiązań
Europa, feudalizm, prywatne-spadkowe
Europa, feudalizm, proces cywilny
Prawo spadkowe - ogólna charakterystyka, dziedziczenie testamentowe
Prawo spadkowe - przeciwtestamentowe i beztestamentowe
Arystoteles
Prawo spadkowe - uzupełnienie(bonorum possessio)
Prawo spadkowe - zapisy
Prawo spadkowe - podstawowe pojęcia
Prawo spadkowe - nabycie spadku
Zobowiązania z deliktów i jak gdyby z deliktów
wyrażenia prawo kul;,[
słówka egzamin
konstrukcje
Blaise Pascal
Baruch Spinoza
Gottfried Leibniz
John Locke
Stoicy
Epikur
Sceptycy
Filon
Kto to napisał?
św. Augustyn
Plotyn i neoplatończycy
Galileusz
Kartezjusz
Wilhelm Okham
Daty filozofowie
Mikołajek
Konstytucja - wstęp
Słówka - część 1
Słówka 1
Wykład 1
Część 2
Rozdział 2
Część 3
Słówka mikołajek1
Mikołajek 2
Admin 2
Kodeks karny
Rozdział 10 - pojęcie przestępstwa
Rozdział 1 i 2
część 4
3 - Gospodarowanie
część 5
Część 6
Mikołajek 3
Admin.1
Admin.2
Admin.3
Referendum
Inicjatywa ludowa
Rozdział 12, pobieżnie
Prawo Unii Europejskiej
Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego
Prawo wewnętrzne
Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa admin.
Publikacja i promulgacja źródeł prawa
Administracja publiczna
System prawa administracyjnego
Granice prawa adm.
Sankcje w prawie admin.
Cechy prawa administracyjnego
Zasady powoływania organów przedstawicielskich
Źródła prawa
Kobiety i Żydzi
Wina
Charakter część 1
Charakter część 2
polityka gospodarcza - pojęcia
Mieszkanie
Polityka gospodarcza historia
Państwo
Moja lekcja
PHP-Zobowiązania
Moja lekcja
Własność
Hipoteka
Rynek
Dochód narodowy
Cykl koniunkturalny
Kryminologia I
Konsument i przedsiębiorstwo
Rynek pracy
Handel międzynarodowy
Waluta
Waluta
Unia walutowa w Europie
...
Pieniądz
Rynek finansowy i kapitałowy
Administracja rządowa
Samorząd terytorialny - ogólnie
Ile czego?
Struktura przestępstwa
Czyn zabroniony pod groźbą kary
Jedzenie 1
Samorząd gminny
Samorząd powiatowy
Samorząd województwa
Związki komunalne
Mienie komunalne i gosp. finan. jedn. sam. ter.
Jedzenie 2
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Podmioty adm. publicznej
Środki karne
Rozwój praw karnego
Wykonywanie mandatu posła i senatora
Kadencja i zasady działania Sejmu i Senatu
RM - powoływanie i skład
Skład RM.
RM - kompetencje, akty prawne, odpowiedzialność
Prezydent
Wewnętrzna organizacja Sejmu i Senatu
Funkcje Sejmu i Senatu (oprócz ustawodawczej)
Tryb ustawodawczy
Zgromadzenie Narodowe
Mandat posła i senatora
Uchwała Regulamin Sejmu
Regulamin Sejmu
Systemy wyborcze
Formy działania administracji
czasowniki
Sprzątanie
U lekarza - zdania
O książkach
Związki i porozumienia komunalne.
Samorządowe kolegia odwoławcze
...
15 lipca
22 lipca
Łtp - proces
Łtp-spadki
Łtp-rodzinne
Łtp-ogólne
Łacina-egzamin
Łacina-do egzaminu
Orzeczenia TSUE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.