Logika definicje rozdz. IV

 0    15 Datenblatt    polciak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Dziedzina relacji R
Lernen beginnen
Zbiór wszystkich tych obiektów, które pozostają w relacji R do pewnych obiektów.
Przeciwdziedzina relacji R
Lernen beginnen
Zbiór wszystkich tych obiektów, do których pewne obiekty pozostają w relacji R.
Pole relacji R
Lernen beginnen
Suma dziedziny i przeciwdziedziny relacji R.
Relacja jest zwrotna
Lernen beginnen
gdy każdy obiekt pozostaje w niej do samego siebie. (xRx)
Relacja R jest zwrotna w zbiorze Z
Lernen beginnen
gdy każdy element tego zbioru pozostaje w niej do samego siebie. Z≡/\(xRx)
Relacja R jest niezwrotna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy nie jest tak, że każdy element tego zbioru pozostaje w niej do samego siebie. Z≡~/\(xRx)
Relacja R jest przeciwzwrotna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy żaden element tego zbioru nie pozostaje w niej do samego siebie. Z≡/\~(xRx).
Relacja R jest symetryczna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy zachodząc między dwoma dowolnymi elementami x oraz y tego zbioru, zachodzi też między elementem y oraz elementem x. Z≡/\/\(xRy→yRx).
Relacja R jest niesymetryczna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy nie jest tak, że zachodząc między dwoma dowolnymi elementami x oraz y tego zbioru, zachodzi też między elementem y oraz elementem x. Z≡~/\/\(xRy→yRx).
Relacja R jest przeciwsymetryczna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy zachodząc między dwoma dowolnymi elementami x oraz y tego zbioru, nie zachodzi między elementem y oraz elementem x. Z≡/\/\[xRy→~(yRx)].
Relacja R jest przechodnia w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy dla wszelkich jego trzech elementów, ilekroć zachodzi ona między pierwszym a drugim z nich i zachodzi między drugim a trzecim z nich, to zachodzi też między pierwszym a trzecim z nich. Z≡/\/\/\(xRy^yRz→xRz).
Relacja R jest nieprzechodnią w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy nie jest tak, że ilekroć zachodzi ona między dowolnymi dwoma elementami i zachodzi między tymże drugim a dowolnym trzecim jego elementem, to zachodzi ona też między owym pierwszym a tym trzecim jego elementem. Z≡~/\/\/\(xRy^yRz→xRz)
Relacja R jest przeciwprzechodnia w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy dla wszystkich jego trzech elementów, ilekroć zachodzi ona między pierwszym a drugim z nich i zachodzi między drugim a trzecim z nich, to nie zachodzi między pierwszym a trzecim z nich. Z≡/\/\/\[xRy^yRz→~(xRz)].
Relacja R1 jest konwersem relacji R2
Lernen beginnen
wtedy, gdy dla dowolnych dwóch elementów relacja R1 zachodzi między pierwszym a drugim z nich wtedy i tylko wtedy, gdy relacja R2 zachodzi między drugim a pierwszym z nich. ≡/\/\(xR1y≡yR2x).
Relacja R jest spójna w zbiorze Z
Lernen beginnen
wtedy, gdy zachodzi ona między wszelkimi dwoma różnymi jego elementami. ≡/\/\(x=y→xRyvyRx).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.