Gottfried Leibniz

 0    15 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Przybliż biografię Leibniza.
Lernen beginnen
Leibniz żył w latach 1642-1716. Jest nazywany "ostatnim uczonym, który wiedział wszystko". W swojej filozofii starał się łączyć przeciwne stanowiska, twierdząc, że w każdym poglądzie jest cząstka prawdy.
Wymień dwa dzieła Leibniza.
Lernen beginnen
"Monadologia", "Teodycea"
Teoria światów możliwych.
Lernen beginnen
Możliwe jest to, co nie implikuje sprzeczności. swiat mozliwy to zbiór niesprzecznych stanów rzeczy. Światy możliwe istnieją w umyśle Boga.
Zasada doskonałości świata.
Lernen beginnen
Człowiek czyni subiektywnie to, co najlepsze. Bóg natomiast urzeczywistniłnajlepszy z możliwych światów.
Zasada ciągłości świata.
Lernen beginnen
Bóg urzeczywistnił w świecie wszystkie współmożliwe stany rzeczy, bo w najlepszym z możliwych światów nie może być luk.
Przeciwieństwa w świecie.
Lernen beginnen
To, co nazywamy przeciwieństwami jest tylko pozornie przeciwne, np. lenistwo jest nieskończenie małą pracowitością, zło najmniejszym dobrem. Panuje ciągłość.
Koncepcja substancji.
Lernen beginnen
Substancje Leibniz nazywał MONADAMI. Materia charakteryzuje sie nieskończoną podzielnością. Przedmioty materialne nie są substancjami. Jedyne substancje jakie istnieją to umysły (SPIRYTUALIZM). Ciała są tylko zjawiskami substancji.
Hierarchia substancji.
Lernen beginnen
Monady są umysłami więc różnią się stopniem posiadanych myśli. Najniżej są te z uśpioną świadomością, następnie zwierzęce ze świadomością i pamięcia (zwierzęce), z samoświadomością i najwyżej istnieje monada doskonała-Bóg.
Jak powstają i giną monady?
Lernen beginnen
Monady powstają przez stworzenie i giną przez unicestwienie. Nie mogą pwostać przez syntezę i zginąć przez podział.
Współdziałanie monad.
Lernen beginnen
Monady są zhynchronizowane przez Boga. Nie oddziałowują na siebie, ale działają w idealnej harmonii (HARMONIA WPRZÓD USTANOWIONA)
Co to jest teodycea?
Lernen beginnen
Teodycea (teos-Bóg, dike-sprawiedliwość) to oczyszczenie Boga z odpowiedzialności za istnienie zła.
Dlaczego istnieje zło metafizyczne (brak niedoskonałość)?
Lernen beginnen
Świat nie moży być stworzony z bytów absolutnie doskonałych, bo Bóg nie byłby absolutnie doskonały.
Dlaczego istnieje zło fizyczne (cierpienie, ból)?
Lernen beginnen
Zło fizyczne istnieje, aby uwypuklić dobro jak np. cienie na obrazie podkreślają piękno.
Dlaczego istnieje zło moralne?
Lernen beginnen
Bóg daje ludziom największe dobro, jakim jest wolność. Ludzie wykorzystują tę wolność na swój sposób, sami sobie szkodzą, mimo że Bóg zachęca do czynienia dobra.
Cechy monad.
Lernen beginnen
Substancji jest wiele, są jakościowo odrębne, nie działają jedna na drugą, są obdarzone siłami, są nierozciągłe i niematerialne.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.