Europa, feudalizm, prywatne-spadkowe

 0    7 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jaka była rola testamentu we wcześniejszej epoce feudalnej?
Lernen beginnen
Cechą charakterystyczną prawa wcześniejszej epoki feudalnej było dziedziczenie beztestamentowe. Nie można było rozporządzać swoim majątkiem mortis causa z uszczerbkiem dla ustawowych dziedziców. Wynikało to głównie z ogólnie przyjętej zasady, że majątek jest dobrem rodzinnym, które powinno przejść na potomków, szczególnie synów.
Jak Kościół przyczynił się do wprowadzenia rozporządzania majątkiem mortis causa?
Lernen beginnen
Kościół głosił zaczerpniętą z prawa rzymskiego tezę o swobodnym rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci. Poza tym ukształtował pojęcie "części swobodnej" czyli takiej, która przypadłaby dodatkowemu synowi. Wiązalo sie to z usynowieniem Chrystusa i przekazaniem tej części na Kościół. Rozwiązanie to budziło sprzeciw wśród posiadaczy ziemskich, gdzie ziemia była traktowana jako majątek rodowy. Mniej sprzeciwów budziło w miastach.
Jakie były różnice między dziedziczeniem testamentowym w prawie rzymskim i prawie feudalnym?
Lernen beginnen
W prawie feudalnym nie było wymagane usynowienie dziedzica. Poza tym możliwe było równoczesne dziedziczenie części majątku na podstawie dziedziczenia beztestamentowego, a części na podstawie testamentu.
Jakie były dwie podstawowe cechy dziedziczenia beztestamentowego?
Lernen beginnen
Podstawowymi zasadami dziedziczenia beztestamentowego były odrębne zasady dla dziedziczenia ruchomości i nieruchomości. Poza tym, w początkowej fazie epoki feudalnej z dziedziczenia wyłączone były kobiety.
Jakie znasz warianty odnośnie do porządku dziedziczenia beztestamentowego?
Lernen beginnen
wg kręgów i wg klas
Co to było dziedziczenie wg kregów?
Lernen beginnen
W prawie frankońskim do pierwszego kręgu należały dzieci, rodzice i rodzeństwo. Dalsi krewni byli uporządkowani w kolejnych kręgach.
Co to było dziedziczenie wg parantel?
Lernen beginnen
Dziedziczenie wg parantel było porządkiem dziedziczenia beztestamentowego. Pierwszą parantelę tworzyli descendenci spadkodawcy, drugą krewni od wspólnego ojca, trzecią od dziadka etc.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.