Europa, feudalizm, prywatne-zobowiązań

 0    12 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czy w epoce feudalnej prawo zobowiązań było dobrze rozwinięte?
Lernen beginnen
W epoce feudalnej, przed rozwojem miast i gospodarki towarowo-pieniężnej prawo zobowiązać było słabo rozwinięte.
Czym można tłumaczyć atrofię prawa zobowiązań we wczesnym okresie feudalizmu?
Lernen beginnen
Atrofię tę można tłumaczyć dominacją gospodarki naturalnej i słabym obrotem gospodarczym
Jaka była relacja między długiem a odpowiedzialnością?
Lernen beginnen
Cechą charakterystyczną dla epoki wczesnego feudalizmu bylo oddzielenie długu od odpowiedzialności. Dłużnik pozostawał dłużny, ale nie był odpowiedzialny. Wierzyciel nie mógł go zatem zmusić do spełnienia świadczenia.
Z czego wynikała taka relacja między dlugiem a odpowiedzialnością?
Lernen beginnen
Relacja taka wynikała z pierwotnego rozumienia zobowiązania. W najdawniejszych prawach świadczenie musiało byc spełnione natychmiast. Jeżeli nie mogło być spełnione to dłużnik dawał zastaw lub rękojmię, przez co zwalniał się z odpowiedzialności. Jeżeli sam był swoim rękojmią to był zarazem dłużny i odpowiedzialny. Prawo średniowieczne szło w kierunku ujednolicenia długu i odpowiedzialności. Zstaw i rękojmia miały być tylko dodatkowymi zabezpieczeniami spełnienia świadczenia.
Jak powstawały zobowiązania?
Lernen beginnen
Zobowiązania mogły powstać z deliktów i umów.
Jakie znano rodzaje umów?
Lernen beginnen
Realną i formalną.
Co to była umowa realna?
Lernen beginnen
Umowa realna to taka, w której przyjmujący jakąś rzecz stawał się dłużnikiem osoby, od której tę rzecz przyjął. Pierwotnie umową realną była umowa kupna-sprzedaży dokonywana za pomocą gotówki (z ręki do ręki).
Co to była umowa formalna?
Lernen beginnen
Umowa formalna to taka, przy której zawieraniu bardzo ważną rolę spełniała forma i rozwinięta symbolika. Była zawierana przez zobowiązanie sie dłużnika do spełnienia świadczenia w przyszłości.
Jak powstawało zobowiązanie przy umowie formalnej?
Lernen beginnen
Zobowiązanie przy umowe formalnej powstawało przez ślubowanie wiary lub wadiację.
Na czym polegała wadiacja?
Lernen beginnen
Wadiacja polegała na wręczeniu wierzycielowi pewnego symbolu będącego znakiem własnościowym dłużnika. Zwykle był to przedmiot mało wartościowy. Zakład stanowiła laska, różdżka lub jakiś przedmiot związany z osobą dłużnika.
Co to była spółka komandytowa?
Lernen beginnen
Spółka komandytowa polegała na tym, że przynajmniej jeden wspólnik odpowiadał bez ograniczeń, a przynajmniej jeden do sumy określonej w umowie (suma komandytowa).
Co to była spółka akcyjna?
Lernen beginnen
Spółka akcyjna polegała na tym, że wszyscy współnicy odpowiadali tylko do wysokości swojego wkładu i wszyscy odpowiednio do tego wkładu odnosili korzyści.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.