Prawo rodzinne - rodzina rzymska

3  1    10 Datenblatt    mayaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Omów charakter pater familias.
Lernen beginnen
Rodzina rzymska byla patriarchalna, wszyscy jej członkowie podlegali zwierzchnictwu pater familias. Pozycję pater familias zajmowal obywatel rzymski, podlegały mu wszystkie osoby w rodzinie. Sam nie podlegał niczyjej władzy, miał pełna zdolnosć prawną i mógł występować na zewnątrz jako samodzielnu podmiot prawa. Pozycje pater familias zajmowało się niezależnie od wieku czy posiadania własnej rodziny. Niedojrzały, ktory po śmierci ojca stał się osobą sui iuris z punktu widzenia prawa stawał się p
Co to jest agnatio?
Lernen beginnen
Agnatio to węzel prawny łączący zwierzchnika familijnego z osobami podległymi jego władzy. W zakres władzy pater familias wchodziło się przez urodzenie albo przez akt prawny (przysposobienie, wejście żony pod władzę męża, legitymacja dziecka). W szerszym znaczeniu agnacja to grono osób, które podlegałyby zwierzchnictwu pater familias, gdyby ten żył. Agnacja powstawała wyłącznie w linii męskiej, chociż agnatami mogły byc zarówno kobiety jak i mężczyźni. Kobieta, która wchodziła do rodziny swojego
Co to jest kognacja?
Lernen beginnen
Pod wpływem rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej i słabnięciem władzy pater familias kognacja stopniowo wypierała agnację. Kognacja to pokrewieństwo krwi na pochodzeniu jednej osoby od drugiej lub wilu osób od jednej osoby (zarówno po ojcu jak i po matce). Początkowo kognacja wywoływała skutki natury moralnej i mogła stanowić przeszkodę w zawarciu małżeństwa, ale poza tym nie miała żadnego znaczenia prawnego. W okresie dominatu, w czasach justyniańskich kognacja całkowicie wyparła agnację. Sto
Jakich członków rodziny rozróżniamy jeśli mowa o pokrewieństwu jednej osoby od drugiej?
Lernen beginnen
Przy pokrewieństwu jednej osoby od drugiej mówimy o pokrewieństwie w linii prostej (linea recta) i wstępnych-ascendentes (ojcien, dziadek, pradziadek) i zstęnych (syn, wnuczek, prawnuczek).
JAkich członków rodziny rozróżniamy jeśli mowa o pochodzeniu grupy osób od jednego przodka?
Lernen beginnen
Jeśli mowa o pokrewieństwie w linii bicznej (linea obliqua) to wyróżniamy colloterales czli krewnych bocznych. Kognacja między rodzeństwem powstaje przez pochodzenie od jednych rodziców (rodzeństwo rodzone-fratres germani) albo od jednego rodzica (rodzeństwo przyrodnie po tym samym ojcu - consanguinei, rodzeństwo przyrodnie po tej samej matce - uterini).
Jak oblicza się stopień pokrewieństwa?
Lernen beginnen
Stopień pokrewieństwa oblicza się wg zasady Quod generationes, tot gradus (Ile urodzeń tyle stopni). Stopień pokrewieństwa jest równy liczbie urodzeń koniecznych do powstania pokrewieństwa.
Co to jest powinowactwo?
Lernen beginnen
Powinowactwo (adfinitas lub affinitas) to stosunek powstający między jednym z malżonków, a krewnymi kognatycznymi drugiego. Źródłem powinowactwa jest ważnie zawarte małżeństwo.
JAkie określenia osób związanych powinowactwem istniały w prawie rzymskim?
Lernen beginnen
Socer - teść, socrus - teściowa, gener - zięń, nurus - synowa.
Czy powinowactwo miało znaczenie prawne?
Lernen beginnen
Powinowactwo nie miało znaczenia prawnego. W przypadku rozwiązania małżeństwa stanowiło jedynie przeszkodę małżeńską. Małżeństwa nie mogli zawrzeć: ojczym z pasierbicą, macocha z pasierbem, teść z synową, teściowa z zięciem.
Jaka była sytuacja prawna osób alieni iuris?
Lernen beginnen
Osoba alieni iuris to taka, która podlega zwierzchnictwu pater familias. Osoba taka miała ograniczoną zdolność prawną, była pozbawiona zdolności majątkowej - nie mogła mieć nic swojego - Nihil suum habere potest. Dla wszystkich osób alieni iuris, wolnych i niewolników istniała intytucja peculium. Peculium dla najstarszego filius familias było początkiem samodzielności majątkowej. Władza pater familias ograniczala się do zakresu prywatnoprawnego. Wolna osoba alieni iuris mogła sprawować funkcje p

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.