Wilhelm Okham

 0    14 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie były ośrodki nowej filozofii w XIVw.?
Lernen beginnen
Istniał ośrodek paryski, jego przedstawicielem był Auriol i oksfordzki, jego przedstawicielem był Okham.
Kiedy żył Okham?
Lernen beginnen
Okham żył w I połowie XIVw.
Jakie były myśli przewodnie klasycznej scholastyki?
Lernen beginnen
Klasyczna scholastyka była systematyczna, starała się zebrać wiedzę w jeden system, racjonalistyczna, dogmatyczna i realistyczna (pojęcia mają odpowiedniki w bytach)
Jakie są myśli przewodnie Okhama?
Lernen beginnen
Filozofia Okhama jest antysystematyczna, antyrealistyczna, antydogmatyczna i antyracjonalistyczna.
Dlaczego antysystematyczna?
Lernen beginnen
Ponieważ Okham, w przeciwieństwie do scholastyków nie próbował budować systemu, ale zajmował się krytyką wiedzy.
Dlaczego antydogmatyczna?
Lernen beginnen
Okham twierdził, że ogromna część wiedzy jest pozbawiona niezawodnych podstaw.
Dlaczego antyracjonalistyczna?
Lernen beginnen
Okham twierdził, że podtawowym organem wiedzy nie jest rozum a intuicja.
Dlaczego antyrealistyczna?
Lernen beginnen
Ogólne pojęcia rozumu są wytworem myśli i mowy, którym nie odpowiada żaden byt.
Dyrektywy filozofii Okhama.
Lernen beginnen
Okham stał na stanowisku indywidualizmu i woluntaryzmu. Istnieje tylko byt jednostkowy, innego nie ma, a wszystko jest zależne od woli Bożej. Okham postulował uznanie wszechmocy Bożej i ekonomii myślenia.
Sceptycyzm.
Lernen beginnen
1) prawd teologicznych nie można dowieść za pomocą rozumu, można tylko w nie uwierzyć 2) o duszy też nie można racjonalnie stwierdzić, że istnieje, jest przedmiotem wiary 3) jedyną racją moralnego dobra jest wola Boża
Uniwersalia u Okhama.
Lernen beginnen
Uniwersalia nie są potrzebne. Mogą istnieć albo w przedmiotach albo niezależnie od nich. Tak czy inaczej traktujemy je jak przedmioty jednostkwoe a takowymi nie są, istnieją tylko w rozumie, a skoro są zależne od rozumu tzn., że nie istnieją.
Zasada metodologiczna Okhama.
Lernen beginnen
Należy unikaćwyjaśnień złożonych tam gdzie wystarczaja proste, nie nalezy mnożyć bytów. Istnieje tylko umysł i realne rzeczy.
Konceptualizm psuchologiczny.
Lernen beginnen
Stanowisko wg którego uniwersaliaq posiadają jedynie subiektywny i czysto psychiczny byt.
Krytyka dowodów na istnienie Boga.
Lernen beginnen
Dowody Anzelma: dowodzą jedynie, że musi istnieć istota najdoskonalsza. Dowód celowości: nei wszystkie przedmioty zmierzają do jakiegoś celu tylko ludzie) Dowód sprzeczności: należy odróżnić pojęcie utworzenia od nieustannego stwarzania.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.