św. Augustyn

 0    20 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Lata życia św. Augustyna.
Lernen beginnen
354-430
Pisma Augustyna
Lernen beginnen
"Wyznania", "Państwo Boże", "O Trójcy", "Przeciw akademikom", "Colloquium"
Poznanie duszy.
Lernen beginnen
Celem zycia ludzkiego jest osiągnięcie szczęścia. Może je dać jedynie Bóg, aby osiągnąc szczęście należy poznać Boga i własną duszę.
Poznanie niezawodne.
Lernen beginnen
Nie należy wypowiadać twierdzeń o rzeczach, bo wtedy powstają błędy. można wypowiadać jedynie twierdzenia o zjawiskach, o tym jak nam się rzeczy przedstawiają. Niezawodnym pozananiem jest poznanie własnych myśli, wewnętrzne.
Iluminacja.
Lernen beginnen
Człowiekowi jest dostępna prawda wieczna. Może ją poznać bez pośrednictwa ciała i zmysłów. Jej źródłem jest Bóg, który pozwala dostąpic tej łaski ludziom o czystym sercu. iluminacja jest spotęgowaniem myśli.
Nieśmiertelnośc duszy.
Lernen beginnen
Dusza musi być nieśmiertelna, bo uświadamiając sobie prawdy wieczne ma udział w nieśmiertelności.
Bóg.
Lernen beginnen
Tylko B. jest bytem niezależnym, wszystko inne istnieje dzięki niemu. Bóg stworzył świat i nieustannie go stwarza. Bóg jest przyczyną i celem poznania, rzeczy materialne nie są tego godne. cdn.
...
Lernen beginnen
Bóg jest najwyższym dobrem i przyczyna wszelkiego dobra. Dobro jest tym samym, co należenie do Boga. Szczęście może dac człowiekowi tylko zespolenie z Bogiem.
Przewaga duszy nad ciałem.
Lernen beginnen
Dusza jest niematerialna i niezalezna od ciała. Ma nad nim przewagę, bo ma udział w wieczności poprzez poznanie wiecznych prawd, jest bliżej Boga. Ciało jest natomiast przeszkodą w poznaniu.
Przewaga sił irracjonalnych duszy nad rozumem.
Lernen beginnen
Natura człowieka przejawia się nie w tym, co on wie ale w tym, do czego dąży. Twierdzeniem tym augustyn zerwał ze starożytnym intelektualizmem.
Poznanie Boga.
Lernen beginnen
Do poznania Boga potrzebna jest wiara i rozum. Żadne z powyższych nie są jedynymi koniecznymi żródłami poznania, musza sie uzupełniać.
Dobro.
Lernen beginnen
Augustyn zerwał z intelektualizmem etycznym. Aby czynić dobro nie wystarczy go znać, trzeba je kochać. Dobre uczynki płyną z miłości, przede wszystkim z miłości do Boga.
Świat.
Lernen beginnen
Świat jest wolnym dziełem Boga (dualizm) stworzonym na wzór idei, które w Bogu się znajdują. Idee te zostały umieszczone w materii. Istnieją, jak u Pltona, dwa światy: idealny z Bogu i realny w czasie i przestrzeni.
Augustyn a neplatonizm.
Lernen beginnen
Neoplatończycy twierdzili, że Bóg nie jest osobą, Augustyn, że jest. Neoplatończycy, że świat jest konieczną emanacją Boga (monizm), Augustyn, że jest dziełem Boga (dualizm)
Teodycea.
Lernen beginnen
a) zło nie należy do przyrody, jest dziełem wolnych stworzeń b) nie istnieje realne zło, zło jest tylko brakiem dobra c) zło jest potrzebne do harmonii świata
Łaska.
Lernen beginnen
Ludzie dzielą się na tych, którzy dostąpili łaski i na tych, którzy jej nie dostąpili chociaż nikt na tę łaskę nie zasłużył. Obłąskawieni są dobrzy, a ci którzy łąski nie dostąpili są źli i nie będą zbawieni.
Chronologia Augustyna.
Lernen beginnen
Dzieje świata dzielą się na sześc okresów. Szósty rozpoczyna się narodzinami Chrystusa i jest ostatnim w dziejach. Augustyna nazywa się pierwszym historiozofem.
Supranaturalizm.
Lernen beginnen
Pogląd głoszący istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej odrębnej od przyrodzonej, ale mającej na nią naczący wpływ.
Egzemplaryzm.
Lernen beginnen
Wszystkie byty są obrazami wzorcowych idei boskich.
Aprioryzm.
Lernen beginnen
Znane nam są prawdy wieczne, niezależne od doścwiadczenia.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.